Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İyonlaşma radyasyonuna maruz kalan halkın triajı için yeni acil durum dozimetresi geliştirilmesi", BAP Diğer, FUA-2015-4300, Yönetici, Devam Ediyor
"Mangan (Mn) Katkılanmış Lityumborat'ın (Li2B4O7:Mn) Lüminesans Dozimetresi Olarak Kullanımı", BAP Y.Lisans, FEF2014YL3, Yönetici, 2015
"Katkılanmış Çeşitli Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Üretilmesi", BAP Diğer, FEF2013BAP15, Yönetici, 2015
"Katkılanmış MgB4O7 ve Na2B4O7 Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2013-31-06-90-003 (2013.Ç0383), Yönetici, 2015
"Doğu Karadeniz ve Iğdır Yöresinde Bir Ekolojik Çalışma: Radyonüklidlerin Toprak Profili Boyunca Yer Değişiminin ve Dağılımının Modellenmesi", BAP Doktora, FEF2013D11, Yönetici, 2014
"Kemik ve Akciğer Gibi Heterojen Ortamlarda TLD Doz Ölçümleri ve Monte Carlo Hesapları ile Karşılaştırılması", BAP Doktora, FEF2011D23, Yönetici, 2014
"Zeugma sramiklarinin TL yontemiyle tarihlendirilmesi ve INAA yontemiyle iz elementlerinin analizleri", BAP Doktora, FEF2006D11, Yönetici, 2010