Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayis F., Dinçer S., Matyar F., "ISOLATION, IDENTIFICATION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF AEROMONAS SPP. AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA FROM AZAPLI AND GOLBASI LAKES, ADIYAMAN, TURKEY (SOUTHEAST ANATOLIAN REGION) ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.1, pp.116-124, 2018
Mercimek H.A., Dinçer S., Güzeldağ G., Özsavli A., Matyar F., Arkut A., et al., "Degradation of 2,4,6-trinitrotoluene by P. aeruginosa and characterization of some metabolites ", BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.46, pp.103-111, 2015 (Link)
Matyar F., Güzeldağ G., Kadioglu L., Mercimek H.A., "Preliminary Examination Of Herbal Extracts On The Inhibition Of Helicobacter Pylori", AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, vol.11, pp.93-96, 2014 (Link)
Matyar F., Gülnaz O., Güzeldağ G., Mercimek H.A., Aktürk S., Arkut A., et al., "Antibiotic And Heavy Metal Resistance In Gram-Negative Bacteria Isolated From The Seyhan Dam Lake And Seyhan River In Turkey", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.64, pp.1033-1040, 2014 (Link)
Mercimek H.A., Dinçer S., Güzeldağ G., Özsavli A., Matyar F., "Aerobic Biodegradation Of 2,4,6-Trinitrotoluene (Tnt) By Bacillus Cereus İsolated From Contaminated Soil", MICROBIAL ECOLOGY, no.66, pp.512-521, 2013 (Link)
Gülnaz O., Kuşvuran E., Matyar F., Çakici H., "Decolorization Of The Textile Dyes Reactive Blue 220, Acid Red 414 And Basic Yellow 28 By Ozone And Biodegradation Of Oxidation Products", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.4, pp.808-813, 2012
Matyar F., "Antibiotic And Heavy Metal Resistance In Bacteria Isolated From The Eastern Mediterranean Sea Coast", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, no.89, pp.551-556, 2012 (Link) (Abstract)
Matyar F., Güzeldağ G., Mercimek H.A. , "MULTIPLE ANTIBIOTIC RESISTANCE AMONG LISTERIA MONOCYTOGENES IN RETAIL FOODS, IN ADANA, TURKEY", Italian Journal of Food Science, no.4, pp.467-472, 2010 (Link)
Matyar F., Akkan T., Eraslan B., Uçak Y. , "Aeromonas And Pseudomonas: Antibiotic And Heavy Metal Resistance Species From Iskenderun Bay, Turkey (Northeast Mediterranean Sea)", Environmental and Monitoring Assessment, no.167, pp.309-320, 2010
Matyar F., Kaya A., Dinçer S., "Antibacterial Agents And Heavy Metal Resistance In Gram-Negative Bacteria Isolated From Seawater, Shrimp And Sediment In Iskenderun Bay, Turkey", SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, no.407, pp.279-285, 2008
Matyar F., Kaya A., Dinçer S., "Distribution And Antibacterial Drug Resistance Of Aeromonas Spp. From Fresh And Brackish Waters In Southern Turkey", Annals of Microbiology, no.3, pp.443-447, 2007
Matyar F., "Distribution And Antimicrobial Multiresistance In Gram Negative Bacteria Isolated From Turkish Sea Bass (Dicentrarchus Labrax L., 1781) Farm", Annals of Microbiology, no.1, pp.35-38, 2007
Matyar F., Dinçer S., Kaya A., Çolak Ö., "Prevalence And Resistance To Antibiotics In Gram Negative Bacteria Isolated From Retail Fish In Turkey", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.54, pp.151-160, 2004 (Link)
Gülnaz O., Kaya A., Matyar F., Arikan B., "Sorption Of Basic Dyes From Aqueous Solution By Activated Sludge", Journal of Hazardous Materials , vol.B108, pp.183-188, 2004 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayis F., Dinçer S., Matyar F., Mercimek H.A., Sumengen Ozdenefe M., Arkut A., "Gölbaşı ve Azaplı Göllerinden (Adıyaman) İzole Edilen Bakterilerin Tiplendirilmesi ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması", Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.43-47, 2017 (Link)
Matyar F., "Hastane Kanalizasyonlarından İzole Edilen Gram-negatif Bakterilerin Tiplendirilmesi ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliklerinin Saptanması", Türk- Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.4, pp.845-849, 2016
Fettahlioğlu P., Matyar F., Ekici G. , "Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlilik İnançları Ve Tutumlarının Öğrenme Stillerine Göre Analizi", Milli Eğitim, ss.125-149, 2015 (Link)
Matyar F., Gülnaz O., Gholami H., "Isolation And Antibiotic Resistance Of Campylobacter Spp. From Chicken And Cattle Meat In Turkey", Advances in Food Sciences, vol.37, pp.58-64, 2015
Güzeldağ G., Mercimek H.A., Matyar F., "Antimicrobial Activity Of Garlic Against Helicobacter Pylori", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.26, pp.271-272, 2014 (Link)
Eraslan B., Matyar F., "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.61-72, 2010 (Link)
Matyar F., Dinçer S., "Doğu Akdeniz?Den İzole Edilen Enterococcus Faecalis Bakterilerinin Antibiyotik Ve Ağır Metal Dirençliliği", SDU Journal of Science, no.2, ss.172-178, 2010
Aktürk S., Matyar F., Dinçer S., " Adana-Tufanbeyli Yol Hattındaki Çeşme Sularından İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliklerinin İncelenmesi", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, no.1, ss.54-59, 2010
Aydede M.N., Matyar F., "Fen Bilgisi Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi", Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.115-127, 2009
Aydede M.N., Matyar F., "Aktif Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersindeki Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi", Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.17, ss.115-127, 2009
Matyar F., Çolak Ö., "Toprak Ve Rumenden Izole Edilen Bazı Clostridium Sp. Izolatlarında Selülaz Etkinliklerinin Belirlenmesi", e-Journal of New World Sciences Academy, no.2, ss.69-80, 2009
Matyar F., Eraslan B., Akkan T., Kaya A., Dinçer S., " İskenderun Körfezi Balıklarından Izole Edilen Bakterilerde Antibiyotik Ve Ağır Metal Dirençliliklerinin Araştırılması", BİBAD Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, no.2, ss.1-5, 2009
Uçak Y. , Matyar F., Balci R.S., Dinçer S., "Seyhan Baraj Gölünden Izole Edilen Enterobacteriaceae Grubu Bakterilerde Antibiyotik Dirençliliği Ve Plazmid Profillerinin Belirlenmesi", e-Journal of New World Sciences Academy, no.3, ss.134-142, 2009
Matyar F., Fettahlioğlu P., Özcan M., "Sınıf Öğretmenliği Abd?De Okuyan 4.Sınıf Öğrencilerinin Ilköğretim Birinci Kademede Gösterilen Fen Ve Teknoloji Dersi Alanındaki Alan Bilgilerinin Belirlenmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği). ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.303-312, 2008
Aydede M.N., Çağlayan Ç. , Matyar F., Gülnaz O., "'Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem Ve Tekniklerine Ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmes", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.24-33, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Matyar F., "IDENTIFICATION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIA ISOLATED FROM SHRIMPS", International Conference for Physical, Life and Health Sciences, Viyana, AVUSTURYA, 25-29 Haziran 2017, ss.289-294 (Link)
Matyar F., "ANTIBIOTIC MULTIRESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATED FROM HOSPITAL EFFLUENT WATER", International Conference for Physical, Life and Health Sciences, PRAG, CEK CUM., 30 Ekim - 3 Kasım 2017, pp.115-120 (Link)
Matyar F., "Antibacterial Multiresistance of Klebsiella oxytoca and Klebsiella pneumoniae from Hospital Sewage ", International Conference for Physical, Life and Health Sciences, Roma, ITALYA, 15-19 Kasım 2016, vol.10, no.1, pp.173-177
Matyar F., "ANTIBACTERIAL MULTIRESISTANCE OF KLEBSIELLA OXYTOCA AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE FROM HOSPITAL SEWAGE", International Conference for Academic Dİsciplines, Roma, ITALYA, 15-18 Kasım 2016, pp.1-1
Matyar F., "Isolation, Identification and Antibacterial Agents Resistance Among Enterobacteriacea spp. in Fish of Eastern Mediterranean", WEI (West East Institute), Barselona, ISPANYA, 7-9 Mart 2016, pp.18-22
Emrahoğlu N., Matyar F., Fettahlioğlu P., "The Analysis of Prospective Science Teachers' Critical Thinking Ability According to Their Learning Styles", Int. Journal of Arts & Sciences-IJAS International Conference , Roma, ITALYA, 15-19 Kasım 2016, cilt.10, no.1, ss.181-184
Matyar F., Pekel H., "THE EFFECT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION BASED ON CONSTRUCTIVIST APPROACH ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN TEACHING CELL BIOLOGY SUBJECTS (HÜCRE BİYOLOJİSİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ)", International Conference for Science and Arts, Freiburg, ALMANYA, 1-4 Aralık 2015, vol.8, no.4, pp.1-1
Matyar F., Fettahlioğlu P., "Investigating Prospective Science Teachers? Academic Self-Efficacy Beliefs ", International Conference for Science and Arts, Singapur, SİNGAPUR, 13-16 Ocak 2015, vol.4, no.3, pp.149-154 (Link)
Matyar F., Fettahlioğlu P., "Investigation Of Factors Affecting Critical Thinking Skills", 3rd International Academic Conference in Paris (IACP), Paris, FRANSA, 10-11 Ağustos 2015, vol.6, no.4, pp.110-110
Mercimek H.A., Dinçer S., Güzeldağ G., Özsavli A., Matyar F., Arkut A., Kayis F., Sumengen Ozdenefe M., Caktu Guler K., "Biodegradation Of 2,4,6-Trinitrotoluene (Tnt)", 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 2-6 Haziran 2014, pp.176-176
Matyar F., Gholami H., Gülnaz O., Demir M., Uslu F.M., "Gıdalardan Izole Edilen Campylobacter Spp. Bakterilerinin Dağılımı Ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması", EKOLOJİ 2014 SEMPOZYUMU, GAZİMAGUSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-4 Mayıs 2014, pp.174-174
Fettahlioğlu P., Matyar F., Aydoğdu M., "Çevre Bilimi Dersinde Ders İçi Ve Çevrimiçi Argümantasyon Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Bakış Açılarına Etkisi ", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , NİĞDE, TÜRKIYE, 27 Haziran - 30 Aralık 2012, ss.69-69
Kama Ş., Gülnaz O., Matyar F., Gholami H., Dinçer S., Özbilen A., Çakici H., Kurtçu İ., "Halka Açık Parklarda Bulunan Araç Ve Gereçler Üzerinden İzole Edilen Gram (-) Bakterilerin Antibiyotik Dirençlilik Düzeylerinin Belirlenmesi", XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1236-1237
Gholami H., Gülnaz O., Matyar F., Özbilen A., Çakici H., Kama Ş., Yazbahar L., " Bitkisel Kaynaklı Soğukpres Ve Su Buharı Destilasyonu Ile Çıkarılan Yağların Anti?Bakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi", XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1224-1225
Gülnaz O., Matyar F., Gholami H., Özbilen A., Çakici H., Kama Ş., "Tetrasiklin Antibiyotiğinin Ozonolitik Degredasyonu ", XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.842-843
Matyar F., Gülnaz O., Kama Ş., Soysal M., "Seyhan Baraj Gölü Ve Nehrinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerinin Antibiyotik Ve Ağır Metal Dirençlilik Profillerinin Çıkarılması ", XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1254-1255
Gülnaz O., Matyar F., "Sefalosporinlerin Ozonotik Olarak Parçalanması", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.928-928
Matyar F., Gülnaz O., Soysal M., "Aspegillus Niger Kullanılarak Melastan Sitrik Asit Üretimi", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.953-953
Matyar F., Gülnaz O., Soysal M., "Akdeniz Kıyı Şeridinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.900-900
Matyar F., Kaya A., Gülnaz O., Dinçer S., "İskenderun Körfezi M/V Ulla Batığı Çevresinden Izole Edilen Bakterilerin Identifikasyonu Ve Ağır Metal Dirençliliklerinin Araştırılması", IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.243-243
Matyar F., Gülnaz O., Kaya A., Akkan T., Eraslan B., "Karideslerden Izole Edilen Gr(-) Bakterilerin Identifikasyonu Ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması ", IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.238-238
Matyar F., Akkan T., Eraslan B., "Deniz Suyu Ve Sedimentinden Izole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Identifikasyonu Ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması", IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.238-238
Denizoğlu P., Matyar F., Özcan M., "Sınıf Öğretmenliği Abd?De Okuyan 4.Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Birinci Kademede Gösterilen Fen Ve Teknoloji Dersi Alanındaki Alan Bilgilerinin Belirlenmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği)", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 16-20 Haziran 2007, ss.224-229
Matyar F., "Kültür Levrek'Lerinden (Dicentrarchus Labrax) İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliğinin Araştırılması", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.220-220
Matyar F., Dinçer S., Kaya A., "Tatlı Sularda Yaşayan Aeromonas Sp.'Lerin Antibiyotik Dirençlilik Profilinin Çıkarılması", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.220-220
Dinçer S., Matyar F., Kaya A., "Düşük Ph'In Oreochromis Niloticus'Tan İzole Edilen Bakterilerdeki Ağır Metal Ve Antibiyotik Dirençliliğine Etkisi", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.155-155
Dinçer S., Matyar F., Kaya A., Korkmaz Güvenmez H., Ünaldi M.N., "Seyhan Nehri Ve Baraj Gölünden İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinde Ağır Metal Ve Antibiyotik Dirençlilik Dağılımı", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25 Ağustos 2003 - 29 Mayıs 2005, ss.41-41
Matyar F., Emrahoğlu N., Aydede M.N., Çakalllioğlu N. , "İlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi ", I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2005, ss.253-255
Matyar F., Çolak Ö., Coşkan S., "Detecting The Amylase And Cellulase Activities Of Aeromonas Sppand To Determine The Transformation Possibility ", 2nd International PhD Student Symposium, Göttingen, ALMANYA, 17-19 Mart 2005, pp.40-40
Güner E.Ş., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Matyar F., Kaya A., "Bacilllus Spp.De Lipaz Ve Esteraz Aktivitelerinin Saptanarak, Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi", XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, ss.191-191
Matyar F., Çolak Ö., "Clostridium Spp.'De Amilaz Ve Selülaz Aktivitelerinin Araştırılması Ve Sds-Page Profillerinin Çıkarılması", XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, ss.548-548
Dinçer S., Matyar F., Kaya A., Çolak Ö., "Adana?Da Satılan Balıklardaki Enterobacteriaceae Dağılımı Ve Antibiyotik Dirençliliği", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.110-110
Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Gürsoy N., Matyar F., "Çöp Depolama Sahalarının Drenaj Sularından İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinde Antibiyotik Dirençlilik Profili Ve Transfer Edilebilirliği", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.54-54
Dinçer S., Matyar F., Sönmez M.N., "Seyhan Nehrinin Fekal Kirlilik Düzeyi Ve Fekal Koliformların Antibiyotik Hassasiyetleri", XII Biyoteknoloji Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2001, ss.252-255
Dinçer S., Matyar F., Gülnaz O., "Adana'Da Alkolsüz Içeceklerin Fekal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi", XII Biyoteknoloji Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 2001, ss.119-119
Dinçer S., Matyar F., Kaya A., Ergican E., " Adana?Da Piyasada Satılan Çiğ Sütlerde Kirlilik Düzeyi Ve Fekal Koliformların Antibiyotik Hassasiyetleri", XII Biyoteknoloji Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 2001, ss.120-120
Dostbil N., Çolak Ö., Arikan B., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Coral G., Ünaldi M.N., Anik E.E., Matyar F., "Ç. Ü. Balcalı Hastanesi Kanalizasyon Suyundan İzole Edilen Escherichia Coli Ve Enterobacter Sp. Suşlarında Uv Tamir Yeteneği Ve Bunlar Arasında Rekombinasyon Yeteneklerinin Araştırılması", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.381-392
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gülnaz O., Matyar F., "Rekombinanat DNA Teknolojisi", Genetik ve Biyoteknoloji, Filik İşcen, C. Aktan, B, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.243-256, 2017 (Link)
Fettahlioğlu P., Matyar F., "Fen Öğretiminde Probleme Dayalı Yaklaşım", Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi, Hastürk H.G., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.221-243, 2017 (Link)
Fettahlioğlu P., Matyar F., "Fen Bilimlerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı", Fen Eğitiminde Güncel Konular, Taşkın Ö., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.299-316, 2017 (Link)
Fettahlioğlu P., Matyar F., "Biyoloji Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme", Biyoloji Öğretimi, Aydın, S. Gürbüzoğlu Yalmancı, S, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.155-201, 2016 (Link)
Matyar F., Gülnaz O., "Kimyasal Maddeler ve Biyolojik Etkileri", Biyolojide Özel Konular, Filik İşcen, C., İlhan S., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.251-262, 2016 (Link)
Apaydın Z., Aydın H., Çakıcı Y., Gemici Ö., İrez S., Köse S., et al., "Fen ve Teknoloji Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme", Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Taşkın, Ö, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.23-41, 2012 (Link)
Özdemir A., Matyar F., Atalay F. , Genç H., Maraş M., Pamukoğlu N., Ekici N., Sülün Y., Karabal M., "İnsan Vücudu Ve Organ Sistemleri", Genel Biyoloji, Yıldırım Z, Genç, H, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.135-179-, 2010 (Link)
Matyar F., "Proje Tabanlı Eğitim", Fen ve Teknoloji Öğretimi, TAŞKIN Ö , KORAY, Ö. , Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.78-95-, 2006 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi