Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sümbül M., "Adana Giyim Kuşam Kültürü", Folklor Halkbilim Dergisi, cilt.5, ss.8-13, 2011 (Özet)
Sümbül M., "An Etnocoreological Analysis Of Regional Folk Dance Of Şirvani", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.., ss.36-44, 2010
Sümbül M., "Halk Oyunları Yarışmaları Üzerine Düşünceler", Folklor ve Edebiyat, cilt.., no.., ss.127-132, 1998
Sümbül M., "Halk Oyunlarının İşlevleri", Folklor ve edebiyat, cilt.11, no.., ss.123-134, 1997
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sümbül M., "Adana Halk Oyunları", ?Efsaneden Tarihe Adana Köprü Başı?, ARTUN, Erman - KOZ ,Sabri , Ed., Yapı Kredi, İstanbul, ss. 474-490-, 2000 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi