Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Patojen esmer mantar Exophiala (Wangiella) dermatitidis?in eşey tipi lokusunun (MAT) karakterizasyonu ve eşeyli üremesinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 3001, Araştırmacı, 2017
"Trichophyton rubrum saptanmasında kültür, periyodik asit-Schiff boyama polimeraz zincir reaksiyonu ve xanthomegnin aktivitesi yöntemlerinin karşılaştırılması", BAP Diğer, TSA-2015-5032, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Exophiala Türlerinin Tanısında RCA(Rolling Circle Amplification-Yuvarlanan Çember Amplifikasyonu)Yönteminin ITS rDNA Gen Bölgesi Hedeflenerek Değerlendirilmesi", BAP Doktora, TF2014D3, Yönetici, 2016
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (14 Adet)", BAP Diğer, TF2013DP9, Yönetici, 2015
"Trichoptyton rubrum'un çabuk tanısında ksantomegninin HPLC ile saptanması", BAP Y.Lisans, TF2013YL9, Yönetici, 2015
"Adana İli Merkez Anaokulu Öğrencilerinde Saçlı Derinin Semptomatik ve asemptomatik Dermatofit Enfeksiyonları", BAP Y.Lisans, TF2013YL1, Yönetici, 2014
"Trichoptyton rubrum'un çabuk tanısında ksantomegninin HPLC ile saptanması", BAP Y.Lisans, TF2013YL9 , Yönetici, 2015
"Dermatofit İzolasyonunda CDSAM (Combined Deactivators-supplemented Agar), SGA (Sabouraud Glikoz Agar) ve BLA (borrelli!s Lactritmel Agar) Besiyerlerinin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, TF2013YL11, Yönetici, 2017
"Ağız Yıkama Çözeltisindeki Candida Türlerinin Belirlenmesi için Mulipex PCR Tanı Kitleinin Geliştirilmesi", BAP Doktora, TF2013D3, Yönetici, Devam Ediyor
"Candida ve Trichomonas Vaginitlerinin Laboratuvar Tanısında Lateks İmmünokromatografi Yönteminin Değeri", BAP Diğer, TF2013BAP25, Yönetici, 2016
"Malassezia Folikülitli Olguların Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri", BAP Diğer, TF2012BAP29, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi