Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2006 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Sedefoğlu, "Metal katkılı yarıiletken çinko oksit (ZnO) malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Doktora, H.Özdamar, "PFCVAD Sistemi ile Üretilen n ve p-Tipi Zno İnce Filmlerin Fotolüminesans Özelliklerinin Karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2014.
Doktora, İ.Özşahin, "Modeling and simulation of positron emission mammography (PEM) based on double-sided CdTe strip detectors", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, R.Taktakoğlu, "Elektrokimyasal yöntemle ZnO ince film üretimi ve karakterizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, G.Karakaya, "KRAMERS-KRONİG DÖNÜŞÜMLERİ KULLANILARAK YARIİLETKEN İNCE FİLMLERİN OPTİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Yüksek Lisans, H.Yanış, "ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE P-TİPİ ÇİNKO OKSİT (ZnO) ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2008.
Yüksek Lisans, M.Özdemir, "ATMALI PLAZMA KATODİK ARK YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN ZnO İNCE FİLMLERİN OPTİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, L.Ozbayraktar, "ATMALI PLAZMA KATODİK ARK YÖNTEMİYLE ELDE EDİLMİŞ ZnO (ÇİNKO OKSİT) İNCE FİLMLERDE FOTOİLETKENLİK ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi