Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, fen-edebiyat , 2000 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 1995 - 2000
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 1989 - 1995
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 1980 - 1989
VERDİĞİ DERSLER
Su Hazırlama Teknikleri, Lisans, 2014-2015
staj projesi, Lisans, 2014-2015
Kuantum Kimyası 2, Lisans, 2013-2014
Kolloit Kimya, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Baran, "Fabrication and Characterization of AgTiO2NTs and Investigated Carrier Density in I I3 Electrolyte by Electrochemical Impedance Spectroscopy andPreparation of Poly3Hexylthiophene Sensitized Ag Doped TiO2NTs and Its Carrier Density Determined by MottSchottky Analysis ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Doktora, S.Toprak Döşlü, "Sol Jel Yöntemiyle Tio2 Kaplanmış Paslanmaz Çelik Elektrotlar Üzerindeki Poli(Anilin-Ko-İndol) Filminin Elektrokimyasal Davranışları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2013.
Doktora, B.Doğru Mert, "Aluminyum ve Aluminyum/Bakır'ın İletken Polimerler ile Kaplanması, Kaplamanın Karakterizasyonu ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, G.Tansuğ, "Elektrokimyasal Olarak Oluşturulacak Polipirol(Ppy), Poli N-Metil Pirol(Pmpy) Ve Ppy/Pmpy Filmlerinin Demirli Malzemelerin Korozyon Davranışları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Doktora, A.Özyilmaz, "Elektrokimyasal Olarak Oluşturulacak Polianilin (Panı) Kaplamanın Demirli Malzemelerin Korozyon Davranışları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Doktora, G.Kardaş, "Anodik ve Katodik Tepkimeler İçin Elektrokatalitik Yüzeyli Elektrot Seçimi, ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1999.
Doktora, S.Zor, "Makromoleküllerin elektrooksidasyonla parçalanması ve yöntemin deterjan kirliliğinin giderilmesi amacıyla uygulanabilirliğinin araştırılması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, S.Gündüz, " : TİTANYUM VE ALAŞIMINDA Tİ6AL4V OLUŞTURULAN OKSİTLERİN YÜZEY GERİLİMİ VE KOROZYON DAVRANIŞLARININ DEĞİŞİMİ ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.İşler, "TİTANYUM VE ALAŞIMINLARININ ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, S.Ateş, "Al/Al2O3ün sülfürik asit +glikol içerisinde değişik derişim ve potansiyelde geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, R.Mutlu, "Al/Al2O3ün sülfürik asit +Na2MoO4 içerisinde değişik derişim ve potansiyelde geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, E.Eker Ayyildiz, "Hidroklorik Asit İçerisinde Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Karşı İnhibitör Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, I.Kısacık, "BENZENİN BOR KATKILI ELMAS (BDD) ELEKTROT ÜZERİNDE ELEKTROOKSİDASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, B.Çavuşoğlu, "Metanolün Elektrooksidasyonuna Farklı Elektrotların (Pt, Cu, Cu/PPy, Cu/PPy-Pd-Ru) Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, F.Avci, ", Atık Sulardaki Fenolün Elektrooksidasyon İle Arıtılması İçin Elektroaktif Elektrot Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, İ.Şahin, ", Geleceğin temiz enerjisi hidrojen gazının elektrolizle eldesinde tiyoüre ve nikel katodun etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, İ.Kiliççi, "UPD (under-potential deposition) at stepped platınum single crystal surfaces ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, A.Eren, ", Dems study of ethanol and cyclohexane electrooxıdatıon at boron doped dıamond electrode ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, D.Gedik, "Aluminyum yüzeyindeki oksit tabakasının sodyum dikromat sülfürik asit anodizing yöntemiyle geliştirilmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, S.Toprak, ", Malzemeleri ( Çelik, Çinko, Kurşun, Pirinç, Alüminyum ) Koruyan Koruyucu Yağların Zamanla Değişen Fizikokimyasal Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, G.Kasaplar, "Aluminyum yüzeyindeki oksit tabakasının okzalik asit anodizing yöntemiyle geliştirilmesi , ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, B.Doğru, "Aluminyum yüzeyindeki oksit tabakasının borik asit sülfürik asit anodizing yöntemiyle geliştirilmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, E.Kınan, "Folium Theae (Çay)?nin Civa Çeliğinin Korozyonu Üzerine İnhibisyon Etkisinin Araştırılması , ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, G.Tansuğ, "Epoksi boyaların ve elektrokimyasal kaplamaların (PANİ vePPy) karbon çeliğinin klorürlü/Sülfatlı ortamlarda korozyon davranışları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, M.Türk, "Gıda endüstrisinde etkin korozyon izleme yöntemlerinin belirlenmesi , ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2003.
Yüksek Lisans, ..Tangiz, "Bazı doğal bitki ekstratlarının demirli malzemelerin korozyonu üzerine etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, Ö.Şahin, ", Fenil fosfanik asidin demirli malzemelere inhibitör etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2001.
Yüksek Lisans, M.Şahin, "Maya endüstrisinde prosesin çeşitli aşamalarındaki korozyon ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, A.Özcan, ", Betonarme demirinin korozyonuna karşı katodik yönetiminin geliştirilmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1997.
Yüksek Lisans, M.Altindağ, ", Betonarme demirinin değişik ortamlardaki davranışlarının elektrokimyasal incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1996.
Yüksek Lisans, G.Tatli, "Güneş enerjisinden hidrojen yakıtı eldesi için sistem geliştirlmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1993.
Yüksek Lisans, H.Özdemir, "Tiyoürenin değişik korozif ortamlarda demirli malzemelere inhibitör etkisinin araştırılması , ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1993.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, docenlik , yök, Nisan, 2017
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme aşaması jürisi, Üniversitelerarası kurul, Ekim, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi