Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yavuz M.C., Sümbül M., Elpeze Ergeç N., Derdiyok İ.Ç., "Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, vol.1, no.2, pp.63-72, 2016
Sümbül M., "Adana Giyim Kuşam Kültürü", Folklor Halkbilim Dergisi, cilt.5, ss.8-13, 2011 (Özet)
Sümbül M., "An Etnocoreological Analysis Of Regional Folk Dance Of Şirvani", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.., ss.36-44, 2010
Sümbül M., "Halk Oyunları Yarışmaları Üzerine Düşünceler", Folklor ve Edebiyat, cilt.., no.., ss.127-132, 1998
Sümbül M., "Halk Oyunlarının İşlevleri", Folklor ve edebiyat, cilt.11, no.., ss.123-134, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sümbül M., Togay A. , Saraç A., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Sosyal Beceri ve Sosyal Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma ", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3766-3768 (Link)
Sümbül M., Saraç A., Togay A. , "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.605-612 (Link)
Yavuz M.C., Sümbül M., Elpeze Ergeç N., "Storytelling in Destination BrandCommunication A Qualitative Analysis ", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Florida, ABD, 9-11 Mayıs 2016, pp.17-18
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Elpeze Ergeç N., Sümbül M., "Sosyal Bilimler İletişim ve Medya", Akademisyen Kitabevi, ANKARA, 2018 (Link)
Sümbül M., "Oynayan Dijital İnsan(Homo Lüdens Dijitals): AğToplumunda Halk Dansları Temsili", in: Dansta Serbest Yazılar, Cömert, N., Eds., Gece Kitaplığı, ankara, pp.60-85, 2017 (Link)
Yavuz M.C., Derdiyok İ.Ç., Elpeze Ergeç N., Sümbül M., Ed., "Adana Markası'nın Öyküleri ", Adana Ticaret Odası, ADANA, 2015
Sümbül M., "Adana Halk Oyunları", ?Efsaneden Tarihe Adana Köprü Başı?, ARTUN, Erman - KOZ ,Sabri , Ed., Yapı Kredi, İstanbul, ss. 474-490-, 2000 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi