Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Hidrojen Enerjisi İle Çalışan Hibrid Otomobil Geliştirme Projesi", BAP Diğer, FÖA-2017-7503, Yönetici, Devam Ediyor
"SCR Sisteminde Toluen ve Etil Alkol Karışımlarının İndirgeyici Olarak Kullanımının Deneysel Olarak Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2016-7072, Yönetici, Devam Ediyor
"Hydroxy Gas (HHO) Addition to Fossil Fuels for Improved Performance and Lower Emissions", BAP Diğer, FED-2016-7516, Yönetici, Devam Ediyor
"Impact Velocity Prediction in a Traffic Accident", BAP Diğer, FED-2016-6460, Araştırmacı, Devam Ediyor
"SCI Yayın Teşvik Desteği", BAP Diğer, FYD-2016-6477, Yönetici, Devam Ediyor
"Rehabilitation Studies of Old Landfill Area in Adana, Turkey", BAP Diğer, FED-2015-5046, Yönetici, 2015
"İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ATIK ISI ENERJİSİNİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE HİDROJEN DESTEKLİ YAKIT SİSTEMİNDE KULLANILMASI", BAP Diğer, FBA-2015-3506, Yönetici, 2016
"Farklı Tatlı Sorgum Genotiplerinin Çukurova ve GAP Bölgelerinde Biyo-etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, 114O945, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi Çalışmaları", BAP Diğer, FYD-2014-2349, Yönetici, 2016
"Hidroksi Gaz ile Zenginleştirilmiş Doğalgazın Pilot Püskürtmeli Dizel Motorlarda Performans ve Emisyonlara olan Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114M798, Araştırmacı, 2016
"Production, engine performance and emission studies of medical waste plastic fuel and its blends with diesel fuel", BAP Diğer, FED-2014-3028, Yönetici, 2015
"Trafik Kazası Yeniden Canlandırma Yazılımı Kullanarak Kazaya Karışanların Kusur Oranlarının Belirlenmesi(Determination of Defect Rates of Traffic Accident Involvements By Using Accident Reconstruction Tools)", BAP Doktora, FDK-2014-2863, Yönetici, 2015
"Alternatif Yakıtlı CAI (Kontrollü Otomatik Ateşlemeli) Hibrit Motor Tasarımı ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113M101, Araştırmacı, 2015
"Alkol Katkılı Biyodizel ve Dizel Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi, Motor Performans ve Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmes,", BAP Diğer, MMF2013BAP14, Yönetici, 2015
"M3 Kategorisi Araçlar için AB Normlarına Uygun Düşük Maliyetli Egzoz Gazı Arıtma Sistemlerinin Geliştirilmesi", SAN TEZ, 01146.STZ.2011?2, Yönetici, 2014
"Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı Altyapı Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2009K120560-8, Yönetici, 2010
"Yakıt Kalitesi Analiz Laboratuvarı Altyapı Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2003K1203010-1, Yönetici, 2005
"Motorlarda Emme Strokunda Akış Karakteristiklerine Etki Eden Parametrelerin Yanma ve Egzoz Emisyonlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 98K12110, Yönetici, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi