Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dağtekin M., Bilgili M.E., Beyaz A., "The Effects of Good Agricultural Practises On Energy Use Effectiveness On Mandarin Production and Environmental", ERWERBS-OBSTBAU, vol.1, pp.1-6, 2018 (Link)
Dağtekin M., Aybek A. , Üçok S., Beyaz A., "The Effect of Adding Corn Silage at Different Ratios to Orange and Tangerine Wastes on Biogas Production Efficiency", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.24, pp.531-538, 2018 (Link)
Beyaz A., Dağtekin M., "COMPARISON EFFECTIVENESS OF CANOPY VOLUME MEASUREMENTS OF CITRUS SPECIES VIA ARDUINO BASED ULTRASONIC SENSOR AND IMAGE ANALYSIS TECHNIQUES", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, no.11, pp.6373-6382, 2017
Beyaz A., Dağtekin M., Çilingir İ., Gerdan D., "Evaluation of Droplet Size Spectra for agricultural Pesticide Applications using Water Sensitive Paper and Image Analysis Techniques ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.7717-7723, 2017 (Link)
Dağtekin M., Beyaz A., "USE OF DIFFERENT TYPES OF SENSORS FOR SIZE MEASUREMENT OF SOME AGRICULTURAL PRODUCTS (FRUITS) GROWN IN MEDITERRANEAN CLIMATIC CONDITIONS", ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG AND MANAGEMENT JOURNAL, vol.16, pp.1129-1136, 2017 (Link)
Karaca C., Yildiz Y., Dağtekin M., Gümüş Z., "EFFECT OF WATER FLOW RATE ON COOLING EFFECTIVENESS AND AIR TEMPERATURE CHANGE IN EVAPORATIVE COOLING PAD SYSTEMS", ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, vol.15, pp.827-833, 2016
Dağtekin M., Kaya D., Öztürk H.H., Kilic F.C., "A study of techno-economic feasibility analysis of solar photovoltaic (PV) power generation in the province of Adana in Turkey", ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, vol.32, pp.719-735, 2014
Dağtekin M., Karaca C., Yildiz Y., Başçetinçelik A., Paydak O., "The effects of air velocity on the performance of pad evaporative cooling systems", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.1813-1822, 2011
Dağtekin M., Karaca C., Sangün L., Yildiz Y., "Determination of the relationship among air velocity, cooling efficiency and temperature decrease at a cellulose based evaporative cooling pad", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.3477-3482, 2010
Dağtekin M., Karaca C., Yildiz Y., "Long axis heat distribution in a tunnel-ventilated broiler house equipped with an evaporative pad cooling system", ANIMAL PRODUCTION SCIENCE, vol.49, pp.1125-1131, 2009
Dağtekin M., Karaca C., Yildiz Y., "Performance characteristics of a pad evaporative cooling system in a broiler house in a Mediterranean climate", BIOSYSTEMS ENGINEERING, vol.103, pp.100-104, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Beyaz A., Dağtekin M., "Kinematic Analysis of Tractor Engine Crank-Rod Mechanism ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.93-100, 2018
Bilgili M.E., Dağtekin M., "Fotovoltaik Piller ile Elektrik Üretiminde Uygun Eğim Açısının ve Yıllık Oluşan Enerji Farkının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.156-167, 2017 (Link)
Dağtekin M., Öztürk H.H., "Effect of various litter materials on ammonia concentration in broiler poultry houses", Golbal Science Research Journals, vol.3, pp.126-131, 2015 (Link)
Dağtekin M., "Etlik Piliç Kümeslerinin Serinletilmesinde Güneş Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi ", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.11-20, 2012
Durmaz D., Dağtekin M., Yildiz Y., "Ankara Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri, Mekanizasyon Uygulamaları ve Sorunları Üzerinde Bir Çalışma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.53-62, 2007
Dağtekin M., "Çukurova Bölgesi Etlik Piliç Kümeslerinin Yapısal Özellikleri, Mekanizasyon Uygulamaları, Sorunları ve Çözüm Önerileri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.11-20, 2007
Dağtekin M., "Tünel Tipi Havalandırmalı Kümeslerde Buharlaştırmalı Serinletme Sistemlerinin Etkin Olarak Çalıştırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.93-100, 2006
Dağtekin M., Gürdil G..., "Tünel Tipi Havalandırmalı Kümeslerde Fan-Ped Sisteminin Uygulanmasında Etkili Olan Parametrelerin Belirlenmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.123-130, 2003
Gürdil G..., Kic P., Dağtekin M., Yildiz Y., "Kümeslerde Havalandırma Kapasitesinin Belirlenmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.61-68, 2001
Dağtekin M., Gürdil G..., "Kümeslerde Fan-Ped Sisteminin Tasarımında Ana Parametrelerin Belirlenmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.85-92, 1999
Gürdil G..., Dağtekin M., Yildiz Y., "Kümeslerde Elektriksel Aydınlatma Düzeneklerinin Tavukların Gelşsimi Üzerine Etkisi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.131-140, 1998
Dağtekin M., Yildiz Y., "Tahılların Depolanmasında Nitelik Kayıplarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler ", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.177-186, 1998
Dağtekin M., Yildiz Y., "Çukurova Bölgesi Etlik Piliç Kümeslerinde Sıcaklık Probleminin Çözümü ve Bu Konuda Yapılan Bazı Çalışmalar", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.135-150, 1995
Dağtekin M., Yildiz Y., "Çukurova Koşullarında Farklı Nem İçerikli Mısırın Havalandırmalı ve Havalandırmasız Koşullarda Depolanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma", Tarım Makineleri Bilimi ve Tekniği Dergisi, cilt.2, ss.36-49, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aybek A. , Üçok S., Dağtekin M., Solak M., "Experimental Determination of Biomethane Potentials in Some Agricultural Wastes", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) , ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.403-409 (Link)
Beyaz A., Çilingir İ., Dağtekin M., Gerdan D., "Evaluation of Droplet Size Spectra for Agricultural Pesticide Applications Using Water Sensitive Paper and Image Analysis Technique", AGME 2017 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2017, pp.57-57 (Link)
Beyaz A., Dağtekin M., "Kinematic Analysis Of Tractor Motor Crank - Rod Mechanism", AGME 2017 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2017, pp.58-58 (Link)
Gürdil G..., Kic P., Dağtekin M., Yildiz Y., "Amonia Concentrations in Poultry Houses", International Scientific Seminars:Technical and Technological Systems in Current Agricultural, Food and Waste-Management Practices, Prag, CEK CUM., 12-13 Şubat 2001, pp.17-21
Yildiz Y., Gürdil G..., Dağtekin M., "Adana Çevresi Etlik Yetiştirme Kümeslerinde Amonyak(NH3) ve Hidrojen Sülfir(H2S) Gazlarının Oluşum Düzeyleri", Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongres, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2001, ss.317-323
Kic P., Gürdil G..., Dağtekin M., "Adiabatic Cooling by Evaporative Pads in Poultry Houses", Actual Questions on Bioclimate of Animals 99, Brno, CEK CUM., 8-9 Eylül 1999, pp.36-38
Dağtekin M., Kic P., Gurdil G., Yildiz Y., "Trends in cooling poultry houses", International Conference on Trends in Agricultural Engineering, PRAGUE, CEK CUM., 15-17 Eylül 1999, pp.362-363
Dağtekin M., Gürdil G..., Yildiz Y., " Determination of Suitable Pad Material for Evaporative Cooling of Broiler Houses in Turkey ", AgEng International Conference on Agricultural Engineering Oslo'1998, oslo, NORVEÇ, 24-27 Ağustos 1998, pp.271-272
Gürdil G..., Yildiz Y., Dağtekin M., "The Distribution of Cost Elements in Dairy Stock Feed Production in Semi and Full Automatic Feed Plants in Turkey", AgEng International Conference on Agricultural Engineering Oslo'98, Oslo, NORVEÇ, 24-27 Ağustos 1998, pp.501-503
Dağtekin M., Gürdil G..., Yildiz Y., Uluocak N., "Kümeslerde Buharlaştırmalı Serinletme Sisteminde(Fan-Ped) Kullanılan Farklı Tip Pedlerin Piliçlerin Verimleri Üzerine Etkisi", Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 17-18 Eylül 1998, ss.821-828
Dağtekin M., Gürdil G..., Yildiz Y., Uluocak N., "Kümeslerde Buharlaştırmalı Serinletme Sisteminde(Fan-Ped) Kullanılan Farklı Tip Pedlerin Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 17-18 Eylül 1998, ss.850-857
Gürdil G..., Yildiz Y., Işık A., Dağtekin M., "Besi Yemi Üretiminde Maliyet Unsurlarının Dağılımı", Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, ss.699-707
Dağtekin M., Gürdil G..., Yildiz Y., "Çukurova Koşullarında Buharlaştırma ile Serinletme Sisteminde (Fan-Ped) Kullanılacak Uygun Malzemenin Belirlenmesi", Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, ss.251-258
Dağtekin M., Yildiz Y., "Alternative Cooling Systems on Broiler Houses in Turkey Conditions. Agricultural Engineers), 386-392", Livestock Environment V. Proceedings of the Fifth International Symposium, Bloomington, minnesota, ABD, 29-31 Mayıs 1997, pp.386-392
Dağtekin M., Yildiz Y., "Alternative cooling systems on broiler houses in Turkey conditions", 5th International Symposium on Livestock Environment (ILES V), BLOOMINGTON,Minnesota, ABD, 29-31 Mayıs 1997, pp.386-392
Dağtekin M., Yildiz Y., "Alternative Cooling Systems on Broiler Houses in Turkey ", Proceedings of the Fifth International Symposium, Bloomington, minnesota, AVUSTRALYA, 29-31 Mayıs 1997, pp.386-392
Dağtekin M., Yildiz Y., "Çukurova Bölgesinde Kümes Içi Sıcaklık Probleminin Çözümüne Yönelik Alternatif Serinletme Yöntemleri", 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2 Eylül 1196 - 6 Eylül 1996, pp.142-151
Dağtekin M., Yildiz Y., "Çukurova Bölgesi Etlik Piliç Kümeslerinin Yapısal Özellikleri, Mekanizasyon Uygulamaları ve Sorunları ", Tarımsal Mekanizasyon15. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 1994, ss.706-717
Yildiz Y., Özcan M.T., Dağtekin M., "Çukurova Kosullarında Soyanın Depolanma Olanakları Üzerine Bir Araştırma", 5.Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 1993, pp.435-444
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildiz Y., Karaca C., Dağtekin M., "Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi ", Hasad yayıncılık, İSTANBUL, 2010
Yildiz Y., Karaca C., Dağtekin M., "Hayvancılıkta Mekanizasyon", Hasad Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi