Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünlü M., Kanber R., Koc D.L., Özekici B., Kekeç U., Yeşiloğlu T., et al., "Irrigation scheduling of grapefruit trees in a Mediterranean environment throughout evaluation of plant water status and evapotranspiration", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, pp.908-915, 2014
Kapur B., Ünlü M., Kanber R., Tekin S., Koc D.L., Kekeç U., "A comparative field study of the alternate every other furrow surge irrigation and the every furrow surge irrigation techniques", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.389-397, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kekeç U., Özekici B., "Damla yöntemiyle sulanan sırta dikim narenciye bahçesinde kök dağılımının belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.78-87, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kekeç U., Alaç V., "The Performance of Evaluation of the Drip Irrigation System in Citrus Orchard ", International Agricultural Science Congress 09-12 MAY 2018 Van / TURKEY , VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.126-126
Kekeç U., "`Influence of Deficit Irrigation Levels on the Fruit Quality of Riored Grapefruit (Citrus paradisi Mac.)", International Agricultural Science Congress 09-12 MAY 2018 Van / TURKEY , VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.135-135
Kekeç U., "Subsurface Drip Irrigation Systems and its Management ", International Agricultural Science Congress 09-12 MAY 2018 Van / TURKEY , VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.97-97
Kekeç U., "Damla Sulamanın Sırta Dikim Yapılmış Nova, Okitsu, Valencia Narenciye Çeşitlerinin Kök Dağılımına Etkisinin Araştırılması. ", 12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, cilt.2., ss.594-598
Kekeç U., Seçer A., "Tüketicilerin Organik Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Satın Almayı Etkileyen Unsurlar,Kahramanmaraş ili Örneği.", 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, cilt.1., ss.271-271
Koc D.L., Kekeç U., Ünlü M., Kanber R., "Toprağın farklı fiziksel özelliklerinin infilitrasyon parametrelerine etkilerinin değerlendirilmesi", 12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, cilt.2., ss.516-519
Kanber R., Ünlü M., Koc D.L., Özekici B., Kekeç U., Yeşiloğlu T., et al., "Altıntop bitkisi su içeriğinin hassas tarım uygulamaları için sulama yönteminde kullanılma olanaklarının irdelenmesi", 12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, cilt.2., ss.22-33
Koc D.L., Kekeç U., "Çukurova Koşullarında Bowen Enerji DengesiYöntemiyle Buğday Su Tüketiminin Belirlenmesi.", 1.Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, cilt.1., ss.515-521
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi