Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fare Korpus Kavernozum Dokusunda Hidrojen Sülfürün Fosfodiesteraz Enzimleri Üzerine Olası İnhibe Edici Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, TSA-2016-6378, Yönetici, 2017
"Fare Korpus Kavernozum Dokusunda LSisteinHidrojen Sülfür Yolağının İntraselüler Kalsiyum İle İlişkisi", BAP Diğer, TSA-2016-6093, Araştırmacı, 2017
"Fare korpus kavernozum düz kasında L-sistein/hidrojen sülfür yolağı ile muskarinik reseptörlerin ilişkisi", BAP Y.Lisans, TYL-2015-3468, Yönetici, 2017
"Hidrojen Sülfür ile RhoA/Rho-Kinaz Yolağının Fare Korpus Kavernozum Dokusunun Regülasyonundaki İlişkisinin Araştırılması", BAP Diğer, TF2013BAP2, Yönetici, 2016
"Fare Korpus Kavernozum Düz Kasında Hidrojen Sülfür'ün Gevşetici Etki Mekanizmasının Araştırılması", BAP Doktora, TF.2010 D12, Yönetici, 2013
"Fare korpus kavernozum düz kasında hidrojen sülfür?ün gevşetici etkisi ile siklik adenozin monofosfat-fosfodiesteraz yolağının ilişkisi", BAP Arastırma Projesi, TF 2012BAP2, Yönetici, 2013
"Fare Korpus Kavernozum Düz Kasında Hidrojen Sülfitin Geşetici Etkisi ile Nitrik Oksidsiklik GMP Yolağının İlişkisi", BAP Diğer, TF2012BAP2, Yönetici, 2014
"Çukurova Bölgesinde Madde Bağımlılarının Kan ve İdrar Örneklerinde Uyuşturucu Madde Tespiti. ", BAP Y.Lisans, TF. 2010 YL13, Yönetici, 2011
"Alkol bağımlı farelerden izole edilen akciğer dokusunda RhoA/Rho-kinaz yolağının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF. 2009 BAP41, Yönetici, 2011
" Alkol bağımlı farelerden izole edilen korpus kavernozum dokusunda RhoA/Rho-kinaz yolağının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF. 2007 BAP8,, Yönetici, 2010
"Alkol bağımlı farelerden izole edilen korpus kavernozum düz kasında nitrerjik gevşemelerin araştırılması", BAP Y.Lisans, TF. 2005 YL5, Yönetici, 2006
"Sıçan mide fundusu sirküler düz kasında elektriksel saha stimülasyonuna bağlı non-adrenenerjik non-kolinerjik gevşemeler üzerine PKC?nin etkisi", BAP Doktora, TF. 2000. U 22, Yönetici, 2003
"İzole kurbağa üst özafagus şeritlerinde nitrerjik (non-adrenenerjik non-kolinerjik), nitrik oksit ve sodyum nitroprussiyat gevşemelerinde Na+-K+ ATPaz aktivitesinin ve Na+-H + pompasının rolü", BAP Doktora, S.B.E. 2000. E.22, Yönetici, 2001
"Involvement of nitric oxide in non-adrenergic non-cholinergic relaxation and action of Vasoactive intestinal polypeptide in circular muscle strips of the rat gastric fundus", TÜBITAK Projesi, SBAG-AYD-288-19S239, Yönetici, 2001
"Involvement of nitric oxide in non-adrenergic non-cholinergic relaxation and action of Vasoactive intestinal polypeptide in circular muscle strips of the rat gastric fundus", BAP Arastırma Projesi, TF. 2000. M26, Yönetici, 2000
"The influence of nitric oxide donors on the responses to nitrergic nerve stimulation in the mouse duodenum", BAP Arastırma Projesi, TF. 99. 6, Yönetici, 2000
"The involvement of multiple K+ channels in photorelaxation in mouse gastric fundus", BAP Arastırma Projesi, TF. 97.72, Yönetici, 1998
"Possible stimulation of Na+-K+ ATPase by NO produced from sodium nitrite by ultraviolet light in mouse gastric fundal strips", BAP Arastırma Projesi, TF. 96. 48, Yönetici, 1997
"İzole fare fundus sirküler şeritlerinde ultraviole ışık ile oluşan fotogevşemelerde nitrik oksitin muhtemel katkısı.", BAP Arastırma Projesi, TF. 95. 59, Yönetici, 1996
"İzole kurbağa üst özofagus şeritlerinde potasyum klorür ile oluşturulan gevşemelerde metilen mavisi, serbest radikal salıverici maddeler ve superoksit dismutazın etkisi. ", BAP Y.Lisans, S.B.E. 95. E.22, Koordinatör, 1996
"İzole fare vas deferensinde potasyum kanallarını etkileyen bazı ilaçların etkileri", BAP Arastırma Projesi, TF. 94. 48, Yönetici, 1995
"İzole fare mide fundus şeritlerinde isoprenalin ile elde edilen gevşemelerde vazoaktif intestinal polipeptid ve nitrik oksitin muhtemel katkısı", BAP Arastırma Projesi, TF93.13, Yönetici, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi