Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İnvaziv A grubu streptokok enfeksiyonlarından sorumlu suşlarda emm ve süper antijen genotiplerinin dağılımı, klinik korelasyonu ve filogenetik ilişkilerinin tespiti", TÜBITAK Projesi, 2211, Yönetici, Devam Ediyor
"Pulmoner tüberkülozlu hastalardan izole edilen mycobacterıum tuberculosıs suşlarında moksifloksasin direncinin epidemiyolojik özellikleri ve moleküler mekanizmalarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF2013LTP12, Yönetici, 2015
"Klinik Örneklerden İzole Edilen Karbapenem Dirençli Gram Olumsuz Basillerde Karbapenem Direncinin Moleküler Analizi", BAP Arastırma Projesi, TF2012D5, Yönetici, 2014
"Mycobacterium Tuberculosis İzolatlarının 24 Lokus Mycobacterıal Interspersed Repetıtıve Unıts Varıable Number Of Tandem Repeats (Miru ? Vntr) Yöntemi İle Genotiplendirilmesi", BAP Y.Lisans, TF2011YL6, Yönetici, 2013
"Pulmoner Tüberkülozlu hastaların balgam örneklerinden izole edilen Mycobacterium Tuberculosus Suşlarında Rifampisin Direncinin Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF2012D8, Yönetici, 2014
"Campylobacter jejuni'ye Karşı Koruyucu Immüniteye Yol Açan Antijenlerin Tespiti ve Potansiyel Kullanım Alanlarının Araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, TF2012D4, Yönetici, 2013
"Bakteriyel vaginosis'li ve sağlıklı kadınların genital ve rektal sürüntü örneklerinden izole edilen laktobasillerin (duderlein basilleri) tanımlanması ve genotipik özelliklerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, TF2012YL6, Yönetici, 2013
"Arbovirus enfeksiyonların tanısında multiplex RT-RT-PCR yöntemi ile IFAT yöntemlerinin karşılaştırılması ve epidemiyolojik özelliklerinin karşılaştırılması", BAP Alt Yapı, 2011K120560-9, Yönetici, 2013
"Mycobacterium bovis izolatlarının MIRU- VNTR ve Spoligotyping ile sürveyansı", BAP Doktora, TF2011D1, Yönetici, 2013
"Çoklu İlaç Dirençli (ÇİD) Mycobacterium tuberculosis izolatların filogenetik ilişkilendirilmesinde kullanılan IS6110, MIRU-VNTR ve Spoligotyping yöntemlerinin karşılaştırılması", BAP Doktora, TF2011D1, Yönetici, 2013
"Çoklu İlaç Dirençli (ÇİD) Mycobacterium tuberculosis izolatların filogenetik ilişkilendirilmesinde kullanılan IS6110, MIRU-VNTR ve Spoligotyping yöntemlerinin karşılaştırılması", BAP Doktora, TF2011D1, Yönetici, 2013
"Çoklu İlaç Dirençli (ÇİD) Mycobacterium tuberculosis izolatların filogenetik ilişkilendirilmesinde kullanılan IS6110, MIRU-VNTR ve Spoligotyping yöntemlerinin karşılaştırılması", BAP Doktora, TF2011D1, Yönetici, 2013
"Arbovirus enfeksiyonların tanısında multiplex RT-RT-PCR yöntemi ile IFAT yöntemlerinin karşılaştırılması ve epidemiyolojik özelliklerinin karşılaştırılması", BAP Alt Yapı, 2011K120560-9, Yönetici, 2013
"Mycobacterium bovis izolatlarının MIRU- VNTR ve Spoligotyping ile sürveyansı", BAP Arastırma Projesi, TF2011D1, Yönetici, 2014
"Leishmaniasis tanısı ve etken tiplerin tespitinde Mini-exon-PCR-RFLP ve ITS-1 (İnternal Transcribed Spacer)-PCR-RFLP Yöntemlerinin Duyarlılıkları ve Kullanılabilirliklerinin Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF2010D6, Yönetici, 2013
"Çukurova Bölgesinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis izolatlarının tür tayininde IS6110-RFLP yönteminin kullanılması", BAP Y.Lisans, TF2010YL3, Yönetici, 2012
"Leptospirosis Tanısında Lip32, OmpL1 ve 16S rRNA Gen Bölgelerindeki Spesifik Dizileri Hedef Alan PCR-RFLP Yöntemlerinin Duyarlılıklarının Tespiti", BAP Arastırma Projesi, TF2009D1, Yönetici, 2013
"Bölgemizden izole edilen Helicobacter pylori suşlarının moleküler epidemiyolojik özelliklerinin tespiti", BAP Y.Lisans, TF.2007.LTP.1, Yönetici, 2009
"Hastane İnfeksiyonlarından izole edilen vankomisin dirençli enterokokların pulsed field jel elektroforez yöntemiyle genotip tayini", BAP Y.Lisans, TF.2007.LTP.30, Yönetici, 2010
"Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Sistemi", Diğer Projeler, MDGF-180, Yönetici, 2010
"Hastane Kaynaklı Pseudomonas aeruginosa Suşlarının SDS-PAGE ve PFGE Yöntemleri Ile Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, TF2006YL10, Yönetici, 2008
"Akut ishallerde Campylobacter jejuni ve diğer etyolojik ajanların hızlı tanısında moleküler yöntemlerin değeri", BAP Y.Lisans, TF.2005LTP.1, Koordinatör, 2007
"Akut ishallerde Campylobacter jejuni ve diğer etyolojik ajanların hızlı tanısında moleküler yöntemlerin değeri", BAP Doktora, TF.2005.LTP.1, Yönetici, 2008
"Mycobacterium tuberculosis Suşlarında Direncin Moleküler Yöntemlerle Tespiti", BAP Y.Lisans, TF.2005.YL1, Yönetici, 2007
"Mycobacterium tuberculosis izolatlarında ilaç rezistansı ve mutasyonel değişimlerle ilişkisi", BAP Y.Lisans, SBE.97.YL.9, Yönetici, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi