Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1998 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Tazehkand, " Sıçanlarda 4-MEI?un genotoksik, antigenotoksik, kanserojenik ve anti kanserojenik etkisinin belirlenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, E.Barç, "Deneysel Şizofreni Benzeri Model Oluşturulan Farelerde Dexmedetomidine (DEX)'in Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisinin Davranışsal ve Moleküler İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, E.Akbal, "Prolaktinin Puberte mekanizmalarında rol alan genlerin ekspresyon düzeylerine etkisinin GT1-7 fare hipotalamik hücre hattında Real time PCR ile incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi