Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Noori A.R., Aslan T.A., Temel B., "An Efficient Approach for In-Plane Free and Forced Vibrations of Axially Functionally Graded Parabolic Arches with Nonuniform Cross Section", COMPOSITE STRUCTURES, pp.701-710, 2018 (Link)
Aslan T.A., Noori A.R., Temel B., "Dynamic Response of Viscoelastic Tapered Cycloidal Rods", MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, pp.8-14, 2018 (Link)
Noori A.R., Aslan T.A., Temel B., "Damped transient response of in-plane and out-of-plane loaded stepped curved rods", JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING, vol.40, pp.1-24, 2018 (Link)
Eratli N., Argeso H., Calim F.F., Temel B., Omurtag M.H., "Dynamic analysis of linear viscoelastic cylindrical and conical helicoidal rods using the mixed FEM", JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, vol.333, pp.3671-3690, 2014
Temel B., Yildirim S., Tütüncü N., "Elastic and viscoelastic response of heterogeneous annular structures under arbitrary transient pressure", INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, vol.89, pp.78-83, 2014 (Link)
Temel B., Sahan M.F., "An alternative solution method for the damped response of laminated Mindlin plates", COMPOSITES PART B-ENGINEERING, vol.47, pp.107-117, 2013
Temel B., Sahan M.F., "Transient analysis of orthotropic, viscoelastic thick plates in the Laplace domain", EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, vol.37, pp.96-105, 2013
Tütüncü N., Temel B., "An Efficient Unified Method for Thermoelastic Analysis of Functionally Graded Rotating Disks of Variable Thickness", MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES, vol.20, pp.38-46, 2013
Tütüncü N., Temel B., "A novel approach to stress analysis of pressurized FGM cylinders, disks and spheres", COMPOSITE STRUCTURES, vol.91, pp.385-390, 2009
Temel B., Calim F., Tütüncü N., "Forced vibration of composite cylindrical helical rods", INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, vol.47, pp.998-1022, 2005
Temel B., "Transient analysis of viscoelastic helical rods subject to time-dependent loads", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, vol.41, pp.1605-1624, 2004
Temel B., Calim F., Tütüncü N., "Quasi-static and dynamic response of viscoelastic helical rods", JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, vol.271, pp.921-935, 2004
Temel B., Calim F., "Forced vibration of cylindrical helical rods subjected to impulsive loads", JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME, vol.70, pp.281-291, 2003
Yerli H.R., Temel B., Kiral E., "Multi-wave transient and harmonic infinite elements for two-dimensional unbounded domain problems", COMPUTERS AND GEOTECHNICS, vol.24, pp.185-206, 1999
Yerli H.R., Temel B., Kiral E., "Transient infinite elements for 2D soil-structure interaction analysis", JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.124, pp.976-988, 1998
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aslan T.A., Temel B., Noori A.R., "Out-of-Plane Vibration Analysis of Multiple-Stepped Circular Beam", EUROPEAN MECHANICAL SCIENCE, vol.2, pp.111-114, 2018 (Link)
Temel B., Aslan T.A., Noori A.R., "Dikdörtgen Kesitli Viskoelastik Sikloid Çubukların Zorlanmış Titreşimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.151-162, 2018 (Link)
Aslan T.A., Temel B., Noori A.R., "In-Plane Free Vibration Frequencies of Stepped Circular Beams", ALKÜ Journal of Science, vol.1, pp.1-7, 2018 (Link)
Temel B., Aslan T.A., Noori A.R., "An Efficient Dynamic Analysis of Planar Arches", European Mechanical Science, vol.1, pp.82-88, 2017 (Link)
Aslan T.A., Noori A.R., Temel B., "Daire Eksenli Yapı Elemanlarının Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi İle Statik Analizi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.23-29, 2017 (Link)
Aslan T.A., Temel B., "EĞRİSEL YAPI ELEMANLARININ ETKİN SAYISAL ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Ç.Ü. FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.34, ss.21-31, 2016
Noori A.R., Temel B., "Eksenel Dönel Simetrik Kabuk Problemlerinin Dinamik Analizi İçin Alternatif Çözüm Metodu", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.119-130, 2015
Temel B., Şahan M., Kara A., "Viskoelastik Malzemeye Sahip Eksenel Dönel Simetrik Problemlerin Dinamik Analizi ", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.13-22, 2012
Tansel M. , Temel B., "Çok Katlı Çelik Yapıların 2007 Depren Yönetmeliğine göre Analiz ve Tasarımı", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.257-267, 2010
Mostafazadeh B., Temel B., "Yapıların Titreşim Genliklerine Göre Dinamik Özelliklerinin Değişimlerinin İrdelenmesi ", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.21, ss.166-175, 2009
Calim F.F., Bingöl M., Temel B., "Değişken Kesitli Kompozit Çubukların Serbest Titreşim Analizi ", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.127-135, 2008
Kiraç M., Çalim F.F., Temel B., "Doğru Eksenli Kompozit Çubukların Dinamik Analizi ", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.275-284, 2008
Gün Ö., Temel B., "Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesinin 2006 Deprem Yönetmeliğine Göre İrdelenmesi , 19/5, 17-26 (2008).", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.19, ss.17-26, 2008
Kocabaş S., Temel B., "Çelik Yapıların SAP2000 Programı İle Analiz ve Tasarımı ", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.139-152, 2006
İçöz K., Temel B., "İdeSTATİK Hazır Programının 1998 Deprem Yönetmeliği Bakımından İrdelenmesi", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.93-107, 2004
Temel B., "Güçlendirilmiş Plak Döşemelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Çözümü ", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.109-127, 2004
Temel B., Çalim F.F., "Zamanla Değişen Yükler Altında Viskoelastik Helisel Çubukların Zorlanmış Titreşimi", N.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.31-47, 2003
Temel B., Çalim F.F., Baran T., "Değişken Kesitli Viskoelastik Doğru Eksenli Düzlemsel Çubukların Dinamik Dış Yük ve Yer Hareketi Altında Davranışı ", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.101-114, 2003
Çalim F.F., Temel B., "Viskoelastik Doğru Eksenli Çubukların Dinamik Davranışı 1-2/17, 59-70( 2002). ", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.59-70, 2002
Aydinalev F. , Temel B., "Çok Katlı Yapıların Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre Analizi ve Yapı Düzensizliklerinin İrdelenmesi", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.29-44, 1999
Temel B., Yerli H.R., Kiral E., "Dinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu ve Sonsuz Elemanlar İle Çözümü", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, cilt.8, ss.1343-1362, 1997
Temel B., Kiral E., "Zemin-Yapı Etkileşimi Problemlerinin Sonlu-Sonsuz Elemanlar Modeli İle Statik Analizi", Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.127-139, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aslan T.A., Temel B., Noori A.R., "Out-of-Plane Vibration Analysis of Multiple-Stepped Circular Beam ", 3rd. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.305-305
Aslan T.A., Temel B., Noori A.R., "In-Plane Free Vibration Frequencies of Stepped Circular Beams", 3rd. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.306-306 (Link)
Aslan T.A., Noori A.R., Temel B., "YAYILI YÜK ETKİSİNDEKİ DAİRESEL KESİTLİ SİKLOİD ÇUBUKLARIN SÖNÜMLÜ DİNAMİK ANALİZİ", XX. Ulusal Mekanik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2017, ss.1-11
Temel B., Aslan T.A., Noori A.R., "TABAKALI KOMPOZİT PARABOLİK KEMERLERİN TAMAMLAYICI FONKSİYONLAR YÖNTEMİ İLE LAPLACE UZAYINDA DİNAMİK ANALİZİ", XX. Ulusal Mekanik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2017, ss.1-9
Noori A.R., Aslan T.A., Temel B., "In-Plane Forced Vibration of Axially Functionally Graded Circular Arches", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1-11
Aslan T.A., Noori A.R., Temel B., "A Unified Approach for Out-of-Plane Forced Vibration of Axially Functionally Graded Circular Rods", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1-11
Aslan T.A., Noori A.R., Temel B., "Forced Vibration of Out of Plane Loaded Stepped Circular Rods", 2nd International Conference on CIvIl and EnvIronmental EngIneerIng, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1-10
Noori A.R., Aslan T.A., Temel B., "Transient Analysis of In-Plane Loaded Elastic Stepped Circular Arches ", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE AND INNOVATIONS IN ENGINEERING, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.1-7
Noori A.R., Temel B., "Dynamic analysis of axisymmetric shells in the laplace domain", 1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.1351-1361 (Link)
Temel B., Yildirim S., Tütüncü N., "Keyfi Dinamik İç Basınç Altındaki Heterojen Dairesel Yapıların Elastik ve Viskoelastik Davranışları", XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 24-28 Ağustos 2015, ss.1-10
Temel B., Şahan M., "Zamana Bağlı Diferansiyel Denklemlerin Laplaceuzayındaki Çözümlerinin Çeşitli Sayısal Yöntemeler ile Karşılaştırılması ", XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 26-30 Ağustos 2013, ss.515-525
Sahan M.F., Temel B., "Anti-simetrik Tabakalanmış Viskoelastik Kalın Plakların Laplace Uzayında Dinamik Analizi ", XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 26-30 Ağustos 2013, ss.527-536
Pekel H., Keles I., Temel B., Tütüncü N., "Transient Response of FGM Pressure Vessels", 10th Biennial International Conference on Vibration Problems (ICOVP), Prague, CEK CUM., 5-8 Eylül 2011, vol.139, pp.315-320
Temel B., Şahan M., "Ortotropik Kalın Plakların Laplace Uzayında Zorlanmış Titreşimi", XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2011, ss.669-678
Çalim F.F., Temel B., "Kompozit Helisel Çubukların Dinamik Analizİ", XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 12-16 Eylül 2005, ss.274-284
Çalim F.F., Temel B., "Viskoelastik Helisel Çubukların Dinamik Analizi ", XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.299-309
Çalim F.F., Temel B., "Silindirik Helisel Çubukların Serbest ve Zorlanmış Titreşimi ", XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.287-298
Temel B., Hunu D., "Keyfi Dörtgen Bölgeli Kirişli Döşemelerin Sonlu Elemanlar İle Analizi", IV. Uluslararası Kongresi ACE2000-İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler , GAZİMAĞUSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-3 Kasım 2000, vol.2, pp.579-587
Temel B., Yerli H.R., Kiral E., "Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu-Sonsuz Elemanlar ile Modellenmesi", III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 1998, ss.9-16
Temel B., Kiral E., "İmpulsif Yükler Altında Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu ve Sonsuz Elemanlar İle Çözümü", İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı V. Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, ss.1-10
Temel B., Kiral E., "Harmonik ve Keyfi Yükleme Halleri için Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu-Sonsuz Elemanlar ile Analizi", II. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 1996, ss.506-515
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiral E., Kiliçlar Özdemir E., Yerli H.R., Temel B., "Yeni Deprem Yönetmeliğinin Analiz Bakımından Uygulamaları (Çözümlü Örnekler)", TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, ADANA, 2000
Kiral E., Temel B., "Kirişli Döşemelerin Bilgisayar İle Hesabı ", Teknik Yayınevi, ANKARA, 1990
Kiral E., Laman M., Temel B., "Sonlu Elemanlar Metodu İle Hazır Paket Programlar (Elastisite, Akışkanlar Mekaniği ve Isı İletimi)", Teknik Yayınevi, ANKARA, 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi