Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fak, Biyoistatistik, 1997-2003
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fak, Biyoistatistik, 1995-1997
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Cerrahpaşa Tıp Fak, , 1980-1986
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "İlaç Tüketimi Verilerini Kullanarak Kronik Hastalık Prevelans Tahmini", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak Biyoistatistik Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, "6-12 Yaş Okul Çağı Çocuklarında Tüberkülin Taraması ve Tüberkülin Risk Faktörleri Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak Biyoistatistik Ağustos, 1997.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
3. Saha Araştırmalarında Örneklem Teknikleri , Hacettepe Nüfus etütleri, 2000
2. Research Methods for Promotion of Lung Health , UNİON- IDRU, 1999
1. Cancer Registration and Aplications in Epidemiology, IARC- Fransa- Hollanda, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi