Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., Kiyak N.G., Öner E., Nazik A., et al.,"Did Amphistegina lobifera Larsen reach the Mediterranean via the Suez Canal?", QUATERNARY INTERNATIONAL, vol.401, pp.91-98, 2016
Meriç E., Öner E., Avşar N., Nazik A., Güneyli H., Islamoğlu Y., et al.,"Did the Red Sea - Mediterranean connection over the Dead Sea Fault Zone end in the Late Pliocene?", QUATERNARY INTERNATIONAL, vol.401, pp.123-131, 2016
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., "Atlas of Recent Benthic foraminifera from Turkey", MICROPALEONTOLOGY, vol.60, pp.211-398, 2014
Bassler-Veit B., Barut I.F., Meriç E., Avşar N., Nazik A., Kapan-Yesilyurt S., et al., "Distribution of Microflora, Meiofauna, and Macrofauna Assemblages in the Hypersaline Environment of Northeastern Aegean Sea Coasts", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.29, pp.883-898, 2013
Nazik A., Meriç E., Avşar N., Unlu S., Esenli V., Gokasan E., "Possible waterways between the Marmara Sea and the Black Sea in the late Quaternary: evidence from ostracod and foraminifer assemblages in lakes Iznik and Sapanca, Turkey", GEO-MARINE LETTERS, vol.31, pp.75-86, 2011
Avşar N., "Benthic foraminiferal assemblages in the coastal environment of the northern Marmara Shelf (NW Turkey)", MICROPALEONTOLOGY, vol.56, pp.495-506, 2010
Meric E., Avşar N., Nazik A., Barut I.F., Bergin F., Balkis N., et al., "The response of benthic foraminifer, ostracod and mollusc assemblages to environmental conditions: a case study from the Camalti Saltpan (Izmir-Western Turkey)", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.11, pp.5-32, 2010
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., Bircan C., "An oasis for alien benthic Foraminifera in the Aegean Sea", AQUATIC INVASIONS, vol.5, pp.191-195, 2010
Yalcin H., Meriç E., Avşar N., Tetiker S., Barut I.F., Yilmaz S., et al., "Mineralogical and geochemical features of colored benthic foraminifers from Aegean and southwestern coasts of Turkey", MICROPALEONTOLOGY, vol.54, pp.351-371, 2008
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., "Some alien foraminifers along the Aegean and southwestern coasts of Turkey", MICROPALEONTOLOGY, vol.54, pp.307-349, 2008
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., "Amphisorus hemprichii Ehrenberg (Rhizopoda, foraminifera) along the Antalya coast", MICROPALEONTOLOGY, vol.54, pp.277-292, 2008
Meriç E., Gormus M., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., "Twin, triplet and quadruplet teratogens in benthic foraminifera from Antalya", MICROPALEONTOLOGY, vol.54, pp.293-306, 2008
Nazik A., Tuerkmen I., Koc C., Aksoy E., Avşar N., Yayik H., "Fresh and brackish water ostracods of Upper Miocene deposits, Arguvan/Malatya (Eastern Anatolia)", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.17, pp.481-495, 2008
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Yokes M.B., Dincer F., "A review of benthic foraminifers and ostracodes of the Antalya coast", MICROPALEONTOLOGY, vol.54, pp.199-240, 2008
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Tugrul A.B., Bayari S., Ozyurt N., et al., "Morphological abnormalities in benthic foraminifers of the Antalya coast", MICROPALEONTOLOGY, vol.54, pp.241-276, 2008
Meriç E., Gormus M., Avşar N., "Holocene geologic history of the Golden Horn (Istanbul, NW Turkey) based on foraminiferal data", JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, vol.30, pp.353-363, 2007
Bergin F., Kucuksezgin F., Uluturhan E., Barut I., Meric E., Avşar N., et al., "The response of benthic foraminifera and ostracoda to heavy metal pollution in Gulf of Izmir (Eastern Aegean Sea)", ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, vol.66, pp.368-386, 2006
Meric E., Avşar N., Gormus M., Bergin F., "Twin and triplet forms of Recent benthic foraminifera from the eastern Aegean Sea, Turkish coast", MICROPALEONTOLOGY, vol.50, pp.297-300, 2004
Unsal , Rosso A., Meric E., Avşar N., Cetin O., "Palaeoecology of Upper Pleistocene-Holocene bryozoan and foraminiferal assemblages from Kusdili (Kadikoy, Istanbul, Turkey)", GEOBIOS, vol.35, pp.735-743, 2002
Koral H., Kronfeld J., Avşar N., Yanko , Vogel J., "Major recent tectonic uplift in Iskenderun Bay, Turkey", RADIOCARBON, vol.43, pp.957-963, 2001
Avşar N., Ergin M., "Spatial distribution of Holocene benthic foraminifera, northeastern Aegean Sea", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.43, pp.754-770, 2001
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., Dincer F., "New Observations of Alien Foraminifera on the Turkish Coasts of Aegean Sea (2008-2011)", International Journal of Environment and Geoinformatics , vol.2, pp.77-87, 2015
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., Dincer F., "Main Introduction Way of Indo-Pacific and Red Sea Originated Benthic Foraminifers to the Eastern Mediterannean", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.2, pp.7-12, 2015
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., Dincer F., "New Observations of Alien Foraminifera on the Turkish Coasts of Aegean Sea (2008-2011)", International Journal of Environment and Geoinformatics , vol.2, pp.77-87, 2015
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., Demir V., "Foraminifera Population from South Africa Coast Line (Indian and Atlantic Oceans)", International Journal of Environment and Geoinformatics , cilt.1, ss.30-40, 2014
Yokes M.B., Meriç E., Avşar N., Oncel M.S., Eryilmaz M., Barut I.F., "The expanded of Amphistegina lobifera at Üç Adalar and Beş Adalar (Antalya, Turkey). ", Marine Biodiversity Record, vol.7, pp.1-10, 2014
Avşar N., Nazik A., Meriç E., Kam E., Dincer F., Yokes M.B., et al., ", Gökçeada Kuzeydoğusundaki Saklı Koy?da Paleontolojik verilere dayalı yeni bir bulgu: Büyük Dere Koyu", TPJD Bülteni, cilt.26, ss.67-97, 2014
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Barut I.F., Taş S., Eryilmaz M., et al., "Opinions and comments on the benthic foraminiferal assemblage observed around the mineral sabmarine spring in Kuşadası (Aydın, Turkey)", Marine Biodiversity Record, cilt.7, ss.1-17, 2014
Meriç E., Öner E., Avşar N., Nazik A., Kapan-Yesilyurt S., Göksu Y., et al., "Gökçeada Kuzeydoğusundaki Saklı Koy?da Paleontolojik verilere dayalı yeni bir bulgu: Büyük Dere Koyu", TPJD Bülteni, cilt.26, ss.67-97, 2014
Meriç E., Avşar N., Barut I.F., Eryilmaz M., Yücesoy-Eryilmaz F., Yokes M.B., et al., "Edremit Körfezi ve Dikili Kanalı (KD Ege Denizi) Kıyı Alanlarında Jeolojik Yapı Özelliklerinde Bentik Foraminiferin Önemi", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, ss.61-67, 2014
Barut I.F., Meriç E., Kam E., Avşar N., Nazik A., "Effects of Oceanographic properties to the Meiofauna assemblages: The north coasts of Karaburun Peninsula (Eastern Aegean Sea). ", World Academy, Engineering and Technology, no.76, pp.887-896, 2013
Meriç E., Balkis H., Avşar N., Nazik A., Dincer F., "Anadolu Hisarı (İstanbul Boğazı) Holosen çökellerinin denizel mikro ve makro faunası ile Xantho poressa (Olivi) (Crustacea: Decapoda: Xanthidae)?nın varlığı", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, ss.57-71, 2013
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Yokes M.B., Barut I.F., Eryilmaz M., et al., "Ilıca Koyu (Çeşme-İzmir) Bentik foraminifer-Ostracod toplulukları ile Pasifik Okyanusu ve Kızıl Deniz kökenli göçmen foraminiferler ve anormal bireyler", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, ss.62-78, 2012
Avşar N., "Karaburun Yarımadası kuzey kıyılarının oşinografik özeliklerinin bentik foraminifer ve ostrakod toplulukları üzerine etkisi", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, no.145, ss.22-47, 2012
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., Bircan C., "A new observation on abnormal development in benthic foraminifers: Peneroplis pertusus (Forskal)-Peneroplis planatus (Fichtel & Moll) togetherness", Anales de Biologia, vol.34, pp.43-48, 2012
Suner F., Meriç E., Avşar N., Önal B.Ç., "Haliç (İstanbul-KB Türkiye) Holosen çökellerinde bireysel jips oluşumu ile bentik foraminifer ve ostrakod topluluğu ilişkisi", TPJD Bülteni, cilt.24, ss.49-57, 2012
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Koçak F., Yücesoy-Eryilmaz F., Eryilmaz M., et al., "Edremit Körfezi (Balıkesir) kıyı alanlarında oşinografik özelliklerin bentik foraminifer, ostrakod ve bryozoon toplulukları üzerindeki etkileri ile ilgili yeni veriler", Türkiye Petrol Jeologları Bülteni, cilt.24, ss.7-29, 2012
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Yokes M.B., Dora Ö., Barut I.F., et al., "Karaburun Yarımadası kuzey kıyılarının oşinografik özeliklerinin bentik foraminifer ve ostrakod toplulukları üzerine etkisi", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, no.145, ss.22-47, 2012
Türkmen İ., Koç Taşgın C., Avşar N., Aksoy E., "Alibonca Formasyonu?nun (Üst Oligosen-Alt Miyosen) Sedimantolojik Özellikleri (Arapgir-Yoncalı-Malatya)", H. Ü. Yerbilimleri, cilt.32, ss.235-254, 2011
Meriç E., Avşar N., Mekik F., Yokes M.B., Barut I.F., Dora Ö., et al., "Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) çevresi genç çökellerinde gözlenen bentik foraminifer kavkılarındaki anormal oluşumlar ve nedenleri", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.52, ss.31-84, 2009
Meriç E., Nazik A., Avşar N., Alpar B., Unlu S., Gokasan E., "Kuvaterner?de olası Marmara Denizi-İznik Gölü bağlantısının delilleri: İznik Gölü (Bursa KB Türkiye) güncel sedimanlarındaki ostrakod ve foraminiferlerin değerlendirilmesi", İstanbul Yerbilimleri Dergisi, cilt.22, ss.1-19, 2009
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., Demir V., "Kumdaki saklı güzellikler", Popüler Bilim, no.181, ss.20-23, 2009
Avşar N., Meriç E., Çevik M.G., Dincer F., "Büyük Menderes Nehri önü (B Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları", H. Ü. Yerbilimleri, cilt.30, ss.127-144, 2009
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Yokes M.B., Ergin M., Eryilmaz M., et al., "Çanakkale Boğazı?nın güncel bentik foraminifer, ostrakod, mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.52, ss.155-215, 2009
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Barut I., Dincer F., "Doğal dengeyi değiştiren sadece insanoğlu mu?", Popüler Bilim, no.167, ss.25-28, 2008
Meriç E., Avşar N., Dincer F., "Çanakkale Boğazı-Marmara Denizi-İstanbul Boğazı bentik foraminifer toplulukları: Benzerlik ve farklar", Ç. Ü. Yerbilimleri (Geosound), ss.141-156, 2008
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Tunoğlu C., Yokes M.B., Barut I.F., et al., "Harmantaşı Mevkii (Saros Körfezi-Kuzey Ege Denizi) deniz içi kaynakları çevresindeki foraminifer ve ostrakod topluluğuna bu alandaki çevresel koşulların etkisi", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, no.136, ss.63-84, 2008
Avşar N., Meriç E., Alramazanoğlu A., Dincer F., "Antalya Körfezi (GB Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları. ", H. Ü. Yerbilimleri, cilt.29, ss.111-136, 2008
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., "Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) yakın çevresi bentik foraminiferlerinin taksonomik dağılımı", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, no.137, ss.49-65, 2008
Gormus M., Avşar N., Dincer F., Uysal K., Köse-Yeşilot S., Kanbur S., et al., "Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) bentik foraminiferlerinde biyofabrik bulgular", Yerbilimleri (Geosound), cilt.52, ss.247-262, 2008
Gormus M., Avşar N., Dincer F., Uysal K., Köse-Yeşilot S., Kanbur S., et al., "Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlarının foraminifer biyostratigrafisi", H. Ü. Yerbilimleri, cilt.28, ss.1-13, 2007
Avşar N., Eraslan A., Dincer F., İç Z., "Bağlum-Kazan (KB Ankara) Orta Eosen (Lütesiyen) sedimanlarının bentik foraminifer biyostratigrafisi ve ortamsal yorumu", Yerbilimleri (Geosound), cilt.50, ss.99-113, 2007
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., "Güneybatı Antalya kıyılarının ekolojisi değişiyor. ", Popüler Bilim, no.159, ss.20-25, 2007
Yücesoy-Eryilmaz F., Eryilmaz M., Meriç E., Avşar N., "Saros Körfezi Harmantaşı Mevkii denizaltı yükseltisi, yeraltı su kaynağı ve çökellerinin özellikleri", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.50, ss.176-195, 2007
Avşar N., Aksu A., Dincer F., "Erdek Körfezi (GB Marmara) bentik foraminifer toplulukları", Yerbilimleri, cilt.27, ss.125-141, 2006
Yalcin H., Meriç E., Avşar N., Tetiker S., Barut I.F., Yilmaz S., et al., "Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) sahillerinde gözlenen güncel bentik foraminifer türleri ve bunların mineralojik ve jeokimyasal özellikleri", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.49, ss.29-51, 2006
Avşar N., Nazik A., Dincer F., Darbaş G., "Adana Havzası Kuzgun formasyonunun mikrofosiller ile ortamsal yorumu", Yerbilimleri, ss.1-21, 2006
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Alpar B., Yokes M.B., Barut I.F., et al., "Gemlik Körfezi yüzey çökellerinin foraminifer, ostrakod ve mollusk faunası, foraminifer kavkılarında gözlenen morfolojik anomaliler ile bölgenin sedimentolojik, hidrokimyasal ve biyokimyasal özellikleri", M.T.A. Dergisi, no.131, ss.21-48, 2005
Alabora M., Meriç E., Avşar N., Uçan O.N., "Saros Körfezi?nde (Kuzey Ege Denizi) Sismik, Gravite ve Manyetik Verilerin Güncel Bentik Foraminiferlerin Varlığı ile Deneştirilmesi", Uygulamalı Yerbilimleri, cilt.5, ss.1-15, 2005
Yalcin H., Meriç E., Avşar N., Bozkaya Ö., Barut I.F., "İskenderun Körfezi Güncel Foraminiferlerinde Gözlenen Jeokimyasal Anomaliler", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.47, ss.25-49, 2004
Meriç E., Avşar N., Bergin F., "Güncel bir foraminifer; Amphicoryna scalaris (Batsch)", H. Ü. Yerbilimleri, cilt.30, ss.103-114, 2004
Türkmen İ., Koç Taşgın C., Aksoy E., Avşar N., Dincer F., "Arguvan (Malatya) güneyinde yüzeyleyen Neojen birimlerinin stratigrafisi ve çökelme ortamları", Yerbilimleri (Geosound), ss.57-73, 2004
Dincer F., Avşar N., "Çamardı (Niğde) yöresi Tersiyer (Lütesiyen) sedimanlarının bentik foraminifer biyostratigrafisi", H. Ü. Yerbilimleri, cilt.30, ss.35-48, 2004
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Eryilmaz M., Yücesoy-Eryilmaz F., "Saros Körfezi?nin (Kuzey Ege Denizi) güncel bentik ve planktik foraminifer toplulukları ile çökel dağılımı", Yerbilimleri (Geosound) , ss.1-44, 2004
Meriç E., Avşar N., Bergin F., Barut I.F., "Edremit Körfezi (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Güncel Çökellerindeki Bentik Foraminifer Topluluğu ile Ekolojik Koşulların İncelenmesi", Yerbilimleri (Geosound), ss.169-182, 2003
Meriç E., Avşar N., Barut I.F., Bergin F., "Dikili Körfezi?nde (Kuzeydoğu Ege Denizi-Türkiye) Bulunan Üç Anormal Bentik Foraminifer Örneği: Peneroplis planatus (Fichtel ve Moll), Rosalina sp. ve Elphidium crispum (Linne) hakkında", M.T.A. Dergisi , no.127, ss.67-81, 2003
Meriç E., Kerey İ.E., Avşar N., Tuğrul B., Suner F., Sayar A., "Haliç (İstanbul) kıyı alanlarında (Unkapanı-Azapkapı) gözlenen Holosen çökelleri hakkında yeni bulgular", Yerbilimleri, cilt.28, ss.9-32, 2003
Meriç E., Avşar N., Bergin F., "Midilli Adası (Yunanistan-Kuzeydoğu Ege Denizi) bentik foraminifer faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler", Yerbilimleri (Geosound), ss.177-193, 2002
Meriç E., Avşar N., Nazik A., "Bozcaada (Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer ve ostracod faunası ile bu toplulukta gözlenen yerel değişimler", Yerbilimleri (Geosound), ss.97-119, 2002
Avşar N., "Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale üçgeni kıta sahanlığı (KD Ege Denizi) bentik foraminifer dağılımı ve taksonomisi", H.Ü. Yerbilimleri, ss.53-75, 2002
Meriç E., Gormus M., Avşar N., Ünsal İ., "Güncel nodosariid bentik foraminiferlerde üreme sırasındaki anormal oluşumların önemi ve raslantı faktörü", . Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, cilt.14, ss.66-81, 2002
Meriç E., Avşar N., Eryilmaz M., Yücesoy-Eryilmaz F., "Güneybatı Karadeniz (Kilyos-İstanbul Boğazı kuzeyi-Riva-Domalı-Kilimli ve Amasra) Güncel Bentik Foraminifer Topluluğu ve Çökel Dağılımı", Yerbilimleri, cilt.39, ss.155-183, 2001
Meriç E., Avşar N., Eryilmaz M., Yücesoy-Eryilmaz F., "İstanbul Boğazı?nın Güncel Bentik Foraminifer Topluluğu", Yerbilimleri, cilt.38, ss.93-108, 2001
Avşar N., Meriç E., Ergin M., "İskenderun Körfezi?ndeki bentojenik sedimanların foraminifer içeriği", H. Ü. Yerbilimleri, ss.97-112, 2001
Avşar N., Meriç E., "Çeşme-Ilıca Koyu (İzmir) termal bölgesi güncel bentik foraminiferlerinin sistematik dağılımı", H. Ü. Yerbilimleri, ss.13-22, 2001
Avşar N., Meriç E., "Türkiye Güncel Bentik Foraminiferleri-I (Kuzeydoğu Akdeniz-Kuzey Ege Denizi-Çanakkale Boğazı-Kuzey ve Doğu Marmara Denizi-İstanbul Boğazı-Batı Karadeniz)", Yerbilimleri, ss.109-126, 2001
Meriç E., Kerey İ.E., Avşar N., Güler T., Akgün F., Ünsal İ., et al., "Anadolu Hisarı (Doğu Boğaziçi-İstanbul) Kuvaterneri", Yerbilimleri, cilt.36, ss.135-184, 2000
Meriç E., Kerey İ.E., Tunoğlu C., Avşar N., Önal B.Ç., "Yeşilçay (Ağva-KD İstanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstifi'nin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi", TJK Bülteni, cilt.43, ss.83-98, 2000
Meriç E., Kerey İ.E., Avşar N., Tunoğlu C., Güler T., Kapan-Yesilyurt S., et al., "Geç Kuvaterner (Holosen)'de İstanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Kara Deniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular", TJK. Bülteni, cilt.43, no.1, ss.73-118, 2000
Nazik A., Meriç E., Avşar N., "''Environmental interpretation of Quaternary sediments:Küçüksu palace (Asian side of Bosphorus, Anadolu Hisarı-Turkey)", Yerbilimleri, cilt.21, ss.105-113, 1999
Şafak Ü., Avşar N., Meriç E., "Ostracoda and benthic foraminifera of Tertiary Sequence of Western part of Istanbul", Yerbilimleri, ss.173-201, 1999
Şafak Ü., Avşar N., Meriç E., "Batı Bakırköy (İstanbul) Tersiyer Çökellerinin Ostrakod ve Foraminifer Topluluğu", M.T.A. Dergisi, no.121, ss.17-31, 1999
Meriç E., Avşar N., Nazik A., "Armutlu Yarımadası Kuzey Alanı (Yalova-Karamürsel) Kuvaterneri Hakkında", Yerbilimleri Dergisi, cilt.12, ss.1-7, 1999
Ünsal İ., Rosso A., Meriç E., Avşar N., Cetin O., "Kuşdili (Kadıköy-İstanbul) Geç Kuvaterner Tanatosönozunda Bulunan Briozoon ve Foraminifer Türleri ile Bunlara bağlı Olarak Bölgenin Paleoekolojisi", İ.Ü. Yerbilimleri , cilt.11, ss.37-44, 1998
Meriç E., Kerey İ.E., Avşar N., Nazik A., "''Diliskelesi (Gebze-Kocaeli) Kuvaterner İstifinin Sedimantolojisi ve Paleontolojisi", Yerbilimleri, no.32, ss.199-218, 1998
Avşar N., "''Doğu Akdeniz Kıyı Bölgesi Bentik Foraminiferleri''", Yerbilimleri, no.31, ss.67-81, 1997
Meriç E., Avşar N., "''İstanbul ve Yakın Çevresi Geç Kuvaterner (Holosen) Bentik Foraminifer Faunası''", Yerbilimleri, no.31, ss.41-65, 1997
Avşar N., "Elazığ (D. Türkiye) Yöresinde Bulunan Praebullalveolina afyonica Sirel ve Acar?lı Üst Eosen yaşlı iç platform çökelleri", M.T.A. Dergisi, no.118, ss.17-22, 1996
Meriç E., Avşar N., Cetin O., "Kuşdili (Kadıköy-İstanbul) Kuvaterneri Stratigrafisi Hakkında Yeni Görüşler", Yerbilimleri, no.29, ss.151-159, 1996
Gormus M., Meriç E., Avşar N., "Pazarcık (K. Maraş) yöresi Maastrihtiyen bentik foraminiferlerinin sistematik incelemesi, paleoekolojisi ve Hekimhan (Malatya) yöresi ile karşılaştırılması", S.D.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, cilt.1, ss.65-84, 1994
Uzun G., Avşar N., Yücel M., Gültekin E., Altunkasa F., Yilmaz K., et al., "Liman Tesislerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi , ss.105-120, 1994
Gormus M., Meriç E., Avşar N., "Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Darende (B. Malatya)-Hekimhan (KB. Malatya) yörelerindeki Orbitoides parametrelerinin karşılaştırılması", TJK Bülteni, ss.109-125, 1994
Avşar N., "Namrun (İçel) yöresi Paleojen bentik Foraminifer faunası", M.T.A.Dergisi, ss.127-144, 1992
Avşar N., "Belcik (Yıldızeli-Sivas) yöresinde bulunan bazı Nummulites türlerinin sistematik incelemesi", Ç.Ü.M.M.F.Dergisi, cilt.7, ss.151-169, 1992
Avşar N., "Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Maestrihtiyen) Bentik Foraminifer faunası", M.T.A Dergisi, ss.141-152, 1991
Avşar N., "Systematic study of the some species of the Nummulites of Uzunlu (Boğazlıyan-Yozgat) region", Yerbilimleri-Geosound, cilt.19, ss.17-33, 1991
Avşar N., "Elazığ bölgesinde Nummulites fabianii (Prever) grubunun (Nummulites ex gr. fabianii) varlığı ve ilgili foraminiferler", M.T.A. Dergisi, ss.155-160, 1991
Avşar N., "Terziköy (Amasya) yöresinde bulunan bazı Nummulites türlerinin sistematik incelemesi", Yerbilimleri-Geosound, cilt.18, ss.111-126, 1991
Avşar N., "Elazığ Bölgesinin Tersiyer Stratigrafisi", S.Ü.M.M.F.Dergisi, cilt.4, ss.30-39, 1989
Avşar N., "Elazığ bölgesindeki Kırkgeçit formasyonunun Nummulites fabianii ve Nummulites perforatus zonları", S.Ü.M.M.F.Dergisi, cilt.4, ss.14-25, 1989
Avşar N., "Eocene Benthonic Foraminifera from Elazığ region", Geosound, cilt.17, ss.133-159, 1989
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Avşar N., "", , TÜRKİYE,
Meriç E., Avşar N., "Loftusia turcica n. sp. Doğu Anadolu (GB Elazığ) Maestrihtiyen?inde gözlen yeni bir tür", VII. Mühendislik Haftası A. Ü, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.140-
Nazik A., Avşar N., Meriç E., "Vertical distribution of Holocene Ostracoda of Anadolu Hisarı (Bosphorus-İstanbul)", 4th European Ostracodologists Meeting, Geosound, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.115-
Nazik A., Avşar N., "Effect of Miocene tuffs in Adana Basin on the distribution of ostracode and foraminiferalassemblages and their paleoecological conditions", 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ISPARTA, TÜRKIYE, - , pp.178-
Gormus M., Meriç E., Avşar N., "Pazarcık (Kahramanmaraş) yöresi Üst Kretase (Maastrihtiyen) Bentik Foraminifer Faunası", VIII.Mühendislik Haftası S.D.Ü, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.103-
Meriç E., Avşar N., Nazik A., "İstanbul-İzmit Körfezi (KB Türkiye) Kuvaterner İstifinin Foraminifer-Ostracod Topluluğu ve Ortamsal Değişimleri", 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.112-
Meriç E., Avşar N., "İzmit Körfezi?nde Kuvaterner boyunca gözlenen ortamsal değişimler", Boğaziçi Üniversitesi, SBT?96 Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.72-
Avşar N., "", , TÜRKİYE,
Avşar N., "Distribution, ecology and taxonomy of benthic foraminifera in the coastal environment of the northern Marmara shelf (NW Turkey)", The Second International Conference`?Application of Micro-and Meioorganisms to Environmental Problems, KANADA, - , pp.22-
Meriç E., Avşar N., "Deniz diplerindeki aktif fayların belirlenmesinde bentik foraminiferlerin önemi", Batı Anadolu'nun Depremselliği Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.198-
Avşar N., "", , TÜRKİYE,
Avşar N., "Akçadağ-Hasanağa Deresi (B. Malatya) civarının bazı Nummulites türlerinin sistematik incelemesi", Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15. yıl Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.145-
Avşar N., Ergin M., "Spatial Distribution of Holocene foraminifera at the Gökçeada-Bozcaada and Çanakkale triangle (NE Aegean Sea)", Third International Turkish Geology Symposium, METU, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.55-
Dincer F., Avşar N., "Middle Eocene benthic foraminiferal biostratigraphy of the Darende Basin (Malatya, Eastern Turkey)", The WORLD Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, Prague, CEK CUM., 7-11 Eylül 2015, pp.647-647
Dincer F., Avşar N., "Paleoenvironment setting and Benthic Foraminiferal Assemblage of Çamardı (Niğde) Eocene Sediments", International Conference on Cıvıl and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.62-63
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., Dincer F., Demir V., "Göçmen Foraminiferlerin Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz?deki Dağılımı", 17. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2014, ss.174-174
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., Demir V., "Benthic Foraminifer Assemblages from South Africa Coast Line (Indian and Atlantic Oceans)", 67 Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.476-479
Meriç E., Avşar N., Dincer F., Demir V., "Güney Afrika kıyılarındaki (Hint ve Atlantik Okyanusu) Bentik Foraminifer Toplulukları", 67.Türkiye Jeoloji Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2014, ss.724-724
Meriç E., Avşar N., Barut I.F., Eryilmaz M., Yücesoy-Eryilmaz F., Yokes M.B., et al., "Importance of benthic foraminifera in defining the geological characteristics of the coastal regions in gulf of Edremit and Dikili channel (Northeastern Aegean Sea)", 8. Conference of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, DUBROVNIK, HIRVATISTAN, 22-27 Eylül 2013, pp.647-647
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., "Kuzey Karaburun Yarımadası (İzmir) kıyılarında gözlenen Vertebralina striata d?Orbigny kavkılarındaki morfolojik anomaliler", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.482-483
Meriç E., Avşar N., Barut I.F., Eryilmaz M., Yücesoy-Eryilmaz F., Yokes M.B., et al., "Edremit Körfezi ve Dikili Kanalı (Kuzey Ege Denizi) kıyı alanlarında jeolojik yapı özelliklerinin belirlenmesinde bentik foraminiferlerin önemi", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.476-479
Meriç E., Balkis H., Avşar N., Nazik A., Dincer F., "Xanta poressa (Olivi) (Crustacea: Decapoda: Xanthidae)?nın Anadolu Hisarı (İstanbul Boğazı) Holosen çökllerindeki varlığı", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.490-491
Öner E., Meriç E., Nazik A., Avşar N., "Asi Deltasının alüvyal jeomorfolojisi ve paleontolojik analizlerin katkısı", III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 10-14 Ekim 2012, ss.701-718
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Yokes M.B., Yücesoy-Eryilmaz F., Dincer F., "Deliçay-Tarsus Nehri (Kazanlı-Mersin) arası kıyı alanı bentik foraminifer ve ostrakod faunası hakkında görüşler", Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2012), İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2012, ss.133-142
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., Dincer F., "Ege Denizi Türkiye kıyıları bentik foraminifer topluluğunda gözlenen yeni göçmenler (2008-2010)", 14. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2010), İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2010, ss.76-87
Meriç E., Avşar N., Barut I.F., Yokes M.B., Dincer F., "Doğu Ege Denizi kıyı alanlarında termal mineralli su kaynaklarının bentik foraminifer toplulukları üzerine etkisi", Türkiye?nin Jeotermal Potansiyeli ve Arama Yöntemleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2009, ss.102-107
Meriç E., Avşar N., Barut I.F., Yokes M.B., Taş S., Eryilmaz M., et al., "Kuşadası (Aydın) deniz dibi mineralli su kaynağı çevresi bentik foraminifer topluluğu hakkında görüş ve yorumlar", 13 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Nisan 2009, ss.80-92
Avşar N., Meriç E., "Taxonomy and ecology of foraminmifera from the sea of Marmara (NW Turkey)", The Fifth Internatioal Conference on Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, EMMM?2008, TAMIL NADU, HINDISTAN, 17-25 Şubat 2008, pp.34-36
Meriç E., Gormus M., Nielsen J.K., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., "Abnormal forms of recent peneroplids from the Aegean and southwestern Mediterranean seas, Turkish coasts: Peneroplis-Coscinospira relation", The Fifth Internatioal Conference on Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, TAMIL NADU, HINDISTAN, 17-25 Şubat 2008, pp.197-198
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Yücesoy-Eryilmaz F., Dincer F., Demir V., "Sharm el Sheikh kıyıları güncel bentik foraminifer topluluğu (GD Sina Yarımadası, Kızıldeniz, Mısır)", SBT?08, 12. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Temmuz 2008, ss.128-137
Meriç E., Perinçek D., Avşar N., Nazik A., Yokes M.B., "Yeni Kapı alt ve üst bölümlerinde gözlenen güncel çökellerin foraminifer, ostrakod ve mollusk içeriği", SBT?07, 11. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Mayıs 2007, ss.128-139
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., "Alien foraminifers alomg the Aegean and southwestern coasts of Turkey", 38th CIESM Congress Proceedings, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-9 Nisan 2007, pp.540-540
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., Öncel M.S., Barut I.F., "Kalkan-Kaş-Finike-Tekirova (GB Antalya) kıyı alanlarında gözlenen Textularia, Spiroloculin, Peneroplis, Sorites ve Amphisorus türlerine ait bireylerde meydana gelen anormal şekilsel değişimler ve bu değişimlerin nedenleri", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.262-264
Yalcin H., Meriç E., Avşar N., Tetiker S., Barut I.F., Yilmaz S., et al., "Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) sahillerinde gözlenen güncel renkli bentik foraminiferlerin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.259-261
Meriç E., Avşar N., Yokes M.B., ", Doğu Ege Denizi ve Güney Türkiye kıyılarında gözlenen bazı lessepsiyen foraminiferler", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.265-267
Meriç E., Gormus M., Avşar N., Yokes M.B., Dincer F., ", Kaş-Kekova-Beş Adalar-Üç Adalar (GB Antalya) kıyılarında gözlenen bentik foraminiferlerin ikiz, üçüz ve dördüz formları", 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 20-23 Eylül 2006, ss.30-31
Dolu E., Gökaşan E., Meriç E., Ergin M., Görüm T., Avşar N., et al., "İzmit Körfezi Kuvaterner evriminin sismik stratigrafik yöntemlerle incelenmesi", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.210-211
Meriç E., Yokes M.B., Avşar N., ", Lessepsiyen foraminiferlerden Amphisorus hemprichii Ehrenberg?in Kalkan, Kaş ve Kekova (GB Antalya) kıyılarındaki varlığı", 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 20-23 Eylül 2006, ss.28-29
Nazik A., Türkmen İ., Koc C., Aksoy E., Avşar N., Yayik H., "Fresh and brakish water Ostracods from Neogene deposits of Arguvan/Malatya (Eastern Anatolia)", 15th International Symposium on Ostracoda-Freie Universitat Berlin , BERLİN, ALMANYA, 12-15 Eylül 2005, pp.84-84
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Alpar B., Yokes M.B., Barut I.F., et al., "Gemlik Körfezi?nin yüzey çökellerinin foraminifer, ostrakod ve mollusk faunası, foraminifer kavkılarında gözlenen morfolojik anomaliler ile sedimantolojik ve jeokimyasal özellikler", 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2005, ss.251-253
Yücesoy-Eryilmaz F., Eryilmaz M., Meriç E., Avşar N., "Şişhane (Kuzey Haliç-İstanbul) Holosen çökellerinin jeokimyasal özellikleri", İstanbul Jeolojisi-II, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Mayıs 2005, ss.15-28
Bergin F., Kucuksezgin F., Uluturhan E., Barut I.F., Meriç E., Avşar N., "Benthic foraminiferal response to heavy metal pollution in Izmir Bay (Eastern Aegean sea)", International Conference on Isotopes in Environmental Studies ? Aquatic Forum 2004, MONTE-CARLO, MONACO, 25-29 Ekim 2004, pp.457-458
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Barut I.F., Bergin F., Kapan-Yesilyurt S., et al., "Çamaltı Tuzlası (İzmir-B Türkiye) Foraminifer topluluğunda gözlenen ikiz oluşumlar ve morfolojik değişimler", 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 8-12 Mart 2004, ss.215-216
Yanko H.V., Koral H., Avşar N., Mcgann M., "Late Quaternary paleoceanography and tectonic uplift of Iskenderun Bay, eastern Mediterranean", Fifth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, YUNANISTAN, 14-20 Nisan 2004, pp.509-512
Koral H., Yanko H.V., Avşar N., Motnenko I., Mcgann M., "Geological, geomorphological and micropaleontological evidence of tectonic uplift in Iskenderun Bay, eastern Mediterrenean", The Fourth International Congress `?Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, ISPARTA, TÜRKIYE, 13-18 Eylül 2004, pp.118-120
Yanko H.V., Meriç E., Avşar N., Kerey İ.E., Gormus M., "Micropaleontological evidence of the Black Sea-Marmara Sea connection for the last 800 ka BP", The Fourth International Congress `?Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, ISPARTA, TÜRKIYE, 13-18 Eylül 2004, pp.228-230
Meriç E., Gormus M., Avşar N., ", Holocene geologic history of the Golden Horn (Istanbul, NW Turkey)", The Fourth International Congress `?Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, ISPARTA, TÜRKIYE, 13-18 Eylül 2004, pp.130-132
Meriç E., Avşar N., Barut I.F., "Türkiye Ege Denizi ve Akdeniz Kıyılarında Deniz Dibi Jeolojisinin Belirlenmesinde Bentik Foraminiferlerin Rolü", SBT?2004, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2004, ss.72-83
Yalcin H., Meriç E., Avşar N., Bozkaya Ö., Barut I.F., "İskenderun Körfezi Güncel Çökel ve Foraminiferlerinde Gözlenen Jeokimyasal Anomaliler", 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-20 Nisan 2003, ss.110-111
Meriç E., Gormus M., Avşar N., Ünsal İ., "Significance of the occurrence of linear shell anomalies in the Recent nodosariid benthic foraminifera", The Third International Conference `?Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, Vienna, AVUSTURYA, 8-11 Ocak 2002, pp.142-142
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Eryilmaz M., Yücesoy-Eryilmaz F., "Saros Körfezi?nin (Kuzey Ege Denizi) güncel bentik ve planktik foraminiferleri ile çökel dağılımı", 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Mart 2002, ss.178-179
Meriç E., Gormus M., Avşar N., Ünsal İ., "Güncel nodosariid bentik foraminiferlerde üreme sırasındaki anormal oluşumların önemi ve raslantı faktörü", 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Mart 2002, ss.181-181
Meriç E., Avşar N., Bergin F., "Midilli Adası (Yunanistan-Kuzeydoğu Ege Denizi) bentik foraminifer faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler", 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Mart 2002, ss.180-180
Kerey İ.E., Meriç E., Nazik A., Tunoğlu C., Avşar N., Kapan-Yesilyurt S., et al., "İzmit Körfezi?nin doğusu, Adapazarı, Sakarya Deltası ve çevreleri Geç Kuvaterner (Holosen) çökellerinin özellikleri", 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Mart 2002, ss.158-159
Meriç E., Avşar N., Gormus M., Orak H., "Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Harmantaşı Mevkii sualtı yükseltisi çevresinin foraminifer faunası ile bu alandaki kaynakların canlı yaşamına etkisi hakkında ön bulgular", SBT?2002, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Nisan 2002, ss.182-193
Meriç E., Kerey İ.E., Avşar N., Suner F., Sayar A., "Haliç (İstanbul) kıyı alanlarında (Unkapanı-Azapkapı) gözlenen Geç Kuvaterner (Holosen) çökelleri hakkında yeni bulgular", 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 7-11 Mart 2001, ss.13-13
Nazik A., Avşar N., "Effect of Miocene tuffs in Adana Basin on the distribution of ostracode and foraminiferalassemblages and their paleoecological conditions", 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2001, pp.178-178
Meriç E., Avşar N., "Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Yakın Doğu ve Güneydoğusu Bentik Foraminiferlerinin Taksonomisi", Ulusal Ege adaları 2001 Toplantısı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-20 Mayıs 2001, ss.9-22
Sözbilir H., Özer S., Sari B., Avşar N., "Supra-allocthon sedimentary successions in Western Anatolia: New Stratigraphic data and tectonics result", Fourth International Turkish Geology Symposium, 36, ADANA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2001, pp.100-100
Avşar N., "Distribution, ecology and taxonomy of benthic foraminifera in the coastal environment of the northern Marmara shelf (NW Turkey)", The Second International Conference`?Application of Micro-and Meioorganisms to Environmental Problems, Winnipeg, KANADA, 27 Ağustos - 1 Eylül 2000, pp.22-23
Meriç E., Avşar N., "Deniz diplerindeki aktif fayların belirlenmesinde bentik foraminiferlerin önemi. Batı Anadolu'nun Depremselliği Sempozyumu ", BAD-SEM' 2000, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Mayıs 2000, ss.198-207
Gormus M., Avşar N., Köse-Yeşilot S., "Dinar (Afyon)-Isparta arasındaki Tersiyer (Paleojen) istifinin bentik foraminifer içeriği ve stratigrafisi", 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-25 Şubat 2000, ss.250-251
Meriç E., Avşar N., Gormus M., "Batı Karadeniz ve Kuzey Ege Denizi Güncel Bentik Foraminiferlerinde Gözlenen İkiz Formlar", SBT2000, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2000, ss.37-44
Meriç E., Kerey İ.E., Avşar N., Güler T., Akgün F., Ünsal İ., et al., "Anadolu Hisarı (Doğu Boğaziçi-İstanbul) Kuvaterneri", 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-25 Şubat 2000, ss.255-256
Avşar N., "Karatepe yöresinin jeolojisi", I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıştayı, OSMANİYE, TÜRKIYE, 23-30 Ekim 2000, ss.50-50
Şafak Ü., Avşar N., Meriç E., "''Ostracoda and Benthic Foraminifera of Tertiary Sequence of Western Part of İstanbul", 4th European Ostracodologists Meeting, ADANA, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 1999, pp.91-91
Meriç E., Avşar N., Nazik A., "İstanbul-İzmit Körfezi (KB Türkiye) Kuvaterner İstifinin Foraminifer-Ostracod Topluluğu ve Ortamsal Değişimleri", 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu. , ISPARTA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 1999, ss.75-75
Nazik A., Avşar N., Meriç E., "''Vertical Distribution of Holocene Ostracoda of Anadolu Hisarı (Bosphorus-İstanbul)", 4th European Ostracodologists Meeting, ADANA, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 1999, pp.86-86
Meriç E., Kerey İ.E., Avşar N., Tunoğlu C., Güler T., Kapan-Yesilyurt S., et al., "İstanbul Boğazı'nın Oluşumu Hakkında Yeni Bulgular", 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 1999, ss.374-375
Meriç E., Kerey İ.E., Avşar N., Tunoğlu C., Güler T., Kapan-Yesilyurt S., et al., "''İstanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Kara Deniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular", Boğaziçi Üniversitesi SBT?98 Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Şubat 1998, ss.82-97
Avşar N., Ergin M., "Spatial Distribution of Holocene foraminifera at the Gökçeada-Bozcaada and Çanakkale triangle (NE Aegean Sea)", Third International Turkish Geology Symposium, METU, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 1998, pp.98-98
Avşar N., Ergin M., "İskenderun Körfezi Bentojenik Sedimentlerinin Foraminifer İçeriği", F.Ü. Mühendislik Fakültesi 20. Yılı Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-20 Mayıs 1998, ss.145-146
Uçar L., Bulut B., Yetiş C., Avşar N., "Kalfalar-Kadirli (K-Osmaniye) Alanının Stratigrafisi", F.Ü. Mühendislik Fakültesi 20. Yılı Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-20 Mayıs 1998, ss.251-261
Koral H., Avşar N., Yanko H.V., Kronfeld J., "Tectonic Movement in İskenderun Bay affects the distribution of the Benthic Foraminifera", International Symposium on the Late Quaternary in the Eastern Mediterranean, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 1997, pp.144-144
Yanko H.V., Avşar N., "Response of Benthic Foraminifera to Pollution by Heavy Metals in the Eastern Mediterranean", GEOENV?97 International Symposium on Geology and Environment, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 1997, pp.121-121
Koral H., Kronfeld J., Avşar N., Vogel J., "Tectonic uplift of Iskenderun Bay (Northeastern Mediterraneran Sea) during Late Pleistocene-Holocene Time", European Union of Geosciences (EUG 9), Strasbourg, FRANSA, 23-27 Mart 1997, pp.156-156
Avşar N., Yanko H.V., Kronfeld J., "The Influence of Tectonic Movements on Distribution of Late Quaternary Foraminifera in İskenderun Bay", The First International Conference `?Application of Micropa leontology in Environmental Sciences?, TEL AVIV, ISRAIL, 15-20 Haziran 1997, pp.132-132
Nazik A., Meriç E., Avşar N., "Environmental Interperation of Quaternary Sediments: Küçüsu Palace (Asiatic side of the İstanbul Bosphorus Turkey)", 3rd European Ostracodologists Meeting, Paris, FRANSA, 8-12 Temmuz 1996, pp.71-71
Avşar N., Meriç E., "İskenderun Körfezi?nde bentik foraminifer dağılımı", Boğaziçi Üniversitesi SBT?96 Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Şubat 1996, ss.220-224
Kronfeld J., Yanko H.V., Vogel J., Avşar N., Koral H., "Major Holocene Tectonic Uplift in İskenderun Bay, Easternmost Mediterranean Sea", 1996 Annual Meeting, Geological Society of America, Denver Colorado, ABD, 28-31 Ekim 1996, pp.68-68
Avşar N., Basso D., Silvia S., Meriç E., Yanko H.V., "Taxonomy and Spatial Distribution of Benthic Foraminifera in Iskenderun Bay, Turkey", Second Internatiol Symposium on the Geology of the Eastern Mediterranean Region, Jerusalem, ISRAIL, 27 Ağustos - 1 Eylül 1995, pp.92-92
Gormus M., Meriç E., Avşar N., "Pazarcık (Kahramanmaraş) yöresi Üst Kretase (Maastrihtiyen) Bentik Foraminifer Faunası", VIII.Mühendislik Haftası S.D.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ISPARTA, TÜRKIYE, 26-28 Haziran 1995, ss.80-84
Meriç E., Yanko H.V., Avşar N., "İzmit körfezi (Hersek Burnu-Kaba Burun) Kuvaterner dip tortul istifinin foraminifer faunası", 48. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Şubat 1995, ss.60-61
Avşar N., "Akçadağ-Hasanağa Deresi (B. Malatya) civarının bazı Nummulites türlerinin sistematik incelemesi", Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15. yıl Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 7-7 Nisan 1994, ss.100-101
Yanko H.V., Cita M.B., Silvia S., Basso D., Avşar N., Meriç E., "Benthic foraminifera of the Eastern Mediterranean (Distribution, taxonomy, ecology and test morphology)", Forams?94. Int. Symposium on Foraminifera University of California, Berkeley, ABD, 5-9 Temmuz 1994, pp.108-108
Gormus M., Meriç E., Avşar N., "Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Darende (B. Malatya)-Hekimhan (KB. Malatya) yörelerindeki Orbitoides parametrelerinin karşılaştırılması", 47. TJK Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-24 Şubat 1994, ss.90-92
Meriç E., Avşar N., "Loftusia turcica n. sp. Doğu Anadolu (GB Elazığ) Maestrihtiyen?inde gözlen yeni bir tür", VII. Mühendislik Haftası A. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ISPARTA, TÜRKIYE, 10-13 Temmuz 1992, ss.45-48
Avşar N., "Elazığ Yöresi Biyostratigrafisi", Elazığ Çevresinde Fırat Havzasının Jeolojisi ve Yeraltı Zenginlikleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 4-5 Temmuz 1986, ss.30-32
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi