Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"LaTeMnO/LaCaSrMnO Kompozit Malzemelerin Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-10363, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ni1-xBx/NiOx (x=0, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0) çekirdek/kabuk manyetik nanoparçacıkların (MNP) çekirdek kalınlığına bağlı olarak fiziksel özelliklerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7998, Yönetici, 2017
"Demir Tabanlı Süperiletken Tel ve Şerit Üretimi ve Karekterizasyonu", BAP Doktora, FDK-2017-8224, Yönetici, Devam Ediyor
"Effect of Partial Gd Substitution on Structural Magnetic and Magnetocaloric Properties in La07Gd03085Ag015MnO3 Manganite Compound", BAP Diğer, FED-2017-8280, Yönetici, Devam Ediyor
"Ni1-xBx/NiOx (x=0, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0) çekirdek/kabuk manyetik nanoparçacıkların (MNP) çekirdek kalınlığına bağlı olarak fiziksel özelliklerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7998, Yönetici, Devam Ediyor
"Influence of La Substitution on Structural Magnetic and Magnetocaloric Properties in La03Pr07085Ag015MnO3 Manganite Sample", BAP Diğer, FED-2017-8772, Yönetici, Devam Ediyor
"Co1-xBx/CoOy (x=0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0) çekirdek/kabuk manyetik nanoparçacıkların (MNP) fiziksel özelliklerinin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2017-8082, Araştırmacı, Devam Ediyor
"BeO seramik pellet malzemesinin OSL dozimetrik karakteristiklerinin ve fiziksel özelliklerinin çalışılması", BAP Alt Yapı, FAY-2016-6410, Araştırmacı, 2017
"The superconductivity in Mgdoped InN grown by Molecular Beam Epitaxy", BAP Diğer, FED-2016-6886, Yönetici, 2016
"Influence of rare earth ion doping on the structural magnetic and magnetocaloric properties of La1xREx085K015MnO3 x 00 and 01 RE Pr and Sm manganites", BAP Diğer, FED-2016-7079, Yönetici, 2016
"Influence of rare earth ion doping on the structural magnetic and magnetocaloric properties of La1xREx085K015MnO3 x 00 and 01 RE Pr and Sm manganites", BAP Diğer, FED-2016-7079, Yönetici, 2016
"Bor katkılı Co(Fe1-xBx)2O4 multiferroicspinellerin yapısal elektriksel ve manyetik özelliklerinin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2016-6222, Araştırmacı, 2017
"Demir Tabanlı A16Fe4Se5 A= K, Cs Süperiletkenlerin Fiziksel Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-4464, Araştırmacı, 2017
"The 9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials MSM15", BAP Diğer, FBT-2015-3855, Araştırmacı, 2015
"Demir Tabanlı A16Fe4Se5 A= K, Cs Süperiletkenlerin Fiziksel Özellikleri ", BAP Diğer, FBA-2015-4464, Yönetici, Devam Ediyor
"The Superconducting Properties in IronBased Superconductor Cs16Fe4Se5", BAP Diğer, FED-2015-4713, Yönetici, 2015
"The Structural and Magnetic Properties of Zn084xHoxOy Compounds Prepared by Solid State Reactions", BAP Diğer, FED-2015-5015, Yönetici, 2016
"La1-xPrx0.85Ag0.15MnO3 (x=0.0, 0.2) perovskit malzemelerinin yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin araştırılması.", BAP Diğer, FED-2015-4539, Yönetici, 2015
"Temel ve Mühendislik Bilimlerinde Çeşitli Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılabilmeleri için gerek duyulan Fiziksel Özellik Ölçüm SistemiPPMSPhysical Property Measurement Systemnin Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına Kazandırılması", BAP Alt Yapı, FAY-2015-4751, Araştırmacı, Devam Ediyor
"AFe2Se2 (A=Gd, Nd, Te, Ce) Süperiletkenlerinin Fiziksel Özellikleri", BAP Diğer, FDK-2015-4036, Araştırmacı, 2016
"A bölgesine Tellür Te katkılı ve B bölgesine Rutenyum Ru katkılı manganit bileşiklerin yapısal manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-5028, Yönetici, Devam Ediyor
"Temel ve Mühendislik Bilimlerinde Çeşitli Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılabilmeleri için gerek duyulan Fiziksel Özellik Ölçüm Sistemi PPMS Physical Property Measurement Systemin Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına Kazandırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), FAY-2015-4751, Araştırmacı, Devam Ediyor
"MgO Bariyerli Çoklu Katman Nano-Filmlerin Spintronik Özelliklerinin Araştırılması.", BAP Diğer, FED-2014-2844, Yönetici, 2015
"FeSe-122 Süperiletkenlerin Üretimi, Karakterizasyonu, Elektriksel ve Manyetik Özellikleri", TÜBITAK Projesi, 112T767, Araştırmacı, 2016
"MgO Bariyerli Çoklu Katman Nano-filmleri Spintronik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Doktora, FEF2013D31, Yönetici, 2016
"Farklı Element Katkılı La-Tabanlı Manganit Bileşiklerin, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi.", BAP Diğer, FEF2013BAP29, Yönetici, 2015
"La - Tabanlı Manganit Bileşiklerin Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FEF2013BAP16, Yönetici, 2014
"(La1-xREx)0.85K0.15MnO3 (RE= Pr, Sm, Er) (x= 0.1,, 0.2, 0.3) Manganitlerinin Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerin Araştırılması", BAP Doktora, FEF2012D12, Yönetici, 2014
"Gümüş Katkılı (La1-xREx)0,85Ag0,15MnO3 (RE=Pr, Er) (0.1, 0.2, 0.3) Lantanyum Manganitlerinin Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Doktora, FEF2012D11, Yönetici, 2014
"(La1-xREx)0.85K0.15MnO3 (RE= Pr, Sm, Er) (x= 0.1,, 0.2, 0.3) Manganitlerinin Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerin Araştırılması", BAP Doktora, FEF2012D12, Yönetici, 2014
"Zn1-x (TM)XO (TM=Transition Metal) Bileşiklerinin Yapısal, Elektriksel ve Manyetik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, AMYO2011BAP3, Yönetici, 2013
"R1-xMxMnO3 (R=La, Nd, Pr ve M=Ca, Sr, Ba) Nano ve Polikristal Malzemelerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Manyetokalorik Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, AMYO2009BAP1, Yönetici, 2011
"Geçiş Elementleri Katkılı Zn1-XTMXO (TM=Transition Metal) Bileşiklerinin Yapısal, Manyetik ve Elektriksel Özellikleri?", BAP Arastırma Projesi, FEF2009BAP10, Araştırmacı, 2011
"Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlere Yapılan Katkılamaların Vorteks Mekanizmasına Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FEF2007BAP20, Yönetici, 2009
"Bazı Metalik Alaşımların Elektronik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF2007BAP21, Araştırmacı, 2008
"Değişik Konsantrasyonlarda Hazırlanan Yüksek Sıcaklık Süperiletken Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin Analizi", BAP Arastırma Projesi, AMYO2007BAP1, Yönetici, 2009
"Malzemelerin Manyetik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, AAP-2002-9 , Araştırmacı, 2003
"BSCCO Süperiletkenlerine Yapılan Katkıların Yapısal ve Fiziksel Özelliklere Etkisi", BAP Doktora, FBE?2002-D175, Araştırmacı, 2005
"Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin Fiziksel Özellikleri", BAP Y.Lisans, FBE.97.YL.150, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi