Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sapma Açısının Sabit ve Salınımlı Delta Kanat Aerodinamiğine Etkilerinin Nicel ve Nitel Olarak İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114M497, Yönetici, Devam Ediyor
"Sapma Açısının Yüksek Süpürme Açısına Sahip Bir Delta Kanat Üzerinde Girdap Oluşumuna Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması", BAP Doktora, MMF2013D9, Yönetici, 2015
"Küre ve küreler etrafında oluşan daimi olmayan akış yapısı ve kontrolünün PIV yöntemiyle incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 109R028, Danışman, 2013
"Sığ/derin suda silindir arkasında oluşan daimi olmayan akış yapısının delikli silindir ile kontrolü", TÜBITAK Projesi, 109R001, Araştırmacı, 2012
"Kemer köprü daralmalarından dolayı oluşan maksimum su kabarmasının ve akış yapısının deneysel olarak incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 106Y308, Araştırmacı, 2009
"Parçacık görüntülemeli hız ölçme (PIV) yöntemiyle ön uç yanal açısı düşük delta kanatlarda oluşan girdaplı akışların incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 105M225, Yönetici, 2008
"Sığ Suda silindir/silindirler ardında daimi olmayan akış yapısının aktif ve pasif yöntemlerle kontrolü", TÜBITAK Projesi, 105M267, Araştırmacı, 2008
"Su Jeti ile Kesme Makinesinin Tasarımı ve imalatı ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 96K120570, Yönetici, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi