Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Picture in Children's Story Books: Children's Perspective", International Journal of Educational Methodology, vol.4, pp.205-217, 2018 (Link)
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimine İlişkin Algıları", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.1032-1052, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Canbazoğlu H.B., Artut P., "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 13-16 Aralık 2018, pp.1-1
Kaf Ö., Canbazoğlu H.B., Ülker M., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜREL SERMAYE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018), KARS, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.1-1
Canbazoğlu H.B., Tarim K., "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL DİL BECERİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI", 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2018, pp.1-2
Özsezer M.S., Tarim K., Canbazoğlu H.B., "Views on Classroom Management Teachers who Works with Gifted Students", International Conference on Education, Teaching & Learning (ICE18Swiss Conference), Zürih, ISVIÇRE, 13-15 Temmuz 2018, pp.1-1
Tarim K., Aktaş Arnas Y., Canbazoğlu H.B., "Preservice Preschool Teachers Verbal Problem Posing Skills", International Conference on Education, Teaching & Learning (ICE18Swiss Conference), Zürih, ISVIÇRE, 13-15 Temmuz 2018, pp.1-1
Canbazoğlu H.B., Yurtal F., "ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL CİNSİYETE YÖNELİK KALIP YARGILARININ İNCELENMESİ", II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2018, pp.23-23
Tarim K., Canbazoğlu H.B., Baypinar K., "An Examination of Gifted Students' Perceptions of Self-Efficacy in Mathematics Literacy and Mathematical Literacy Achievements", International Conference on Education, Teaching & Learning (ICE18Swiss Conference), Zürih, ISVIÇRE, 13-15 Temmuz 2018, pp.1-2
Tümkaya S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi", 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018), KARS, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.1-1
Tarim K., Canbazoğlu H.B., "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUKLARI SÖZEL PROBLEM TÜRLERİ", II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.127-127
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Ögretmenligi Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Düzeyleri ile Matematik Algıları Üzerine Bir İnceleme", 7. International Congress of Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.278-278
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "Sınıf Ögretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Ögretimi Algılarının Metafor Yardımıyla İncelenmesi", 7. International Congress of Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.219-219
Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "ÇOCUK HİKÂYE KİTAPLARINDA RESİM: ÇOCUK BAKIŞ AÇISI", II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.188-189
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tarim K., Özsezer M.S., Canbazoğlu H.B., "An Investigation of Pre-Service Primary School Teachers Mathematical Literacy Levels and Perceptions of Mathematics", in: Current Trends in Educational Sciences, Efe R., Atasoy E., Koleva I., Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY Aurora Professional Press (APP) , SOFİA, pp.99-113, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi