Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Trichophyton rubrum saptanmasında kültür, periyodik asit-Schiff boyama polimeraz zincir reaksiyonu ve xanthomegnin aktivitesi yöntemlerinin karşılaştırılması", BAP Diğer, TSA-2015-5032, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Exophiala Türlerinin Tanısında RCA(Rolling Circle Amplification-Yuvarlanan Çember Amplifikasyonu)Yönteminin ITS rDNA Gen Bölgesi Hedeflenerek Değerlendirilmesi", BAP Doktora, TF2014D3, Yönetici, 2016
"Trichoptyton rubrum'un çabuk tanısında ksantomegninin HPLC ile saptanması", BAP Y.Lisans, TF2013YL9 , Yönetici, 2015
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (14 Adet)", BAP Diğer, TF2013DP9, Yönetici, 2015
"Candida ve Trichomonas Vaginitlerinin Laboratuvar Tanısında Lateks İmmünokromatografi Yönteminin Değeri", BAP Diğer, TF2013BAP25, Yönetici, 2016
"Adana İli Merkez Anaokulu Öğrencilerinde Saçlı Derinin Semptomatik ve asemptomatik Dermatofit Enfeksiyonları", BAP Y.Lisans, TF2013YL1, Yönetici, 2014
"Dermatofit İzolasyonunda CDSAM (Combined Deactivators-supplemented Agar), SGA (Sabouraud Glikoz Agar) ve BLA (borrelli!s Lactritmel Agar) Besiyerlerinin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, TF2013YL11, Yönetici, 2017
"Ağız Yıkama Çözeltisindeki Candida Türlerinin Belirlenmesi için Mulipex PCR Tanı Kitleinin Geliştirilmesi", BAP Doktora, TF2013D3, Yönetici, Devam Ediyor
"Trichoptyton rubrum'un çabuk tanısında ksantomegninin HPLC ile saptanması", BAP Y.Lisans, TF2013YL9, Yönetici, 2015
"Malassezia Folikülitli Olguların Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri", BAP Diğer, TF2012BAP29, Yönetici, 2015