Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Başibüyük M., "Adsorption Of Diclofenac And Paracetamol By Activated Sludge", EKOLOJI, vol.21, pp.41-48, 2012
Seçkin G., Yilmaz T., Guven A., Yüceer A., Başibüyük M., Ersü Ç.B., "Modeling The Performance Of Upflow Anaerobic Filters Treating Paper-Mill Wastewater Using Gene-Expression Programming", ECOLOGICAL ENGINEERING, vol.37, pp.523-528, 2011
Başibüyük M., "Adsorption Characteristics Of Acid Dyes By The Live Activated Sludge", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.5625-5634, 2008
Yilmaz T., Yüceer A., Başibüyük M., "A Comparison Of The Performance Of Mesophilic And Thermophilic Anaerobic Filters Treating Papermill Wastewater", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.99, pp.156-163, 2008
Başibüyük M., Savci S., Keskinkan O., Cakmak M.E., "Investigation Of A Basic Dye Adsorption Characteristics Of A Non-Living Submerged Aquatic Plant (Myriophyllum Spicatum)", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.1693-1702, 2007
Keskinkan O., Goksu M.Z.L., Yuceer A., Başibüyük M., "Comparison Of The Adsorption Capabilities Of Myriophyllum Spicatum And Ceratophyllum Demersum For Zinc, Copper And Lead", ENGINEERING IN LIFE SCIENCES, vol.7, pp.192-196, 2007
Başibüyük M., Unlu S., Kalat D., "Use Of Waterworks Sludge, Ferric Chloride And Alum For The Treatment Of Papermill Wastewater", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.16, pp.103-112, 2004
Keskinkan O., Goksu M., Başibüyük M., Forster C., "Heavy Metal Adsorption Properties Of A Submerged Aquatic Plant (Ceratophyllum Demersum)", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.92, pp.197-200, 2004
Başibüyük M., Kalat D., "The Use Of Waterworks Sludge For The Treatment Of Vegetable Oil Refinery Industry Wastewater", ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, vol.25, pp.373-380, 2004
Başibüyük M., Forster C., "An Examination Of The Adsorption Characteristics Of A Basic Dye (Maxilon Red Bl-N) On To Live Activated Sludge System", PROCESS BIOCHEMISTRY, vol.38, pp.1311-1316, 2003
Keskinkan O., Goksu M., Başibüyük M., Yuceer A., Forster C., "Heavy Metal Adsorption Characteristics Of A Submerged Aquatic Plant (Myriophyllum Spicatum)", PROCESS BIOCHEMISTRY, vol.39, pp.179-183, 2003
Başibüyük M., Yilmaz T., Kayranli B., Yuceer A., "The Use Of Waterworks Sludge For The Treatment Of Dye Wastes", ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, vol.23, pp.345-351, 2002
Başibüyük M., Forster C., "An Examination Of The Treatability Of A Simulated Textile Wastewater Containing Maxilon Red Bl-N", PROCESS BIOCHEMISTRY, vol.32, pp.523-527, 1997
Başibüyük M., Forster C., "The Use Of Sequential Anaerobic/Aerobic Processes For The Biotreatment Of A Simulated Dyeing Wastewater", ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, vol.18, pp.843-848, 1997
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erkuş A., Başibüyük M., Erkus F.S., "THE EXAMINATION OF PARACETAMOL AND DICLOFENAC REMOVAL IN ACTIVATED SLUDGE SYSTEMS UNDER DIFFERENT OPERATING CONDITIONS", INTERNATİONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCİENCE-IJEES, vol.5, pp.315-320, 2015
Kabak H., Başibüyük M., "Kullanılan Bazı Tıbbi İlaçların Canlı Aktif Çamur Biyokütlesi Tarafından Adsorplanma Özelliğinin İncelenmesi ", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.11-20, 2009
Naz İ., Başibüyük M., "Bazı Farmasetik Maddelerin Canlı Aktif Çamur Biyokütlesi Tarafından Adsorblanma Özelliklerinin İncelenmesi ", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.137-146, 2009
Bülbül Y., Cakmak M.E., Savci S., Başibüyük M., "Kireç Koagülasyon Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen Proses Çamurunun Bazı Boyar Maddelerin Adsorbsiyonunda Kullanılması ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , cilt.23, ss.93-102, 2008
Alkan Arslan H., Cakmak M.E., Keskinkan O., Başibüyük M., "Investıgatıon Of The Biosorption Characteristics Of Basic Blue 41 By Live Activated Sludge", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , cilt.23, ss.83-92, 2008
Alkan Arslan H., Cakmak M.E., Keskinkan O., Başibüyük M., "Investigation Of The Kinetıc Properties Of The Biosorption Of Basic Blue 41 By Live Activated Sludge ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , cilt.23, ss.93-102, 2008
Başibüyük M., Keskinkan O., Savci S., "Basic Blue 41 Boyar Maddesinin İnaktif Sucul Bitki Myriophyllum Spicatum Tarafından Biosorpsiyonunun Yalancı İzotermlere Uygulanması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , cilt.22, ss.317-324, 2007
Erkurt F.E., Başibüyük M., "Bazı Reaktif Boyar Maddelerin Canlı Aktif Çamur Biyokütlesi Tarafından Adsorplanabilme Özelliklerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.107-115, 2006
Pirgün E.Ö., Başibüyük M., "Kağıt Endüstrisnden Kaynaklanan Gerçek Atıksuların Mezofilik Anaerobik Arıtımı", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , cilt.20, ss.203-212, 2005
Başibüyük M., Cakmak M.E., Keskinkan O., Alkan Arslan H., "Bazik Mavi 41 Boyar Maddesinin Canlı Aktif Çamur Biyokütlesi Trafından Adsorpsiyonunun Yalancı İzotermlere Uygulanması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , cilt.19, ss.187-194, 2004
Kalat D., Başibüyük M., Yilmaz T., ", Bitkisel Yağ Endüstrisi Atıksularının Arıtımında İçme Suyu Arıtma Tesisleri Atık Çamurlarının Farklı Deneysel Şartlar Altında Kullanımı", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.241-248, 2003
Yüceer A., Başibüyük M., Yilmaz T., "Anaerobik Biyoteknolojik Arıtmanın Kağıt Endüstrisi Atıksularına Uygulanması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.129-135, 2003
Kayranli B., Başibüyük M., "İçme Suyu Arıtma Çamurunun Bazı Boyar Maddelerin Giderilmesinde Adsorbant Olarak Kullanılması", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , cilt.15, ss.901-908, 2002
Keskinkan O., Kalat D., Başibüyük M., "Bir Anaerobik Biyofilm Reaktörde Sülfat Gideriminin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , cilt.16, ss.129-139, 2001
Yuceer A., Başibüyük M., Yilmaz T., "İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Çıkan Atık Çamurlarının Yağ Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Koagülant Olarak Kullanımı", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , cilt.14, ss.141-148, 1999
Başibüyük M., Evliya H., "Göksu Deltası Su Kirlilik Düzeyi Ve Su Kalitesinin Belirlenmesi", Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.51-51, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Başibüyük M., Yilmaz T., Yüceer A., "Tekstil Endüstrisinde Tesis İçi Önlemlerle Atıksu Yükünün Azaltılması.", 1. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, - , ss.390-
Başibüyük M., Yüceer A., Yilmaz T., "İçme Suyu Arıtma Tesisleri Atık Çamurlarının Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Koagülant Olarak Kullanımı", Ulusal Sanayi Çevre Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, - , ss.86-
Kayranli B., Başibüyük M., "İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Çıkan Atık Çamurların Koagülant Olarak Değişik Boyar Madde Grupları Üzerine Kullanımı", Ulusal Sanayi Çevre Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, - , ss.195-
Yilmaz T., Başibüyük M., Yüceer A., "Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtılmasına Alt Kategoriler Bazında Yaklaşılması", 1. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, - , ss.513-
Kabak H., Başibüyük M., "Application Of Various Adsorption Isotherm Models For The Adsorption Ibuprofen By Live Activated Sludge", International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2010, vol.2, pp.890-899
Kabak H., Başibüyük M., "Kullanılan Bazı Tıbbi İlaçların Avrupa Birliği Ülkelerinde Arıtılmasına Yönelik Genel Değerlendirme", Adana Ticaret Odası AB Sürecinde Sanayi ve Çevre Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-28 Kasım 2008, ss.70-75
Naz İ., Savci S., Erkuş A., Başibüyük M., "Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu", Anti-inflammatuar İlaç Diclofenac?ın Canlı Aktif Çamur Biyokütlesi Tarafından Adsorblanma Özelliklerinin İncelenmesi, ADANA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2008, ss.130-135
Barışık Ş., Savci S., Erkuş A., Başibüyük M., "Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu", Bazı Endüstrilerden Çıkan Atık Çamurların Boyar Madde Gideriminde Adsorban Olarak Kullanımının İncelenmesi., ADANA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2008, ss.136-141
Yüceer A., Başibüyük M., "İskenderun Körfezi Ve Kıyı Bölgelerindeki Deniz Suyu Kirlenmesi Potansiyeli Ve Canlılar Üzerine Etkisi", X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 1-2 Haziran 1999, ss.538-547
Yilmaz T., Yüceer A., Başibüyük M., "Bitkisel Yağ Sanayii Atıksularının Arıtımında Çhf Ve Koagülasyon-Sedimentasyon İşlemlerinin Karşılaştırılması", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 1998, ss.351-356
Yüceer A., Yilmaz T., Başibüyük M., "Physicochemical And Biological Treatability Of The Vegetable Oil Refinery Wastewater", Proceeding of the 1st International workshop on environmental quality and environmental engineering in the Middle East region , KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 1998, pp.713-722
Başibüyük M., Yüceer A., Yilmaz T., "The Use Of The Anaerobic Acidogenic Reactor For The Treatment Of Simulated Dyeing Wastewater", Proceeding of the 1st International workshop on environmental quality and environmental engineering in the Middle East region , KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 1998, pp.526-535
Başibüyük M., Yüceer A., Yilmaz T., "Tekstil Atıksularından Kaynaklanan Rengin Giderilmesinde Kullanılan İleri Teknolojiler", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 1998, ss.82-86
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Başibüyük M., "Kimyasal Madde Kullanımı ve Depolanması", in: SU VE ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ - Water and Wastewater Engineering , Prof.Dr. İsmail TORÖZ, Eds., NOBEL Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.5-1-5-25, 2015 (Link)
Başibüyük M., "Kimyasalların Kullanımı Ve Depolama", Su ve Atık su Mühendisliği, Tasarım Prensipleri ve Uygulama, İsmail Toröz, Ed., Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.5-1-5-28-, 2014
Başibüyük M., "Maruz Kalma, Limit Ve Standartlar ", İş Hijyeni, Suphi Ural, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-20-, 2013
Başibüyük M., "Kimyasal Etmenler", İş Hijyeni, Ural S. , Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-20-, 2013
Başibüyük M., "Vücuda Giriş Yolları", İş Hijyeni, Suphi Ural, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-20-, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi