Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eser (Gülmez) A., Dağ A., "Geological modeling of a stratified deposit with CAD-Based solid model automation", REM-REVISTA ESCOLA DE MINAS, vol.70, pp.361-368, 2017
Cira S.C., Dağ A., Karakuş A., "Application of Response Surface Methodology and Central Composite Inscribed Design for Modeling and Optimization of Marble Surface Quality", ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2016
Mert B.A., Dağ A., "Development of a GIS-based information system for mining activities: Afsin-Elbistan lignite surface mine case study", INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, vol.9, pp.192-214, 2015
Dağ A., Özdemir A.C., "A Comparative Study for 3D Surface Modeling of Coal Deposit by Spatial Interpolation Approaches", RESOURCE GEOLOGY, vol.63, pp.394-403, 2013
Tütmez B., Dağ A., "Mapping Water Chemical Variables With Spatially Correlated Errors", ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS, vol.20, pp.19-35, 2013 (Link) (Abstract)
Tütmez B., Dağ A., "Regression-Based Algorithms For Exploring The Relationships In A Cement Raw Material Quarry", COMPUTERS AND CONCRETE, vol.10, pp.457-467, 2012 (Link) (Abstract)
Tutmez B., Dağ A., Cengiz A.K., "Measuring Dependence Between Calorific Values Of Lignite And Spatial Positions By Rank Correlation Method: A Case Study", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.32, pp.45-53, 2010 (Link)
Tutmez B., Dağ A., "A Linguistic Model For Evaluating Cement Strength", MATERIALS AND STRUCTURES, vol.42, pp.103-111, 2009 (Link)
Tutmez B., Dağ A., Erdem H., Torun B., "Evaluation Of Mn Concentration Provided By Soil In Citrus-Growing Regions", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, vol.67, pp.27-34, 2009 (Link)
Dağ A., Mert B.A., "Evaluating Thickness Of Bauxite Deposit Using Indicator Geostatistics And Fuzzy Estimation", RESOURCE GEOLOGY, vol.58, pp.188-195, 2008 (Link)
Dağ A., Cevheroglu S., Ayhan M., "Evaluation Of Filling Methods Applied To Some Marbles From Diyarbakir Region Of Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.2733-2740, 2008 (Link)
Tutmez B., Dağ A., "Use Of Fuzzy Logic In Lignite Inventory Estimation", ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.2, pp.93-103, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eser (Gülmez) A., Dağ A., "Geological modeling of a stratified deposit with CAD-Based solid model automation", REM - International Engineering Journal, vol.70, no.3, pp.339-346, 2017 (Link)
İşleker H., Özdemir A.C., Dağ A., "Evaluation of a metallic mine deposit with geographic information systems", Madencilik, vol.56, pp.65-76, 2017
İşleker H., Özdemir A.C., Dağ A., "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Metalik Bir Maden Yatağının Değerlendirilmesi", Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.56, ss.65-76, 2017
Mert B.A., Dağ A., Özdemir A.C., "Kriging Tekniği ile Nokta ve Alansal Kestirim: Tenör Dağılımlarının Haritalanması Örneği ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.453-465, 2016
Cevheroglu S., Dağ A., Karakuş A., "Evaluation of the Effect of Abrasive Series Used in Grinding-Polishing Process on Surface Quality of Marble", International Journal of Scientific and Technological Research, vol.1, no.6, pp.43-52, 2015
Mert B.A., Dağ A., "Afşin-Elbistan Kömür Havzasındaki Madencilik Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Küresel Konumlama Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.109-117, 2012
Arıöz D., Dağ A., "Afşin-Elbistan Linyit Sahası Çöllolar Sektörünün Netpro/Mine Yazılımı İle Değerlendirilmesi", Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.132-141, 2011
Dağ A., Alkan B., Cevheroglu S., "Investigation Of Applicability Of Fuzzy Modeling Approach In Thickness Estimation Of Cement Row Material Site", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, pp.88-97, 2011
Fidan F., Dağ A., Ayhan M., "Hınıs-Zırnak (Erzurum) Yöresi Linyit Yatağının Değerlendirilmesi", Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.115-124, 2011
Eser (Gülmez) A., Dağ A., "Üç Boyutlu Katı Modelleme Yöntemlerinin Madencilik Açısından Değerlendirilmesi", Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.59-67, 2010
Şahin F., Dağ A., "Çimento Hammadde Sahası Kalite Dağılımının Belirlenmesinde Esnek Hesaplama Yönteminin Kullanımı", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.211-219, 2009
İşleker H., Dağ A., "Siirt Madenköy Bakır Yatağının Surpac Yazılımı Ile Değerlendirilmesi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.115-123, 2009
Alkan B., Dağ A., "Jeoistatistik Ve Bulanık Yaklaşımlar Ile Adana Çimento Hammadde Sahasının Değerlendirilmesi", Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.21-31, 2008
Kasa F.K., Dağ A., "Açık Işletmelerde Ocak Içi Güvenliğinin Arttırılmasında Gps?In Kullanımı", Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.19, ss.137-146, 2008
Dağ A., Mert B.A., "Jeoistatistiksel Analiz Üzerine Bir Bilgisayar Programı", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.Özel Sayı, ss.181-186, 2003
Dağ A., Gürgen S., "Analysis Of Shovel And Dragline System In Open Pit Mines", D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.FBE/MAD, ss.90-AR-217-90-AR-217, 1991
Anil M., Dağ A., "Afşin Elbistan Linyitleri Açık Işletmesindeki Kazı Yöntemi Uygulaması Ve Kazı Verimini Düşüren Problemlerin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Müh. Fak. Dergisi, cilt.6, ss.171-186, 1991
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özdemir A.C., Orhan U., Dağ A., "DBSCAN Kümeleme Yönteminin Bir Bakır Madenine Uygulanması", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1715-1718
Özdemir A.C., Dağ A., "Çimento Sektöründe Basınç Dayanımının Esnek Hesaplama Yöntemleri ile Modellenmesi", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1-1
Özdemir A.C., Dağ A., Ural S., "Düşük Kaliteli Kömürlerde Tenör-Tonaj Eğrileri ile Günlük Üretim PLanlarının Hazırlanması", Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2017, pp.283-290
Gharehoghlani A., Özdemir A.C., Dağ A., "Afşin-Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık Ocak İşletmesinin Bilgisayar Yardımıyla Değerlendirilmesi", 1. International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.1-10
Tütmez B., Dağ A., Özdoğan M.G., "Forest fire classification via nearest-neighbour algorithm", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.1028-1032
Özdemir A.C., Dağ A., Mert B.A. , "Yüzey Modelleme Teknikleri Ve Bir Kömür Yatağına Uygulanması", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2015, pp.229-240
Mert B.A., Dağ A., Özdemir A.C., "Gps/Cbs Tabanlı Üretim Takip Programının Geliştirilmesi Ve Madencilikte Kullanımı: Afşin-Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık İşletmesi Örneği", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2015, pp.381-392
Mert B.A., Dağ A., "Madencilik Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı: Afşin-Elbistan Linyitleri Açık İşletmesi Örneği", 23th International Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2013, pp.93-104
Arıöz D., Özdemir A.C., Dağ A., "Afşin-Elbistan Linyit Sahası Çöllolar Sektörünün Netpro/Mine Ile Rezerv Dağılımının İncelenmesi", Türkiye 18. Kömür Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2012, ss.253-265
Tütmez B., Tercan A.E., Cengiz A.K., Dağ A., "Madencilikle İlişkili Çevresel Verilerin Ağırlıklı Regresyon Ve Esnek Hesaplama Modelleriyle Değerlendirilmesi", 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 2-3 Haziran 2011, ss.57-61
Dağ A., Alkan B., Cevheroglu S., "Bulanık Modelleme Yaklaşımının Çimento Hammadde Sahası Kalınlık Kestiriminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS 2010, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2011, ss.163-176
Tütmez B., Dağ A., Tercan A.E., Kaymak U., "Lignite Thickness Estimation Via Adaptive Fuzzy-Neural Network", 20th International Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET2007, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2007, pp.151-167
Dağ A., Kasa F.K., "Açık Işletmelerde Ocak Içi Güvenliğin Arttırılmasında Gps?In Kullanımı", Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 8-9 Mart 2007, ss.105-112
Ural S., Dağ A., Güneş M., Yayla E., "Afşin-Elbistan A (Kışlaköy) Açık Işletmesinde Optimum Ocak Sınırlarının Belirlenmesi", Türkiye Uluslararası 19. Madencilik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2005, pp.107-111
Özer Ü., Dağ A., "Petrol Boru Hattı Yakınında Patlatmadan Kaynaklanan Titreşim Ölçümlerin Değerlendirilmesi", VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2004, ss.BKM64-BKM64
Dağ A., "Döner Kepçeli Ekskavatör Kömür Açık Işletme Yönteminde Bilgisayar Destekli Kazı Planlaması", Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2001, pp.111-116
Dağ A., Anil M., "Çöllolar Açık Işletmesi Kazı Sırasının Belirlenmesi", Türkiye 11. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, BARTIN, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 1998, ss.173-184
Dağ A., Anil M., "Afşin Elbistan Linyit Işletmesi (Teaş) Çöllolar Açık Işletmesi Ilk Kazı Noktasının Belirlenmesi", Türkiye 10. Kömür Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 1996, ss.231-242
Dağ A., Ozer Ü., "Optimum open pit limit of Hekimhan-Deveci iron mine: Determination by the moving cone optimising technique", 4th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, CALGARY, KANADA, 31 Ekim - 3 Kasım 1995, pp.45-48
Dağ A., Özer Ü., "Optimum Open Pit Limit Of Hekimhan-Deveci Iron Mine : Determination By The Moving Cone Optimising Technique", Fourth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Calgary, KANADA, 31 Ekim - 3 Kasım 1995, pp.45-48
Dağ A., Anil M., "Afşin-Elbistan Linyit Işletmesi (Teaş) Çöllolar Sektörünün Optimum Açık Işletme Sınırının Belirlenmesi", Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 5-6 Ekim 1995, ss.MAD 04-MAD 04
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi