Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bal A.P., "Examination of the Mathematical Problem-Solving Beliefs and Success Levels of Primary School Teacher Candidates Through the Variables of Mathematical Success and Gender", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.1373-1390, 2015 (Link) (Abstract)
Bal A.P., "The Examination of Representations used by Classroom Teacher Candidates in Solving Mathematical Problems", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.2349-2365, 2014
Bal A.P., "Improving Primary School Prospective Teachers' Understanding of the Mathematics Modeling Process.", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.1375-1384, 2014 (Özet) (Abstract)
Doğanay A., Bal A.P., "İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısının Ölçülmesi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.151-215, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bal A.P., Karacaoğlu A. , "CEBİRSEL SÖZEL PROBLEMLERDE UYGULANAN ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN VE YAPILAN HATALARIN ANALİZİ: ORTAOKUL ÖRNEKLEMİ", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.313-327, 2018 (Özet) (Abstract)
Bal A.P., "Examining pre-service elementary teachers changing beliefs within the context of a mathematics education course", International Journal of Learning and Teaching , vol.8, pp.141-149, 2016 (Link)
Bal A.P., "The Effect of the Differentiated Teaching Approach in the Algebraic Learning Field on Students Academic Achievements", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.63, pp.185-204, 2016 (Özet) (Abstract)
Bal A.P., "The effect of pedagogic formation training on vocational attitudes of mathe-matics teacher candidates", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.58-69, 2016 (Link)
Bal A.P., "Predictor Variables For Primary School Students Related To Van Hiele Geometric Thinking", Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, pp.259-278, 2014
Bal A.P., Doğanay A., "İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Ölçme-Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunların Analizi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.16, pp.373-398, 2010
Bal A.P., Doğanay A., "Matematik Öğretiminde Öğretmen Ve Öğrencilerin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirmeyi Algılamaları", İlköğretim Online, vol.9, pp.851-874, 2010
Bal A.P., Doğanay A., "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına Bakış Açıları", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.156-171, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bal A.P., Artut P., "Matematik Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Tutumlarına Etkisi", 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, TÜRK VE CAICOS AD., 20-23 Nisan 2017, pp.75-75 (Link) (Özet) (Abstract)
Bal A.P., Çilingir E., "Comparison of Spatial Visualization and Geometric Thinking Abilities of Preservice Teachers", International Conference on Mathematics and Mathematics Education-ICMME 2017, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-1
Bal A.P., "THE REPRESENTATIONS OF PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS APPLIED IN SOLVING NON-ROUTINE MATHEMATICAL PROBLEMS", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.758-765 (Link)
Bal A.P., "The Effect of Pedagogic Formation Training on Vocational Attitudes of Mathematics Teacher Candidates", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.87-87 (Link)
Karacaoğlu A. , Bal A.P., "THE ANALYSIS OF ALGEBRAIC WORD PROBLEM SOLVING STRATEGIES AND MISTAKES", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.88-88 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi