Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. FAZİLET DUYGU SABAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK.
Bölüm : MİMARLIK
Ana Bilm Dalı : MİMARLIK TARİHİ
Sabit Telefon : +90 322 3386084
E Posta Adresi : fduygucu.edu.tr | duygufaziletgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/fduygu/
Ofis : Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yanı
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 01330 Sarıçam ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, University of London-University College London, BARTLETT SCHOOL OF PLANNING, Urban Studies-Mimarlık, INGILTERE, 1997-2004
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MİMARLIK ANABİLİM DALI, 1993-1996
Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ, 1987-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE HISTORIC URBAN CONTEXT-AN ASSESSMENT OF LOCAL CONSERVATION PRACTICE", University of London-University College London BARTLETT SCHOOL OF PLANNING URBAN STUDIES Kasım, 2004.
Yüksek Lisans, "XVI. YÜZYILDA ADANA KENTİNİN FİZİKSEL YAPISI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI Nisan, 1996.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, Zayıf
Araştırma Alanları
Mimarlık Tarihi
Restorasyon
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık Temel Alanı
Koruma, Restorasyon, Yenileme
Kent Morfolojisi
Kent Tarihi
Kentsel Tasarım
Web Of Science Araştırma Alanları
Architecture
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, 2012 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2009 - 2012
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2004 - 2009
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1994 - 2004
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, , 01.10.2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 30.09.2016 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.11.2013 - 01.11.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ, 01.07.2010 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Tarihi Çevrede Koruma Yaklaşımları ve Uygulamalar, Doktora, 2018-2019
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Doktora, 2018-2019
Şehircilik Projesi, Lisans, 2018-2019
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, 2018-2019
MİMARİ PROJE 1, Lisans, 2015-2016
KENTSEL KORUMA UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2014-2015
KENTSEL KORUMA POLİTİKALARI, Yüksek Lisans, 2014-2015
MİMARİ PROJE 8, Lisans, 2014-2015
TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPI, Yüksek Lisans, 2014-2015
KENT MORFOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
RÖLÖVE-RESTORASYON, Lisans, 2014-2015
MİMARİ PROJE 2, Lisans, 2014-2015
MİMARİ PROJE 3, Lisans, 2014-2015
MİMARİ PROJE 4, Lisans, 2014-2015
ŞEHİRCİLİK, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, R.Tüter, "Demir ve Çelik Malzemenin Mimaride Kullanımı-Geleneksel Tarsus Yapıları Üzerine Bir İnceleme ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, N.Yılmaz, "Konut Tasarımı Sürecinde Kullanıcı Katılımı:Adana Kenti Bağlamında Bir Okuma (1960-1980)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, A.Abdolahadi Moghaddam, "ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, SARIYAKUP KENTSEL SİT ALANININ DOKUSAL VE YAPISAL ANALİZİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, N.Demirbuğa, "KAHRAMANMARAŞ İLİ, BÜYÜKÇAMURLU KÖYÜNDEKİ ÇERKEZ KONUTLARININ MEKANSAL ANALİZİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Jüri Üyelikleri
Yarışma , Kıyıboyunda İdeal Konut Tasarımı Öğrenci Yarışması, Adana Rotary Kulübü, Mayıs, 2017
Yarışma , 15 Temmuz Şehitleri parkı Öğrenci Yarışması, Adana Büyükşehir Belediyesi, Kasım, 2016
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2014
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2010
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2009
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Saban F.D., Özbey V., "Unesco Du?nya Miras Listesi?ne Doğru Anavarza Antik Kenti", ART-SANAT, pp.299-324, 2019 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen?S Planning Principles And His Urban Legacy In Adana", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.26, pp.45-67, 2009 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Saban F.D., "Bauhaus Öğrencileri", Mimar.ist, pp.63-68, 2019 (Link) (Abstract)
Saban F.D., "Giulio Mongeri?nin Anadolu?daki İzleri: Ziraat Bankası Şube Binaları", MİMARLIK, pp.73-77, 2019 (Link)
Hallaçeli E., Saban F.D., "MİMARİ ARAŞTIRMALARA EDEBİYATIN KATKISI-MUZAFFER İZGÜ'NÜN ZIKKIMIN KÖKÜ ROMANI ÖRNEĞİ", Çukurova Araştırmaları, cilt.4, ss.85-100, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Saban F.D., Göğebakan Y., "World Heritage List And Vespasianus- Titus Tunnel?An Evaluation On The Process", The Journal of International Social Research, vol.11, pp.333-344, 2018 (Link)
Saban F.D., "Early Houses Designed by Farkas Molnár and Semih Rüstem An Examination in accordance with Bauhaus and KURI Principles", MEGARON, vol.13, no.1, pp.117-131, 2018 (Link)
Saban Ökesli F.D., Sürbahanli N., Tüter R., "An Architectural Examination of Early Bank Buildings", Humanities and Social Sciences Review, vol.5, pp.493-504, 2016 (Link)
Saban Ökesli F.D., "GİULİO MONGERİ?NİN BANKA TASARIM İLKELERİ-ZİRAAT BANKASI ADANA ŞUBESİ ÖRNEĞİ", Çukurova Araştırmaları, ss.115-129, 2016 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Göçmen Kültürü Ve Kentlilik Bilinci-Adana Örneği", THE JOURNAL OF INTERNATIONA SOCIAL RESEARCH, vol.7, pp.595-607, 2014 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Ziraat Bankası Adana Merkez Şubesi'Nin Mimari Özellikleri Ve Restorasyon Serüveni", Güney Mimarlık, ss.47-57, 2014 (Link)
Saban Ökesli F.D., Sürbahanli N., "The effectiveness of survival tools for modern architectural heritage in Turkey", Journal of Acoreana, vol.6, pp.258-264, 2014 (Link)
Saban Ökesli F.D., "The Effectiveness Of Survival Tools For Modern Architectural Heritage In Turkey", International Journal of Academic Research, vol.6, pp.258-264, 2014 (Link)
Saban Ökesli F.D., Moghaddam A., "Adana İli, Sarıyakup Kentsel Sit Alanının Dokusal Ve Yapısal Analizi", Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.95-104, 2013
Saban Ökesli F.D., Gürçınar Y., "An Investigation Of Urban Image And Identity-Findings From Adana", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.37-52, 2012
Saban Ökesli F.D., Demirbuğa N., "Kahramanmaraş İli Büyük Çamurlu Köyü?Ndeki Çerkez Konutlarının Mekansal Analizi", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.92-101, 2011
Saban Ökesli F.D., "Mimar Semih Rüstem İş Merkezi", Güney Mimarlık, ss.39-44, 2011 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Kültürel Miras Ve Koruma Üzerine ?Yasal Çelişkiler Ve Tarihi Çevrede Yeni Yapı", Güney Mimarlık, ss.13-18, 2011 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen?In Adana Planları", Güney Mimarlık, ss.46-52, 2010 (Link)
Saban Ökesli F.D., Erman O., Durukan İ., Karaman F., "Adana Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004-2005", TÜBA-KED, pp.45-70, 2009
Saban Ökesli F.D., "Adana Kentsel Sit Alanındaki Fiziksel Değişim Ve Sonuçları", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.325-340, 2008
Saban Ökesli F.D., Erman O., Durukan I., Karaman F., "Adana'da 1930lardan Günümüze Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişimler bağlamında Konut Mimarisinin Gelişimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.235-247, 2007
Saban Ökesli F.D., "Xvi. Yüzyılda Adana Kentinin Fiziksel Yapısı", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.161-182, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Saban F.D., Yüceer H., Delibaş R.M., Tüter R., Doğan E., "Düziçi Köy Enstitüsü Yerleşkesinin Yeniden Değerlendirilmesi", XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 11-12 Nisan 2019, pp.199-208
Yilmaz N., Saban F.D., "KÖŞE YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI VE TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.228-244 (Link)
Saban F.D., "HERITAGE PROTECTION AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT -Lessons from the City of Kozan /Turkey", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.1-12 (Link)
Delibaş R.M., Saban F.D., "KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA RİSK YÖNETİMİ", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.284-297 (Link)
Şahin B., Yıldız B., Saban F.D., "Adana Küçük Sanayi Sitesi'nin Morfolojik Açıdan İncelenmesi", 2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2018, ss.437-454 (Link)
Saban F.D., Yüceer H., Tüter R., Delibaş R.M., "Village Institutes As Witnesses Of The Fading Past: The Case Of Düziçi Village Institute", Internatıonal Conference On Conservatıon Of Archıtectural Herıtage and Urban Hıstory? Archıtectural Herıtage , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2017, pp.130-138
Sürbahanli N., Saban Ökesli F.D., "Mimari Tasarım Sürecinde Katılımcı Yaklaşım Metotlarının Karşılaştırmalı Analizi", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, vol.1, pp.4406-4406
Saban Ökesli F.D., "Ramazanoğulları Döneminde Adana Kentinin Dokusu", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.25-25
Saban Ökesli F.D., "Sustainable Urban Conservation-Lessons from Tarsus/Turkey", International Symposium on Conserving Living Urban Heritage: Theoretical Considerations of Continuity and Change, Bengaluru, HINDISTAN, 25-28 Kasım 2015, pp.1-1
Saban Ökesli F.D., "Adana Kalesi'nin Tarihçesi", 1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, vol.1, pp.545-560
Saban Ökesli F.D., "Adana Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu", Adana Kent Sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.481-504
Saban Ökesli F.D., "Adana Kalesi'nin Tarihçesi", Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, pp.1-1
Saban Ökesli F.D., "Kentsel Sit Alanları Için Afet Risk Yönetim Planı Önerisi-Adana Örneği", Cultural Heritage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2012, ss.486-494
Saban Ökesli F.D., Karaman F., Yıldırım T., "Adana Kent Merkezindeki Ulaşım Problemleri Ve Öneriler", Adana Kent Sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2011, ss.225-234
Saban Ökesli F.D., "Jansen Ve İller Bankası Planları Üzerine Bir Değerlendirme", Adana Kent Sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2011, ss.215-224
Saban Ökesli F.D., "Adana?Da Göç Ve Kentlilik Bilinci", Adana Kent Sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2011, ss.209-214
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen And His Urban Legacy In Southern Turkey", 14th International Planning History Society Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Temmuz 2010, ss.171-186
Saban Ökesli F.D., "Fiziksel Ve Sosyal Dokunun Koruma Uygulamalarına Etkileri ?Cami-I Şerif Mahallesi Örneği", Mersin Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.246-252
Saban Ökesli F.D., Gürçınar Y. , "Kültürlerin Ortak Kentinde Mimari Ve Kentsel Kimlik Arayışı", Sürdürülebilir Kentsel Kimlik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Şubat 2008, ss.45-50
Saban Ökesli F.D., "Conservation Area And Urban Dynamics ? Decadence Or Survival", Future of Architecture Architecture for Future, 19. International Building and Life Congress, BURSA, TÜRKIYE, 22-23 Mart 2007, ss.253-253
Saban Ökesli F.D., "Local Responses To International Trends: Modern Architecture In Adana, Turkey", Motives And Color in Traditional Mediterranean Art Symposium, Sinaia, ROMANYA, 19-20 Eylül 2006, ss.82-84
Saban Ökesli F.D., "Recapturing The Values Of Modern Architecture ?The Case Of Adana", MAAN 5th International Conference, Re-thinking and Re-constructing Modern Asian Architecture, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2005, pp.352-355
Saban Ökesli F.D., "The Management Of Local Qualities Within Conservation Areas", Quality of Urban Life-policy versus practice, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2003, pp.347-358
Saban Ökesli F.D., "Koruma Pratiği Yerel Planlama İlişkisi", Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 25-26 Ocak 2002, ss.148-156
Saban Ökesli F.D., "The Form And Transformation Of An Islamic City In The 16th Century", Sixth International Seminar on Urban Form, Floransa, ITALYA, 23-26 Temmuz 1999, pp.27-31
Saban Ökesli F.D., "Adana Kenti İmajı Ve Koruma Politikası", Adana'nın Kentsel Gelişme Sorunları ve Koruma Amaçlı Planlama, Tasarım, Uygulama Hedefleri, ADANA, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 1996, ss.60-65
Saban Ökesli F.D., "İdeolojik Farklılıkların Kente Etkileri: Adana Kenti Örneği", İdeoloji, Erk ve Mimarlık, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 1996, ss.200-205
Kitap ve Kitap Bölümleri
Saban F.D., "Geleneksel Adana Mahalleler-Sokaklar-Binalar 1", Akademisyen Kitabevi, ANKARA, 2017 (Link)
Saban Ökesli F.D., "Adana'Nın Kentsel Gelişimi", Adana Kentsel Kültür Envanteri, Durukan İ., Karaman F., Saban D., Erman O., Baş Yanarateş D., Ramazanoğlu G., Ed., Adana Valiliği, Adana, ss.17-26-, 2006
Saban Ökesli F.D., Erman O., Durukan I., Ramazanoğlu G., Baş Yanarateş D., Ed., "Adana Kentsel Kültür Envanteri", Adana Valiliği, ADANA, 2006
Saban Ökesli F.D., "Adana Mimarlık Rehberi 1900-2005", Mimarlar Odası Adana Şubesi, ADANA, 2006
Diğer Yayınlar
Saban Ökesli F.D., "Kent Yoksulluğu Ve Mimarlık Paneli", Sunum, ss.135-145, 2009
Desteklenen Projeler
"Adana'da Göçmen Kültürü ve Kentlilik Bilinci", BAP Arastırma Projesi, MMF2011BAP1, Yönetici, 2014
"ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, SARIYAKUP KENTSEL SİT ALANININ KORUMA AÇISINDAN İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, MMF2013YL6, Yönetici, 2014
"Adana Kentsel Sit Alanı İçerisinde Fiziksel Analizler Yapılarak Koruma Amaçlı İmar Planı İlkelerinin Güncellenmesi", BAP Arastırma Projesi, MMF2006BAP8, Yönetici, 2008
"Adana?da 1930lardan Günümüze Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişimler bağlamında Konut Mimarisinin Gelişimi", BAP Arastırma Projesi, MMF2006BAP5, Araştırmacı, 2007
"Giulio Mongerinin Anadolu'daki Banka Yapıları", BAP Diğer, FBA-2015-3795, Yönetici, 2016
"Köy Enstitüleri ve Düziçi Köy Enstitüsü Yerleşkesi", BAP Diğer, FBA-2017-8802, Yönetici, 2019
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Çukurova Araştırmaları Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 07.07.2015 - Devam Ediyor
Güney Mimarlık, Yayin Kurul Üyesi, 02.01.2013 - 01.03.2016
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
ICOMOS, , Üye, 15.02.2013 - Devam Ediyor
Mimarlar Odası Adana Şubesi, , Üye, 01.02.2013 - Devam Ediyor
Europa Nostra, , Üye, 05.02.2012 - Devam Ediyor
International Planning History Society, , Üye, 01.08.2010 - Devam Ediyor
Bilimsel Danışmanlıklar
Taha Orhan Planlama Müh. İnş. Enerji ve Turizm A.Ş., Kurumsal Danışmanlık, Ağustos 2011 - Ekim 2011
Taha Orhan Planlama Müh. İnş. Enerji ve Turizm A.Ş., Kurumsal Danışmanlık, Mart 2014 - Mart 2014
Bilimsel Hakemlikler
Journal of International Scientific Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2018
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2018
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2017
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Etkinlik Organizasyonu
Kültürel Miras olarak Köy Enstitüleri ve Düziçi Köy Enstitüsü, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Nisan 2018
Reinventing the Urban Potentials of Tepebağ Mound and Its Surroundings , Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2016
Historic Core of Adana: Possible Futures , Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Ekim 2015
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Nisan 2014 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
Vakıf Medeniyetinde Şehircilik Paneli, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2013
T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu, Davetli Konuşmacı, HATAY, TÜRKIYE, 2010
Kent Yoksulluğu ve Mimarlık Paneli, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2009
Çukurova Düşünce Çeşnisi Günleri, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2008
Sürdürülebilir Kentsel Kimlik Kongresi, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 18
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 6
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 6
Ödüller ve Burslar
Saban F, "Puduhepa Bilim Sanat Başarı Onur Ödülü, Adana Kültür ve Sanat Derneği, Kasım 2015
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Koruma, Restorasyon, Yenileme
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Conservation, Restoration, Renewal
Temel Eserler
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen?S Planning Principles And His Urban Legacy In Adana", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.26, pp.45-67, 2009
Saban Ökesli F.D., "Hermann Jansen And His Urban Legacy In Southern Turkey", 14th International Planning History Society Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Temmuz 2010, ss.171-186
Saban Ökesli F.D., Gürçınar Y., "An Investigation Of Urban Image And Identity-Findings From Adana", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.37-52, 2012
Saban Ökesli F.D., "Kentsel Sit Alanları Için Afet Risk Yönetim Planı Önerisi-Adana Örneği", Cultural Heritage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2012, ss.486-494
Saban Ökesli F.D., Moghaddam A., "Adana İli, Sarıyakup Kentsel Sit Alanının Dokusal Ve Yapısal Analizi", Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.95-104, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi