Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Kangal, "Seacrh for dark matter and large extra dimensions in monojet events in pp collisions at ?s = 8 TeV", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Doktora, M.Vergili, "Seacrh for dark matter and large extra dimensions in monojet events in pp collisions at ?s=7 tev", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, P.Kurt, "Jet shapes at CMS in proton-proton collisions at ?s=14 TeV", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Doktora, H.Özkurt, "LHC Hızlandırıcısındaki CMS Deneyinin HF Kalorimetresinin Test Verilerini Kullanarak HF?in Temel Özelliklerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, M.İnce, "ANALYSES OF HB, HE, HO AND HF CALORIMETERS OF CMS DETECTOR WITH 2015 COSMIC DATA AND PROTON ? PROTON COLLISION DATA AT ?s = 13 TeV", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, S.Lezki, "CMS DETEKTÖRÜNÜN HF KALORİMETRESİNDE YENİLENEN FÇT'LERİN PERFORMANS ANALİZİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, U.Şen, "CMS detektörünün hf kalorimetresinin dört anotlu fotoçoğaltıcı tüplerinin kontrol testleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Yüksek Lisans, Ü.Kaya, "). BHÇ'de 7 TeV'lik Proton-Proton Çarpışmalarındaki Tek Jet Olaylarında W?e+?_e Bozunumundan Kaynaklı SM Katkılarının Elenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, A.Nart, "Determination of underlying event contribution to the jet energies in CMS heavy ion collisions", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Güler, "CMS HF dedektöründe kullanılan fiberlerin radyasyondan gördüğü zararı görüntüleme sistemi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, D.Uzun, "2008 beam test of CMS-CASTOR prototype IV ve CMS-HF test of online radiation damage monitoring system", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, Z.Demir, "CMS'deki CASTOR kalorimetresinde kullanılan foto-çoğaltıcı tüplerin kalite kontrol testlerinin yapılması ve sonuçlarının incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, M.Vergili, "Jet energy calibration studies", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, D.İstanbullu, "Bilgisayar destekli fizik deneyleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, N.Akgül, "Yüksek enerjilerde proton-proton etkileşmelerinin simülasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, H.Çelik, "HF dedektörünün liflerinin kalite testleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi