Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. A.EMİN ANLARSAL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ
Ana Bilm Dalı : TARLA BİTKİLERİ
Sabit Telefon : +90 322 3386383 | Dahili : 2267
E Posta Adresi : anlarsalcu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/anlarsal/cv
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 01330 Sarıçam /Adana
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, Tarla Bitkileri, 1981-1987
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, Tarla Bitkileri, 1980-1981
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, Tarla Bitkileri, 1976-1980
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
Baklagil Yem Bitkileri
Yemeklik Tane Baklagil Yetiştiriciliği ve Islahı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Agronomy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 1998 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1990 - 1998
Verdiği Dersler
Baklagil Yembitkileri, Lisans, 2015-2016
Tuzcul Bitkiler, Doktora, 2015-2016
Tarla Bitkileri, Lisans, 2014-2015
Yemeklik Tane Baklagiller, Lisans, 2014-2015
Yemeklik Tane Baklagillerde Ürün standardizasyonu, Doktora, 2014-2015
Yembitkileri Taksogenetiğinin Temel İlkeleri, Doktora, 2014-2015
Yembitkilerinde kalite özellikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tarla Bitkileri Tohumculuğu, Lisans, 2014-2015
Yemeklik Tane Baklagiller Özel Islahı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Yücel, "Ülkemizin Farklı Yörelerinden Toplanan Bakla Yerel Genotiplerinin Bazı önemli Morfolojik ve Tarımsal Özelliklerini Belirleme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 2016.
Doktora, M.Koç, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarındabazı kırmızı Mercimek Çeşit ve Hatlarının önemli tarımsal özellikleri yönünden genotipX çevre İnteraksiyonları ve Stabilitelerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Doktora, M.Sayar, "Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, A.Çokkizgin, "Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Toplanan Bazı Kırmızı Mercimek ( Lens Culunaris L. Medic) Yerel genotiplerinin Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerinin belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2007.
Doktora, D.Yiğitoğlu, "Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Kışlık ve Yazlık Ekilen Bazı Nohut Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Doktora, D.Özveren Yücel, "Çukurova koşullarında farklı ekim zamanları ve sıklıklarının bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinde verim ve verimle ilgili özelliklere etkisi üzerinde araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Doktora, N.Toğay, "Van koşullarında farklı bitki sıklıklarının ve ekim şekillerinin mercimekte (Lens culinaris medic. ) verim ve verim ögelerine etkisi", VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
Doktora, Y.Toğay, "Farklı çinko ve fosfor dozlarının mercimek (Lens culinaris medic. )'de verim ve verim ögelerine etkisi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri, Mayıs, 2002.
Doktora, B.Biçer, "Diyarbakır Yöresinden Toplanan Bazı Nohut ( Cicer arientinum L.) Yerel Çeşitlerinde Önemli Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2001.
Doktora, D.Mart, "Çukurova koşullarında nohut (cicer arietinum L.)'da bazı önemli özellikler yönünden genotip X çevre interaksiyonları ve uyum yeteneklerinin saptanması üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2000.
Doktora, Ş.Yaktubay, "Çukurova koşullarında farklı ekim ve biçim zamanlarının bazı adi fiğ (V.sativa L.) ve tüylü fiğ (V. villosa roth.) çeşitlerinin arpa (hordeum vulgare L.) ile karışımlarında verim ve verimle ilgili özelliklere etk ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 1999.
Doktora, A.Erol, "Kahramanmaraş koşullarında bazı tek yillik baklagil yembitkisi türlerinin arpa ile farklı oranlardaki karışımlarında verim ve verimle ilgili özelliklerin saptanması üzerinde bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1998.
Doktora, A.Arslan, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında farklı tohumluk miktarlarının bazı fiğ ( Vicia sativa L.) çeşitlerinde verim ve verimle ilgili özelliklere etkisi üzerinde bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1996.
Doktora, A.Ton, "Çukurova Koşullarında Bezelye ile Buğdayın Birlikte Yetiştirilmesinde farklı ekim oranlarının ve sistemlerinin Tane Verimi ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Ton, "Çukurova Koşullarında Farklı Ekim zamanlarının Bazı bezelye (Pisum sativum ssp. sativum L.) çeşitlerinde Verim ve Verim öğelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, S.Babat, "Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ ( Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Tantekin, "Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı kışlık kırmızı mercimek (Lens culinaris Medic.) çeşitlerinde farklı ekim sıklıklarının verim ve verim ile ilgili özelliklere etkisi üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, M.Koç, "Diyarbakır koşullarında bazı kırmızı mercimek (lens culinaris medik.) çeşit ve hatlarında verim ve verimle ilgili özelliklerin saptanması üzerine bir araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2004.
Yüksek Lisans, Y.Korkmaz, "Çukurova koşullarında bazı kışlık nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının verim ve verimle ilgili özelliklerinin saptanması üzerine araştırmalar ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Sayar M.S., Anlarsal A., Başbağ M., "Genotype Environment Interactions And Stability Analysis For Dry-Matter Yield And Seed Yield In Hungarian Vetch (Vicia Pannonica Crantz.)", Turkısh Journal of field crop, vol.18, pp.238-246, 2013
Yücel D., Anlarsal A., ".Determination Of Selection Criteria With Path Cofficient Analysis Chickpea( Cicer Arientinum L.) Breeding.", Bulgarian Journal of Agriculture Science, vol.16, pp.42-48, 2010
Bilgili U., Uzun A., Sincik M., Yavuz M., Aydınoğlu B., Çakmakçı S., et al., "Forage Yield And Lodging Traits In Peas( Pisum Sativum)L.) With Different Types", Turkısh Journal of field crops, vol.15, pp.50-53, 2010
Toklu F., Karaköy T., Anlarsal A., "Assessment Of Genotypexenvironment Interactions And Stability Analysis In Field Peas", INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.79, pp.515-520, 2009
Yücel C., Hızlı H. , Fırıncıoğlu H.K., Çil A., Anlarsal A., "Forage Yield Stability Of Common Vetch (Vicia Sativa L.) Genotypes In The Cukurova And Gap Regions Of Turkey", Turkısh Journal of Agriculture and forestry, vol.33, pp.119-125, 2009
Açıkgöz E. , Üstün A., Gül İ., Anlarsal A., Tekeli A., Nizam I., et al., "Gnetypexenvironment Interaction And Stability Analysis For Dry Matter And Seed Yield In Field Pea", Spanısh Journal of Agricultural Research, vol.7, pp.96-106, 2009
Yücel D. , Anlarsal A., "Performance Of Some Winter Chickpea (Cicer Arietinum L. Genotypes In Mediterranean Conditions", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.36, pp.35-41, 2008
Lie T., Göktan D., Anlarsal A., Engin M., Pıjnenborg J., ". Co-Evolution Of The Legume-Rhizobium Association. ", PLANT AND SOİL, vol.100, pp.171-181, 1987
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ton A., Anlarsal A., "Possibilities Forage Legume Seed Production in Turkey", Universal Journal of Agricultural Research, pp.280-283, 2017
Ton A. , Anlarsal A., "Possibilities of High Quality Seed Production of Food Legumes in Turkey.", International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), vol.1, no.1, pp.51-56, 2015
Ton A., Anlarsal A., "Ülke Tarımındaki Önemi ve Geliştirime Olanaklarıyla Yemeklik Tane Baklagiller ", Agroskop Tarım -Gıda- Hayvancılık Dergisi, cilt.30, no.30, ss.40-43, 2015
Yücel C., Yücel D. , Akkaya M.R., Anlarsal A., "Bazı Ümitvar Yaygın Fiğ ( Vicia Sativa L.)Genotiplerinde Kalite Özellikleri", KSÜ Doğa Bil. Derg., cilt.17, ss.8-14, 2014
Ton A., Karaköy T., Anlarsal A., "Türkiye'De Yemeklik Tane Baklagiller Üretiminin Sorunları Ve Çözüm Önerileri", TURKISH JOURNAL OF AGRİCULTURE-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.2, pp.175-180, 2014 (Özet) (Abstract)
Yiğitoğlu D. , Anlarsal A., "Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Kışlık Ve Yazlık Ekilen Bazı Nohut Çeşitlerinde(Cicer Arientinum L.) Verim Ve Verim Ile Ilgili Özelliklere Etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİŞVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, cilt.27, ss.11-20, 2012
Babat S., Anlarsal A., "Diyarbakır Ekolojik Koşullarındabazı Adi Fiğ ( Vicia Sativa L.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.Ç.Ü.Fen Ve Mühendislik Dergisi 26(3)37-48. ", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.26, ss.37-48, 2011
Yücel D., Anlarsal A., Mart D., Yücel C., "Effects Of Drought Stress On Early Seedling Growth Of Chickpea( Cicer Arientinum L.) Genotypes", World applied Sciences Journal, vol.11, pp.478-485, 2010
Karaköy T., Toklu F., Anlarsal A., "Adana Koşullarında Yetiştirilen Bazı Nohut Hat Ve Çeşitlerinin Genotipxçevre Interaksiyonları Ve Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.25, ss.17-26, 2010
Sayar M.S., Anlarsal A., "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yem Bitkileri Tarımının Mevcut Durumu Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.59-67, 2010
Yaşar M., Anlarsal A., "Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut(Cicer Arientinum L) Hat Ve Çeşitlerininverim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.24, ss.122-132, 2010
Çokkızgın A., Anlarsal A., "Güney Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Toplanan Bazı Kırmızı Mercimek Yerel Çeşitlerinin Bitkisel Ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.17, ss.65-76, 2008
Sayar M.S., Anlarsal A., "Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum Arvense L.) Hat Ve Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi ", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.19, ss.78-88, 2008
Yıldız E., Anlarsal A., "Diyarbakır Koşullarında Bazı Kırmızı Mercimek( Lens Culunaris L.) Çeşitlerinde Önemli Bitkisel Ve Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.16, ss.88-97, 2007
Anlarsal A., Toğay Y., ".Farklı Çinko Ve Fosfor Dozlarının Mercimekte Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi18(1):49-59 ", Yüzüncüyıl Üniversitesi Dergisi, cilt.18, ss.49-59, 2007
Anlarsal A., Yücel C., Yücel D. , "Çukurova Koşullarında Fiğ(Vicia Sativa L.)Çeşit Ve Hatlarının Bazı Önemli Tarımsal Özelliklerinin Saptanması", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.21, ss.111-120, 2006
Yücel D., Anlarsal A., "Çukurova Koşullarına Uygun Kışlık Nohut Hatlarını( Cicer Arientinum L.) Hatlarının Saptanması.Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 21(3):37-44 ", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.21, ss.37-44, 2006
Yücel D., Anlarsal A., "Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Ve Sıklıklarının Bazı Nohut( Cicer Aretinum L.) Çeşitlerinde Verim Ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi Üzerinde Araştırmalar ", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.21, ss.79-88, 2006
Yücel D. , Anlarsal A., Yücel C., "Genetic Variability, Correlation And Path Analysis Of Yield And Yield Components In Chickpea ( Cicer Aretinum L.)Turk J Agric For 3 ", Turk Journal Agriculture and Forestry, cilt.30, ss.183-188, 2006
Özer S., Anlarsal A., "Çukurova Koşullarında Yetiştirilebilecek Kışlık Nohut ( Cicer Arientinum L.) Çeşit Ve Hatlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma.Ç.Ü.Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,14(2):53-62. ", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.14, ss.53-62, 2005
Korkmaz Y., Anlarsal A., "Çukurova Koşullarında Bazı Kışlık Nohut( Cicer Arietinum.L)Hatlarının Verim Ve Verimle Ilgili Özelliklerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar.Ç.Ü.Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.4, ss.115-124, 2005
Yücel C., Avcı M., Anlarsal A., "Bazı Adi Fiğ Hat Ve Çeşitlerinin Çukurova Taban Koşullarında Tane Verimi Ve Verimle Ilgili Özelliklerinin Saptanması", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.20, ss.99-108, 2005
Yücel C., Avcı M., Anlarsal A., "Bazı Adi Fiğ(Vicia Sativa L.) Hat Ve Çeşitlerinin Çukurova Taban Koşullarında Tane Verimi Ve Verimle Ilgili Özelliklerinin Saptanması", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.20, ss.99-108, 2005
Biçer B.T., Anlarsal A., ".Diyarbakır Yöresi Nohut Köy Populasyonlarının Tarımsal, Morfolojik Ve Fenolojik Özellikleri Için Değerlendirilmesi ", Harran Üniversitesi Dergisi, cilt.9, ss.1-8, 2005
Biçer B.T., Anlarsal A., "Bazı Nohut(Cicer Arietinum L.)Köy Çeşitlerinde Bitkisel Ve Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,10(4)389-396. ", A:Ü Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.389-396, 2004
Anlarsal A., Özveren D., ". Çukurova Bölgesinde Kışlık Nohut Yetiştirme Olanakları ", Ekin Dergisi, ss.14-15, 2002
Anlarsal A., Yücel D., Yücel C., "Çukurova Koşullarında Bazı Bezelye (P.Sativum Ssp.Sativum L. Ve P.Sativum Ssp.Arvense L.) Hatlarının Uyumu Ve Verimlerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.16, ss.11-20, 2001
Anlarsal A., Yücel C., Özveren D., "Çukurova Koşullarında Bazı Kuru Fasulye Çeşitlerinde Tane Verimi Ve Verimle İlgili Özelliklerinin Saptanması", Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt.24, ss.19-29, 1999
Yaktubay Ş., Anlarsal A., "Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Ve Biçim Zamanlarının Bazı Adi Fiğ Ve Tüylü Fiğ Çeşitlerinin Arpa Ile Karışımlarında Verim V E Verimle Ilgili Özelliklere Et5kisi Üzerinde Araştırma", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.10, ss.179-189, 1999
Ülger A.C., Anlarsal A., Gök M., Çakır B., Yücel C., Onaç I., et al., "Değişik Azot Dozlarında Yetiştirilen Mısır Bitkisinde Bazı Yeşil Gübre Baklagil Bitkilerinin Etkisi", DOĞA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, ss.193-200, 1999
Ülger A.C., Işık A., Anlarsal A., Gök M., Çakır B., Yücel C., et al., "Farklı Toprak İşleme Makinaları Ile Yapılan Yeşil Gübrelemenin Mısır Bitkisinde Tane Verimine Etkisi", Ç.Ü. Z.F. Dergisi, ss.27-36, 1998
Kurt Ş., Erkılıç A., Anlarsal A., Yücel C., "Çukurova Koşullarında Bazı Nohut Hatlarının Antraknoz (A.Rabiei Pass Labr.) Hastalığına Karşı Dayanıklıklarının Belirlenmesi", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.13, ss.129-136, 1997
Anlarsal A., Yücel C., "The Influence Of Phosphorus Fertilization On Forage Production Of Alfalfa( Medicago Sativa L.) In İrrigated Condition. ", Agricolture Mediterranea. , vol.127, pp.1-5, 1997
Anlarsal A., "Çukurova Koşullarında Farklı Yonca ( Medicago Sativa L.) Çeşitlerinde Bazı Önemli Özelliklerin Saptanması. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 11(3):119-134.", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.11, ss.119-134, 1996
Anlarsal A., Savaş I., Yücel C., ". Çok Yıllık Baklagil Yembitkilerinde Tohum Üretim Tekniği Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (2): 13-26.", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.11, ss.13-26, 1996
Anlarsal A., "Koca Fiğde(Vicia Narbonensis L.) Farklı Tohumluk Miktarı Ve Biçim Zamanlarının Kaba Yem Ve Tohum Verimlerine Etkisi. Tarım Ve Orm. Dergisi. ", TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ, cilt.20, ss.529-534, 1996
Anlarsal A., Yağbasanlar T., "Çukurova Bölgesi Kıraç Koşullarında Fiğ (Vicia Sativa L.) Ile Bazı Tahıl Cinslerinin Farklı Oranlardaki Karışımlarının Kaba Yem Üretimine Etkisi. ", Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. , cilt.20, ss.157-163, 1996
Anlarsal A., "Çukurova Bölgesinde Afrika Yoncası (Medicago Sativa L. Var. African)?Ndan Seçilmiş Klonlardan Elde Edilen Bir Sentetik Hatta Bazı Morfolojik Ve Tarımsal Karakterlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1)- 93- 102", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.11, ss.93-102, 1996
Anlarsal A., ". Kurak Ve Yarı Kurak Koşullarda Tuzcul Bitkilerin (Halofit) Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 11 (1). 73-82.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.11, ss.73-82, 1996
Anlarsal A., Yücel C., Erol A., "Yembitkilerinde Kaliteyi Etkileyen Faktörler, ", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.11, ss.185-196, 1996
Anlarsal A., Yücel C., Gülcan H., "Yoncada (Medicago Sativa L.) Farklı Hasat Dönemlerinin Tohum Verimi, Çimlenme Ve Fide Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.3, ss.87-102, 1996
Anlarsal A., Mühür N., "Ülkemizde Yemeklik Tane Baklagillerin Üretimindeki Gelişmeler Ve Karşılaşılan Sorunları", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.11, ss.91-104, 1996
Anlarsal A., Yücel C., "The Effect Of Different Sowing Times And Seeding Rates On The Potential Of Forage Production Of Fenugreek Lowland Conditions ", Agricolture Mediterranea. , vol.125, pp.172-176, 1995
Gülcan H., Anlarsal A., "Problems Of Alfalfa Production In Southern Turkey. .", Dryland Pasture and Forage Legume Network News, no.10, pp.3-6, 1994
Anlarsal A., Gülcan H., "Çukurovada Sulu Koşullarda Farklı Ekim Sıklıklarının Yoncada (Medicago Sativa) Yem Üretim Potansiyeline Etkisi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.9, ss.92-102, 1994
Anlarsal A., ".Determining The Potential Forage And Seed Production Of Vetch (V. Sativa L.And V.Villosa Roth.) Lines Selected From Çukurova Flora In Southern Turkey. ", Agricolture Mediterranea. , vol.124, pp.213-217, 1994
Anlarsal E., Yücel C., "Determining The Most Suitable Seeding Rates And Cutting Times Of Field Pea- Triticale Mixture Under Lowland Conditions", Agricolture Mediterranea. , vol.124, pp.207-212, 1994
Sağlamtimur T., Genç İ., Özgüven M., Tükel T., Engin M., Tansi V., et al., "Gap Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri Üzerinde Araştırmalar.", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi GAP Yayınları , cilt.68, ss.28-30, 1993
Hatipoğlu R., Anlarsal A., Tükel T., Baytekin H., "Çukurova'Nın Kıraç Koşullarında Yetiştirilebilecek Fiğ + Arpa Karışımında Farklı Biçim Zamanlarının Verim Ve Botanik Kompozisyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(3), 173-182, Adana.", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.5, ss.173-182, 1990
Anlarsal A., Gülcan H., "Çukurova Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia Sativa L.) Çeşitlerinde Bitkisel Ve Tarımsal Özellikler Ve Bunlar Arası İlişkiler Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü. Fen Ve Müh. Dergisi", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.4, ss.131-143, 1990
Anlarsal A., "Tuzlu Topraklarda Yembitkileri Yetiştirme Olanakları. Hasad Dergisi. Yıl. 6, Sayı 62, 27-28, İstanbul.", Hasad Dergisi, cilt.6, ss.27-28, 1990
Anlarsal A., Gülcan H., "Çukurova Koşullarında Fiğ (V.Sativa L.) Çeşitlerinde Ot Verimi Ve Bazı Önemli Verim Unsurları Üzerinde Path Analizi, Doğa Bilim Dergisi", Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt.13, ss.487-494, 1989
Hatipoğlu R., Anlarsal A., Tükel T., Efe A., "Çukurovanın Kıraç Koşullarında Yoncanın (Medicago Sativa L.) Farklı Tohumluk Miktarlarının Bazı Önemli Özelliklere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.4, ss.129-134, 1989
Gülcan H., Anlarsal A., "1989. Yonca (Medicago Sativa L.) Islahında Hastalıklara Dayanıklılık Konusunda Yapılan Bazı Çalışmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3), 15-24, Adana,", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.4, ss.15-24, 1989
Tansi V., Anlarsal A., Sağlamtimur T., Gülcan H., "Çukurova'Da Üç İskenderiye Üçgülü Çeşidinde Farklı Biçim Yüksekliklerinin Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.69-82, 1989
Gülcan H., Anlarsal A., ". Çukurova Koşullarına Uygun Yonca Çeşit Islahı Üzerine Araştırmalar", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.3, ss.89-100, 1988
Gülcan H., Sağlamtimur T., Anlarsal A., Tansi V., "Çukurova Koşullarında Değişik Fiğ (Vicia Sativa L.), Yulaf (Avena Sativa L.) Karışım Oranlarının Ve Ekim Zamanlarının Ot Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.108-118, 1988
Gülcan H., Anlarsal A., "Çukurova Koşullarında Yoncada Ot Verimi Ve Verim Öğeleri Arasındaki Korelasyon Ve Path Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma. ", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.3, ss.11-17, 1988
Anlarsal A., ". Çukurova'Da Fiğ Yetiştiriciliği", Çifçi Dergisi, cilt.1, ss.26-27, 1988
Anlarsal A., Gülcan H., "Kuru Ot Hazırlama Tekniği. Çiftçi Dergisi, Adana Ziraat Odası Yayınları, 1 (7). 26-27. Adana.", Çitçi Dergisi, ss.26-27, 1988
Anlarsal A., Gülcan H., "Çukurova Koşullarında Fiğ Çeşitlerinde (V. Sativa L.) Önemli Bazı Karakterlerde Genetik Ve Çevresel Varyabilitenin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3 (2), 101-107, Adana", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.3, ss.101-107, 1988
Sağlamtimur T., Gülcan H., Tükel T., Tansi V., Anlarsal A., Hatipoğlu R., "Çukurova Koşullarında Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 1. Buğdaygil Yembitkileri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.26-36, 1986
Sağlamtimur T., Gülcan H., Tükel T., Tansi V., Anlarsal A., Hatipoğlu R., "Çukurova Koşullarında Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 2. Baklagil Yembitkileri", . Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-51, 1986
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Genç İ., Gülcan H., Gencer O., Sağlamtimur T., Arioğlu H., Tansi V., et al., "Yağbasanlar, T., Anlarsal, E. Çukurova'Da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim Ve Gelişmeler. 1991, S. 103-140. ", Çukurova I. Tarım Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.103-
Gök M., Doğan K., Anlarsal A., Coşkan A., Tansi V., Tangolar S., et al., "(2004). Farklı Yeşil Gübre Bitkileri Uygulamalarının Bağ Vejetasyonu Altında Toprakta Azot Mineralizasyonuna Ve Biyolojik Aktiviteye Etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi., Tarım-Sanayi-Çevre. 11-13 Ekim 2004, Tokat. Kongre Kitabı Ii. Cilt. S- 885-892.", Tarım-Sanayi-Çevre, TOKAT, TÜRKIYE, - , ss.885-
Yücel C., Avcı M., Kılıçalp N., Hatipoğlu R., Anlarsal A., Çetin M., et al., "Tuzlu Topraklarda Tuza Dayanıklı Yem Bitkilerinin Verim Ve Kalite Özellikleri. Türkiye Vii Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran2007.Erzurum 135-", Türkiye 7.Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.135-
Karaköy T., Toklu F., Özer S., Anlarsal A., Özkan H., ".Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Nohut ( Cicer Arietinum L.) Yerel Populasyonlarının Agronomik Ve Morfolojik Karekterizasyonu.Türkiye Vii Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran2007.Erzurum (Poster Bildiri)589-", Türkiye 7.Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.589-
Sağlamtimur T., Tükel T., Gülcan H., Anlarsal A., Tansi V., "Baytekin, H., Şilbir.Gap Bölgesinde Yembitkileri Yetiştirme Olanakları.Türkiye , 1991, ", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.213-
Tükel T., Anlarsal A., Tansi V., "., Sağlamtimur, T., Gülcan, H., (1991). Çukurova'Da Yembitkilerinin Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirme Olanakları. ", Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.302-
Ton A., Anlarsal A., "Akdeniz iklim koşullarında bazı kışlık nohut (Cicer arientinum L.) Genotiplerinin önemli bitkisel ve tarımsal özelliklerinin saptanması ", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) , ADANA, TÜRKIYE, 26 Ekim 2016 - 28 Ocak 2017, pp.4290-4296 (Link)
Ton A., Anlarsal A., "Determining Correlation Analysis and Agro-Morphological Traits of Some Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes in Mediterranean Climate Conditions", 27th Internatıonal Scientific- Expert Congress of Agriculture and Food Industry.26-28 September 2016 Bursa /Turkey. , BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.383-391 (Link)
Karaköy T. , Demirbaş A., Yörük V., Toklu F., Shehzad Baloch F., Ton A., et al.,"Sivas Ekolojik Koşullarında Soğuğa Dayanıklı Bezelye (Pisum sativum ssp. sativum L. ve ssp. arvense L.) Genotiplerinin Belirlenmesi", 11.Tarla Bitkileri Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.156-156
Sayar M.S., Anlarsal A., Başbağ M., "Macar Fiğ(vicia pannonica Crantz.) Genotiplerinde Biyolojik Verim Özelliği Bakımından Çevreler Üzerinden Eklemeli Ana Etkiler ve Çarpımsal İnterakasiyonlar (AMMI) Analizi", 11.Tarla Bitkileri Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7 Eylül - 10 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.113-113
Ton A., Anlarsal A., "The Problems Of Legume Forage Seed Production In Turkey", Latest Technologıes For Crop Improvement Workshop , ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Şubat 2015, vol.1, no.1, pp.79-79
Ton A., Anlarsal A., "Possibilities Of Legume Forage Seed Production In Turkey", Latest Technologies For Crop Improvement Workshop , ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Şubat 2015, vol.1, no.1, pp.77-77
Karaköy T., Demirbaş A., Yörük V., Toklu F., Baloch F.S., Ton A., et al., "Sivas Ekolojik Koşullarında Soğuğa Dayanıklı Bezelye (Pisum sativum ssp. sativum L. ve ssp arvense L.9 Genotiplerinin Belirlenmesi", 11.Tarla Bitkileri Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.156-156
Karaköy T. , Demirbaş A., Yörük V., Toklu F., Shehzad Baloch F., Durukan H., et al.,"Türkiye Orjinli Bakla (Vicia faba L.) Genotiplerinin Soğuğa Dayanıklılık Yönünden İncelenemesi", 11.Tarla Bitkileri Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.583-583
Karaköy T., Toklu F., Baloch F.S., Ton A., Özkan H., Anlarsal A., "Bazı Tek Yıllık Yabani Nohut Türlerinin Morfolojik Özelliklerinin Saptanması", 10.TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, KONYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2013, cilt.1, ss.949-957
Ton A., Yücel D. , Anlarsal A., "The Possibilities of Winter Chickpea (Cicer arientinum L.) Production in Mediterranean Climate Conditions of Turkey", International Symposium for Agriculture and Food, Skopje, MAKEDONYA, 12-14 Aralık 2012, pp.132-137
Ton A., Yücel D. , Anlarsal A., "Determining The Yield And Yield Components In Some Winter Chickpea Genotypes In Mediterranean Climate Conditions", International Symposium for Agriculture and Food, Skopje, MAKEDONYA, 12 Aralık 2014 - 14 Aralık 2012, pp.138-143
Ton A., Yücel D. , Anlarsal A., "The Possibilities Of Winter Chickpea (Cicer Arientinum L.) In Mediterranean Climate Conditions.International Syposium For Agriculture And Food. 65 Years Faculty Of Agriculture Sciences And Food 12-14 December 2012,Skopje,Republic Of Mecedonia.Book Ofabs.S.5.", International Symposium for Agriculture and Food, Skopje, MAKEDONYA, 12-14 Aralık 2012, pp.132-137
Sayar M.S., Anlarsal A., Açıkgöz E. , Başbağ M., "Hazro Ekolojik Koşullarında Bazı Yembezelyesi (Pisum Arvense L.) Genotiplerinin Ot Verimi Ot Verimini Etkileyen Özellikler Ile Bu Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi ", Türkiye 9.Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, cilt.3, ss.1716-1721
Sayar M.S., Tekdal S., Han Y., Anlarsal A., Gül İ., Başbağ M., "Diyarbakır Koşullarında Bazı Macar Fiğ( Vicia Pannonica)Genotiplerinin Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi", Kamu-üniversite sanayi işbirliği simpozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2010, ss.351-356
Sayar M.S., Anlarsal A., Açıkgöz E. , Başbağ M., Gül İ., "Diyarbakır Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum Arvense L.) Hatlarının Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Türkiye Viii Tarla Bitkileri Kongresi, ", Türkiye 8.Tarla Bitkileri Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2009, cilt.1, ss.646-650
Bilgili U., Üstün A., Uzun A., Sincik M., Gül İ., Anlarsal A., et al., "Farklı Yaprak Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim Ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye Vii Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007.Erzurum 83-", Türkiye 7.Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.83-83
Anlarsal A., Yücel C., İnal İ., Çetin M., Avcı M., Kılıçalp N., et al., "Tuzlu Topraklarda Tuza Dayanıklı Bazı Yembitkilerinin Verim Ve Kalite Özellikleri", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.135-139
Gök M., Dogan K., Anlarsal A., Tangolar S., Tansi V., Coskan A., et al., "Gründüngung Im Weinbau", 8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler (VDTAN), Göttingen, ALMANYA, 4-8 Ekim 2005, pp.449-454
Mart D., Anlarsal A., Coşkuner Y., Karababa E., "Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Nohut Hatlarının Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Ve Pişme Kalitesinin Belirlenmesi,(Poster)Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi,13-17 Ekim Diyarbakır.", Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2003, ss.1552-1557
Anlarsal A., Yücel C., Özveren D., "Bazı Fiğ Hatlarının Çukurova Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi,15-20 Kasım.86-91.Adana.", Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-20 Kasım 1999, ss.86-91
Anlarsal A., Yücel C., Özveren D., "Çukurova Koşullarında Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Hatlarının Verim Ve Verimle İlgili Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-20 Kasım 1999, ss.342-347
Onaç I., Gök M., Ülger A.C., Işık A., Anlarsal A., Çakır B., et al., "Değişik Baklagil Yeşil Gübre Bitkilerinin Farklı Mekanizasyon Uygulamaları Altında Toprakta N-Mineralizasyonuna, Immobilizasyonuna Ve Verime Etkisi", Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 1997, ss.487-491
Anlarsal A., Yücel C., Ülger A.C., "Çukurova Koşullarında Bazı Baklagil Yembitkilerinin ( Adi Fiğ, Yembezelyesi, Mürdümük) Bakla Ile Karışık Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. ", Türkiye 3.Çayır-mera Yembitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, ss.718-724
Bucak B., Anlarsal A., "Çukurova Florasından Toplanan İki Fiğ Türü (V. Sativa L. V. Villosa Roth) Populasyonundan Seçilen Hatlarda Morfolojik Ve Sitolojik Araştırmalar", Türkiye 3.Çayır-mera Yembitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, ss.246-254
Arslan A., Anlarsal A., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Farklı Tohumluk Miktarının Bazı Adi Fiğ (V. Sativa) Çeşitlerinde Tohum Verimi Ve Bazı Özelliklere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. ", Türkiye 3.Çayır-mera Yembitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, ss.632-639
Anlarsal A., Ülger A.C., Gök M., Yücel C., Çakır B., Onaç I., "Çukurova?Da Tek Yıllık Baklagil Yembitkisi+Mısır Üretim Sisteminde Baklagillerin Ot Verimleri Ile Azot Fiksasyonlarının Saptanması Ve Mısır Üretiminde Azot Kullanımını Azaltma Olanakları", Türkiye 3. Çayır mer?a Yembitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, ss.21-25
Arslan A., Anlarsal A., ". Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Farklı Tohumluk Miktarının Bazı Adi Fiğ (V. Sativa) Çeşitlerinde Ot Verimi Ve Bazı Özelliklere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 3. Çayır- Mer?A Kongresi, 17- 19 Haziran Erzurum. 640- 647.", Türkiye 3.Çayır-mera Yembitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, ss.640-647
Gök M., Anlarsal A., Ülger A.C., Yücel C., Onaç I., "Bazı Baklagil Yeşil Gübre Bitkilerinde N2-Fiksasyonu Ve Biyomas Verimi", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 1995, ss.207-216
Gök M., Anlarsal A., Ülger A.C., Onaç I., Yücel C., "Değişik Baklagil Yeşil Gübre Bitkilerinin Toprağın Nmin Içeriğine Ve Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi", 9. KÜKEM Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 1995, ss.30-30
Gök M., Anlarsal A., Onaç I., Ülger A.C., Yücel C., Coskan A., et al., "Soil Organic Matter And Biological N2-Fixation In Sustainable Agriculture", International Conference on Land Degradation, ADANA, TÜRKIYE, 10 Haziran 1996 - 14 Haziran 1994, pp.15-20
Tükel T., Sağlamtimur T., Gülcan H., Tansi V., Anlarsal A., "Constraints And Opportinities For Türkish Grasslands Use Patterns And The Expected Development Of Forage Crops With The South-Eastern Anatolian Project. (Sap In Turkey.) ", XVII. İnternational Grassland Congress , Queesland, AVUSTRALYA, 19-21 Şubat 1993, pp.2195-2197
Tansi V., Anlarsal A., "Anlarsal, A.E., (1991). Gap Bölgesinde Küçük Çayır Düğmesi (Poterium Songuisorba L.) Bitkisinde En Uygun Biçim Aralığının Sağlanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 25-29 Nisan 1991", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, , İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.285-292
Gülcan H., Tükel T., Sağlamtimur T., Anlarsal A., Tansi V., Khant G., "Determining Of Some Botanical And Agronomical Characters Of Annual Wild Leguminous (Vicia Sp., Lathyrus Sp.) Collected Flora Of Çukurova", III. Forschungskolloquium der Universitätpartnerschaft Çukurova-Hohenheim., ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 1990, ss.15-21
Sağlamtimur T., Genç İ., Tansi V., Gülcan H., Gencer O., Kirtok Y., et al., "Determining The Most Suitable Crop Rotation Systems For Cotton Cultivated Area In Çukurova", . III. Forschungskolloquium der Universitätpartnerschaft Çukurova-Hohenheim, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 1990, pp.23-27
Anlarsal A., Gülcan H., "Türkiye?De Toprak Koruma Ve Vejetasyonu Geliştirme Açısından Uygulanabilecek Bazı Önlemler. ", türkiyede Ziraat ve Orman Mühendisleri ve Veterinerlerin Ödevleri simpozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-17 Kasım 1989, no.17, ss.60-64
Kitap ve Kitap Bölümleri
Anlarsal A., "Adi Fiğ(Vicia Sativa L.)", Adi Fiğ(Vicia sativa L.) Yembitkileri-Baklagil Yembitkileri Cilt.1, Rıza Avcıoğlu, Rüştü Hatipoğlu,Yaşar Karadağ, Ed., Emre Basımevi, İzmir, ss.404-408-, 2009
Gülcan H., Anlarsal A., "Yembitkileri Ii (Baklagil Yembitkileri) Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Gn. Yay. No:5 Ders Kitabı Yay. No:3. 95 S. Adana.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ofset atölyesi, ADANA, 2001
Gülcan H., Anlarsal A., Yücel C., "Yem Kültürünün İlkeleri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Gen. Yay. No:117. Ders Kitapları Yay. 32", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset atölyesi, ADANA, 1993
Diğer Yayınlar
Gülcan H., Anlarsal A., Yücel D., Karaköy T., "Kktc Kuru Koşullarında Fiğ Korunga Yembezelyesi, Lüpen Ve Mürdümük Çeşitlerinin Adaptasyonu Ile Fiğğ+Tahıl Ot Verimi Potansiyellerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Teknik Rapor, ss.74-77, 2002
Gülcan H., Anlarsal A., Karaköy T., "Kktc Sulu Koşullarında Bazı Yonca,Fiğ Ve Sudan Otu Çeşitlerinin Adaptasyonu Ve Verim Potansiyellerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma ", Teknik Rapor, ss.1-15, 2002
Gülcan H., Anlarsal A., "Gap Bölgesinde Yoncanın Ot Verimi Yönündenen Uygun Ekim Zamanı Ve Tohumluk Miktarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar", Teknik Rapor, ss.24, 1996
Özgüven M., Tansi V., Anlarsal A., Gülcan H., Arioğlu H., Yağbasanlar T., et al.,"GAP Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri Üzerinde Araştırmalar", Diger, ss.1-24, 1993
Gülcan H., Anlarsal A., "Gap Bölgesinde Sulu Koşullarda Yetiştirilebilecek Yonca Çeşitlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Gen. Yay,No. 32. Gap Yay No.6l, Adana. ", Teknik Rapor, ss.15, 1992
Tükel T., Sağlamtimur T., Gülcan H., Tansi V., Anlarsal A., Baytekin H., "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yembitkileri Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar", Teknik Rapor, ss.27, 1992
Desteklenen Projeler
"Ülkemizin Farklı Yörelerinden Toplanan Bakla (Vica faba L.) yerel Genotiplerinin Bazı Önemli Morfolojik ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, ZF2012D1, Yönetici, Devam Ediyor
"Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Bezelye (Pisum sativum ssp.sativum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri", BAP Y.Lisans, ZF2011YL25, Yönetici, 2013
" Ülkemizin Bazı Nohut ( Cicer arientinum L.) Yerel Genotiplerinin Morfolojik, Genetik ve Kalite Özelliklerinin saptanması", TÜBITAK Projesi, 104O441, Yönetici, 2007
" Güneydoğu anadolu bölgesinden tolanan ( Lens culunaris Medik.) yerel kırmızı mercimek populasyonlarının morfolojik ve genetik karekterizasyouı", TÜBITAK Projesi, 104O473, Araştırmacı, 2007
"Çukurova Koşullarında Bezelye (Pisum sativum L) ile Buğdayın (Triticum aestivum L) Birlikte Yetiştirilmesinde Farklı Ekim Oranları ve Sistemlerinin Tane Verimi ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi", BAP Doktora, FDK-2014-3346, Yönetici, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Latest Technologies For Crop Improvement Workshop , Antalya, Şubat 2015
11.Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Eylül 2015
Bilimsel Danışmanlıklar
doğu Akdeniz tarımsal Araştırma Enstitüsü, 113O070, Proje Danışmanlığı, Kasım 2013 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Türkiye Tarımsal araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Etkinlik Organizasyonu
11.tarla bitkileri, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
International Mesopotamia Congress, Bilim Kurulu Üyesi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, Eylül 2014
Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Eylül 2013
Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, Ekim 2003
Türkiye 3.tarla Bitkileri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Kasım 1999
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, Oturum Başkanı, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 2003
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi