Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sentezlenip katkılanan bazı bor tabanlı bileşenlerin Termolüminesans TL ve Optiksel Uyarımlı Lüminesans OSL yöntemleriyle dozimetrik özelliklerinin çalışılması ve nötron doz cevabının araştırılması", BAP Doktora, FDK-2017-6833, Yönetici, Devam Ediyor
"BeO seramik pellet malzemesinin OSL dozimetrik karakteristiklerinin ve fiziksel özelliklerinin çalışılması", BAP Alt Yapı, FAY-2016-6410, Yönetici, 2017
"Investigations of Thermally and Optically Stimulated Luminescence Properties of Doped Calcium Sulfate Phosphors Synthesized Using Various Methods", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6065, Yönetici, 2017
"Berilyum Oksit OSL Dozimetresinin Sentezlenmesi ve Lüminesans Mekanizmalarının Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3944, Yönetici, 2016
"İyonlaşma radyasyonuna maruz kalan halkın triajı için yeni acil durum dozimetresi geliştirilmesi", BAP Diğer, FUA-2015-4300, Yönetici, 2017
"TL/OSL çip ve tablet dozimetrelerinin ana malzemesini bağlayan malzemelerin araştırılması ve uygulamaları ", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5356, Yönetici, Devam Ediyor
"Proton Terapiye ait Dozimetri QA çalışmaları ve Monte Carlo Simülasyonu kullanarak doz ölçümü ", BAP Doktora, FDK-2015-4562, Yönetici, Devam Ediyor
"Mangan (Mn) Katkılanmış Lityumborat'ın (Li2B4O7:Mn) Lüminesans Dozimetresi Olarak Kullanımı", BAP Y.Lisans, FEF2014YL3, Yönetici, 2015
"Doğu Karadeniz ve Iğdır Yöresinde Bir Ekolojik Çalışma: Radyonüklidlerin Toprak Profili Boyunca Yer Değişiminin ve Dağılımının Modellenmesi", BAP Doktora, FEF2013D11, Yönetici, 2014
"Katkılanmış MgB4O7 ve Na2B4O7 Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2013-31-06-90-003 (2013.Ç0383), Yönetici, 2015
"Katkılanmış Çeşitli Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Üretilmesi", BAP Diğer, FEF2013BAP15, Yönetici, 2015
"Kemik ve Akciğer Gibi Heterojen Ortamlarda TLD Doz Ölçümleri ve Monte Carlo Hesapları ile Karşılaştırılması", BAP Doktora, FEF2011D23, Yönetici, 2014
"Zeugma sramiklarinin TL yontemiyle tarihlendirilmesi ve INAA yontemiyle iz elementlerinin analizleri", BAP Doktora, FEF2006D11, Yönetici, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi