Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2002 - 2007
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1993 - 2002
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1986 - 1991
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, 09.12.2013 - 09.12.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, 25.11.2009 - 25.11.2012
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, , 10.08.2005 - 10.03.2011
MYO Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, , 10.05.2003 - 22.10.2003
ÖĞRETMEN, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞAVŞAT LİSESİ, BİYOLOJİ , 20.11.1980 - 04.11.1982
VERDİĞİ DERSLER
TIBBİ BİYOLOJİ, Lisans, 2014-2015
BAKTERİ GENETİĞİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
TEMEL TIBBİ BİYOLOJİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, Lisans, 2013-2014
TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2013-2014
GELİŞİM BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
TEMEL TIBBİ GENETİK, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Ilgaz, "Hipoksi ve embriyonik kök hücre genlerinin larinks kanseri patogenezindeki rolü.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Doktora, P.Pazarci, "Farelerde gün ısıgının melatonin hormonu, kisspeptin proteini sentezi, cilt kanseri olusumu ve metastaza etkisinin incelenmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Doktora, M.İzmirli, "Prostat Kanserinin ELAC2 ve SRD5A2 Genlerindeki Polimorfizmler ile İlişkisinin Araştırılması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, T.Tufan, "Konjenital İşitme Kaybı Olan Hastalarda GJB2 Gen Mutasyonlarının Araştırılması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, M.Erkoç, "Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Kişilerde TNF Alfa ve TNF Beta Gen Polimorfizmleri.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, Z. Karakan Karakaş, "Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan ve Agresif Davranış Sergileyen Erkek Bireylerde Y Kromozomu Düzensizliklerinin Araştırılması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2009.
Yüksek Lisans, S.Koç, "Glutatyon S-Transferaz Genindeki Delesyonların (GSTT1 ve GSTM1) Koroner Arter Hastalığı ve Akut Miyokart İnfarktüsü ile İlişkisi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, M.İzmirli, "Koroner Ateroskleroz Etiyolojisi ile Koroner Bypass Olan Hastalarda MTHFR (Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi