Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"The Effect of 900 MHz GSMlike Radiofrequency Irradiation and Nicotine Administration on the Apoptosis of Human Fetal Cells", BAP Diğer, TED-2017-9283, Araştırmacı, Devam Ediyor
"18 yaş üzeri Tip 1 Diyabet vakalarında otoantikorların araştırılması", BAP Diğer, TSA-2017-7476, Araştırmacı, Devam Ediyor
"HEPATOSELÜLER KARSİNOMDA TRANSARTERYEL KEMOEMBOLİZASYON TEDAVİSİ SONRASI BAZI BİYOMARKERLARIN DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Diğer, TSA-2016-7381, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İdrarda Cathelicidin Düzeyleri, İnflamasyon Belirteçleri ile Vitamin D Düzeyi Arasındaki İlişki ve Prognostik Önemi", BAP Diğer, TSA-2016-5540, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tek Taraflı Fonksiyon Gören Böbreği Olan Çocuklarda Böbrek Hasarlanmasının Erken Tespiti", BAP Doktora, TTU-2016-6722, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sıçan böbrek iskemi reperfüzyon hasarında 4-hydroxy- tempol?ün canlı,nekrotik ve apopitotik hücre yüzdelerine etkisi.", BAP Arastırma Projesi, : TF-2012 BAP9, Araştırmacı, 2012
"Diabetik nefropatili hastalarda tedaviye vitamin-D eklenmesinin proteinüri,lipit ve glikoz metabolizmasına etkileri.", BAP Arastırma Projesi, : TF 2012 LTP8, Araştırmacı, 2012
"Renal transplant hastalarında transplantasyondan sonraki ilk 6-12 aylık dönemde vücut kompozisyon durumlarının inflamatuvar sitokinker?le olan ilişkisi.", BAP Arastırma Projesi, TF-2012 BAP4, Araştırmacı, 2012
"Kronik böbrek yetmezliği olan Protein Enerji Tükenme sendromlu hastalardaki agruti-related peptit düzeylerinin kronik,antropometrik ölçümler ve sitokinlerle arasındaki ilişki. ", BAP Arastırma Projesi, TF-2012 LTP7, Araştırmacı, 2012
"Dehb olgularında tedavi yanıtı ve serum BNDF düzeyi arasındaki ilişki", BAP Arastırma Projesi, TF-2009 BAP 10, Araştırmacı, 2009
"Sıçan böbrek iskemi repürfizyon hasarında N-Asetilsistein?in canlı, nekrotik hücre yüzdelerine etkileri ", BAP Arastırma Projesi, TF-2009 BAP 23 , Yönetici, 2009
"Sürekli ayaktan periton dializi (SAPD) programındaki hastalarda başlangıç ve en az 2-3 Haftalık Süre Sonunda Pentoksifidin 2x4 mg. Veya Prosemid verilerek ultrafiltrasyon KTV, ß2- mikroglubulin, Sistein-C,İnterlökin1,6,10,Tnf-??ya etkileri.", BAP Arastırma Projesi, Proje no: TF-2009 LTP 15, Araştırmacı, 2009
"Lösemi hastaları ile Human Lökosit Antijenleri (HLA) arasındaki ilişki. ", BAP Arastırma Projesi, TF-2009 BAP 39, Araştırmacı, 2009
"Obsesif Kompulsif bozukluk, tik bozukluğu ve pensasda immünolojisi ", BAP Arastırma Projesi, TF2007 BAP37, Araştırmacı, 2007
"Manyetik alan uygulanmış böbreklerde apopitotik ve nekrotik hücre oranları.", BAP Arastırma Projesi, TF 2006 BAP9, Yönetici, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi