Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2000 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, 11.01.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18.01.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, 26.04.2014 - 03.02.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi, Rektörlük, 19.02.2014 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Seramik Arkeometrisi , Lisans, 2016-2017
Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II, Lisans, 2016-2017
Seramik Çamurları Tasarımı II, Lisans, 2016-2017
Bitirme Tezi Seramik Teknolojisi, Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
SeramikTeknolojisi Araştırmaları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Endüstri Seramikleri Şekillendirme Yöntemleri, Doktora, 2014-2015
Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Seramik Çamurları Tasarımı II, Lisans, 2014-2015
Arkeolojik Malzemeler ve Özellikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seramik Arkeometrisi, Lisans, 2013-2014
Diploma Öncesi Projesi-Seramik Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Arkeometri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seramik Çamurları Tasarımı I, Lisans, 2014-2015
Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I, Lisans, 2014-2015
Endüstriyel Seramik Hammaddeleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II, Lisans, 2013-2014
Diploma Projesi, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans, 2013-2014
Seramik Hammaddeleri II, Lisans, 2013-2014
Seramik Çamurları Tasarımı II, Lisans, 2013-2014
Seramik Çamurları Tasarımı II, Lisans, 2012-2013
Seramik Hammaddeleri II, Lisans, 2013-2014
Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I, Lisans, 2013-2014
Seramik Çamurları Tasarımı I, Lisans, 2013-2014
Seramik Malzemeler, Lisans, 2013-2014
Seramik Hammaddeleri I, Lisans, 2013-2014
Diploma Öncesi Projesi-Seramik Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans, 2013-2014
Bitirme Proje Çalışması , Lisans, 2010-2011
Seramik Teknolojisi II , Lisans, 2010-2011
Seramik Çamurları Tas. II, Lisans, 2010-2011
Seminer , Lisans, 2010-2011
Artistik ve endüstriyel sırlarda yapı-özellik ilişkisi , Yüksek Lisans, 2010-2011
Seramik Ham. Teknolojisi II , Lisans, 2010-2011
Seramik Hammaddeleri II , Lisans, 2010-2011
Endüstri Seramiklerinin Şekillendirme Yöntemleri II , Yüksek Lisans, 2010-2011
Seramik Teknolojisi Tas. II , Lisans, 2010-2011
Seramik Arkeometrisi II , Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, F.Kuru, "Bor Atıklarının Seramik Astar Üretiminde Değerlendirilmesi ve Astar Karakterizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Yüksek Lisans, E.Köseaydin, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Bölgesindeki Demir Çağı Seramik Buluntularının Güncel/Yerel Hammaddelerle Çağdaş Yorumu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Yüksek Lisans, S.Alhan, "Seramik Bünyelerde Metalik Görünümlü Sırların Geliştirilmesi ve Optik Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği, Şubat, 2017
Tez Savunma, REFRAKTER TUĞLA ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAMMADDELERİN VE REFRAKTER TUĞLALARIN BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, Ekim, 2012
Tez Savunma, DELİHALİL BAZALTİK POMZALARININ CAM SERAMİK YAPIMINDA KULLANIM OLANAKLARI VE KARAKTERİZASYONU, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, Ocak, 2012
Tez Savunma, PATE DE VERRE CAM ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ İLE CAM SANAT OBJELERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, Ocak, 2011
Tez Savunma, DOLOMİT CEVHERİNİN KALSİNASYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, Ocak, 2010
Tez Savunma, AKARCA KÖYÜ KİREÇTAŞLARININ HAMMADDE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE KALSİNASYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, Mayıs, 2010
Atama, Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2009