Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çerçi S., Hoete A. , "Binalarda Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği ve Londra `Shoreditch İstasyonu? Örneği", Journal of the Faculty of Architecture,METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, JFA, vol.31, no.2, pp.223-240, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çerçi S., "İngiltere? de Yeniden İşlevlendirilen Bir Yapının Çevresel Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Analizler", TMMOB - Güney Mimarlık Dergisi, ss.26-35, 2017 (Link)
Çerçi S., "Strategies Developed For Balanced Housing Model With Climate And EvaluatingOf Design Control List", IMJST-International Multilingual Journal of Science and Techonology, pp.161-167, 2016 (Link)
Çerçi S., "Konut Çevre Kalitesine İlişkin Memnuniyetin Ölçülmesi - The Measurement of Satisfactıon", The Housing Environmental Quality, IMJST-International Multilingual Journal of Science and Techonology, vol.1, pp.2528-9810, 2016 (Link)
Çerçi S. , Kara E., "Design Strategies of the Residential Building in Warm And Humid Climatic Zones - A Case Study in Turkey", Academic and Scientific Publishing, International Journal of Architectural Engineering, no.1, pp.1-10, 2015 (Link) (Abstract)
Yüceer N.S. , Çerçi S., Duggan C. , "The Movements And Problems Of Domestic Tourism", European International Journal Of Science And Research (EIJSR), vol.1, no.2, pp.21-29, 2014 (Link) (Abstract)
Çerçi S., Hoete A. , "Binalarda Günışığı Etkisinin Değerlendirilmesi ve Londra?dan Bir Örnek ", Mimarlık Dergisi, pp.61-65, 2013 (Link) (Özet)
Çerçi S., "Kentsel Tasarım Kalitesi Ve Mimarlık Politikaları", Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi , cilt.23, ss.287-302, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çerçi S., "Physical Impacts Of Residential Settlements On The Mediterranean Coast", Proceeding of the Sixth International Conference, MedCoast 03" , ITALYA, - , pp.230-
Yüceer N., Çerçi S. , "Evaluation of Climatic Effects on Building Design : Adana Example",", 2nd FAE International Symposium, Creating the Future, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., - , pp.73-
Çerçi S., "Bitkilendirilmiş Duvar Sistemlerinin Binaların Isıl Performansı Üzerindekı Etkileri ", TESKON+SODEX-2019, İZMİR, TÜRKIYE, 17-20 Nisan 2019, ss.250-260 (Link)
Çerçi S., "Bitkilendirilmiş Cephelerin Çevresel - Ekolojik Etkileri? ", 9. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2018, ss.241-249 (Link)
Çerçi S., "İngiltere? de Yeniden İşlevlendirilen Bir Yapının Çevresel Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Analizler", TESKON+SODEX-2017, İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2017, ss.2045-2056 (Link)
Çerçi S., "Climatic Considerations for Buildings in Hot - Humid Climate in Cukurova Region ", 1. International Scientific Research Congress Humanity and Social Sciences, Journal of International Scientific Researches (IBAD-2016), Madrid, ISPANYA, 19-22 Mayıs 2016, pp.365-378 (Link)
Çerçi S., "Climate Responsive Residential Building Design In Turkey - A Case Study, Hybridization Design Strategies", Hybridization Design Strategies, The Hybrid_Link Urban Hybridization - Prttive Ibride Sul Prc, Web Conference, Milano, ITALYA, 14 Ekim - 25 Kasım 2015, no.ISSN : 2039-4608, pp.4-8 (Link)
Çerçi S., Yüceer N. , "A Case Study on Summer Housing on the Mediterranean of the Coast?, Ecosystem - Based Asssessment Medcoastland Spesific Report", International Medcoastland, Workshop, ADANA, TÜRKIYE, 2-7 Haziran 2007, ss.127-129
Çerçi S., "Promoting Sustainable Tourism for Coastal Areas - The Case of Turkey's Kızkalesi", The First International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources "Beaches, Yacht Marinas & Coastal Ecotourism, Valetta, MALTA, 20-23 Ekim 2004, pp.345-350
Çerçi S., Yüceer N. , "A Research on Summer Dwelling Settlements Located on the East Mediterrenean Coast", International Medcoastland Project, Workshop I, Ecosystem- Based Asssessment, ADANA, TÜRKIYE, 2-7 Haziran 2003, pp.127-130
Çerçi S., Yüceer N. , "The Role of Facade Materials in Establishing Environmental Identity", 2nd FAE International Symposium, "Creating the Future, 2nd FAE International Symposium, Creating the Future, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 14-14 Kasım 2002, pp.35-38
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çerçi S., "Energy Efficiency Of Traditional Adana Houses Based On Openings", in: Scientific Developments (Bilimsel Gelişmeler), Dalkılıç M., Eds., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Konya - Ereğli, pp.66-76, 2019 (Link)
Çerçi S., "İhsan Çerçi Ve Gökçe Apartmanları", Adana Mimarlık Rehberi, Saban D., Karaman F., Erman, O., Durukan İ., , Ed., TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana, ss.173-, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi