Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)
Uygulamalı Jeoloji -> Diğer
Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)
Saha Jeolojisi (Genel Haritalar, Grafikler)
Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)
Paleosismoloji
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Uygulamalı Jeoloji
Zemin Mekaniği
Kaya Mekaniği
Yapı Malzemeleri
Sismoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Geology
Soil Science
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi