Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1985 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Algoloji, Cerrahi, 14.04.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bölümü, 10.11.2011 - 10.11.2014
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, N.Seriner , "Total diz protezinde postoperatif hasta kontrollü analjezide levobupivakain levobupivakain-morfin ile femoral sinir bloğu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Tıpta Uzmanlık, İ.Yilmaz, "Diz ağrılarında, femoral sinir pulse radyofrekans termokoagülasyon yöntemi ile diz eklemi pulse radyofrekans termokoagülasyon yöntemlerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Tıpta Uzmanlık, N.Dal, "ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE LEVOBUPİVAKAİN VE LEVOBUPİVAKAİN + FENTANYL İLE USG EŞLİĞİNDE AKSİLLER BLOK", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Tıpta Uzmanlık, Y.Gedik, "Laminektomi sonrası ağrıda morfin ve morfin+preemptif lumbar paravertebral somatik blok uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, T.Oğuz, "Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan levobupivakain morfin ve tramadol kombinasyonlarının postoperatif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Tıpta Uzmanlık, Ö.Tarhan, "Artroskopik cerrahi girişim uygulanan günübirlik hastalarda intraartiküler uygulanan farklı ajanların postoperatif analjezi kalitesi ve ek analjezik ajan ihtiyacı açısından karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Tıpta Uzmanlık, H.Birbiçer, "Raynaud fenomeninde stellat blokun doppler ultrasound ile değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
Tıpta Uzmanlık, E.Coşar, "Geçici global serebral iskemi modelinde pentoksifilin uygulamasının juguler venöz oksijen saturasyonu üzerine etkilerinin değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1996.
Tıpta Uzmanlık, S.Aslan, "Okul öncesi çocukların premedikasyonunda oral/intramusküler fentanil ve meperidin etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1991.
Tıpta Uzmanlık, O.Gülgönül, "Kronik böbrek hastalarında norkuron ve atrakuryum?un karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1991.
Tıpta Uzmanlık, O.Balcioğlu, "Transüretral rezeksiyonda lidokain ve bupivakainle aşağı spinal blok (Saddle Blok)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1991.
Tıpta Uzmanlık, A.Ariboğan, "Açık Kalp Cerrahisinde Yüksek Doz Opioid ve Nörolept Anestezinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1991.
Tıpta Uzmanlık, B.Yilmaz, "Epidural anestezide bupivakain ve bupivakain-fentanil kombinasyonunun karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1991.
Tıpta Uzmanlık, E.Altun, "Kontinü epidural kataterle ağrısız doğumun anne ve çocuk sağlığı üzerindeki etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1990.
Tıpta Uzmanlık, N.Bütün, "Epidural blok uygulamasında citanest, lidocaine ve etidocaine etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1988.
Tıpta Uzmanlık, S.Kocamaz, "Flunitrazepam ve thiopental?ın göz içi basıncına etkilerinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1987.
Tıpta Uzmanlık, M.Küçükpinar, "Pankuronyum bromide ve vekuronyum [OrgNC45, Norcuron]?un kas gevşetici ve kardiovasküler sistem üzerine etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1987.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Mart, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi