Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp, 2002 - 2007
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp, 1996 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
BAP Komisyon Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri, , 20.05.2008 - 22.04.2010
Balcalı Hastanesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Merkez Laboratuvarı, , 08.01.2008 - 18.05.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 15.10.2003 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Tıbbi Parazitoloji, Yüksek Lisans, 2013-2014
Tıbbi Parazitoloji, Doktora, 2012-2013
Tıbbi Parazitoloji, Lisans, 2011-2012
Tıbbi Parazitoloji, Ön Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, I.Kocaçiftçi, "Plasmodium vivax tanısında kalın damla ile immünokromatografik yöntemlerin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2007.
Doktora, F.Eroğlu, "Leishmania türlerinin DNA dizi analizi ile tanımlanması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Doktora, H.Aktaş, "Entamoeba histolytica tanısında Real-Time PCR yönteminin kullanılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, M.Demirkazık, "Leyişmanyoz tanısında kullanılan çeşitli besiyerlerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Doktora Tez Bitirme Sınavı, Mayıs, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Bilim Sınavı, Ekim, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Yüksek LisansTez Bitirme Sınavı, Haziran, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi