Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydinoğlu F., Özveren Adıbelli E., Yilmaz Oral D., Öğülener N., "Involvement of RhoA/Rho-kinase in L-cysteine/H2S pathway-induced inhibition of agonist-mediated corpus cavernosal smooth muscle contraction", NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, vol.85, pp.54-60, 2019
Aydinoğlu F., Dalkir F.T., Oruc Demirbag H. , Öğülener N., "The interaction of l-cysteine/H2S pathway and muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) in mouse corpus cavernosum.", NİTRİC OXİDE-BİOLOGY AND CHEMİSTRY, vol.25, pp.51-58, 2017
Aydinoğlu F., Öğülener N., "The role of arachidonic acid/cyclooxygenase cascade, phosphodiesterase IV and Rho-kinase in H<sub>2</sub>S-induced relaxation in the mouse corpus cavernosum.", PHARMACOLOGİCAL REPORTS, vol.69, pp.610-615, 2017
Aydinoğlu F., Öğülener N., "Characterization of relaxant mechanism of H2S in mouse corpus cavernosum ", CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, vol.43, pp.503-511, 2016
Aydinoğlu F., Öğülener N., "Characterization of relaxant mechanism of H2S in mouse corpus cavernosum", CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, vol.43, pp.503-511, 2016
Kumcu E., Aydinoğlu F., Astarcı E., Öğülener N., "The effect of sub-chronic systemic ethanol treatment on corpus cavernosal smooth muscle contraction: the contribution of RhoA/Rho-kinase.", NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, vol.389, pp.249-258, 2016 (Link)
Aydinoğlu F., Kiroglu O.E., Astarci E., Balli E., Öğülener N., "Effects of ethanol on RhoA/Rho-kinase-mediated calcium sensitization in mouse lung parenchymal tissue", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.764, pp.318-327, 2015
Ertuğ F.P., Aydinoğlu F., Görüroğlu Öztürk Ö., Şingirik E., Öğülener N., "Comparative Study Of The Quercetin, Ascorbic Acid, Glutathione And Superoxide Dismutase For Nitric Oxide Protecting Effects In Mouse Gastric Fundus", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.698, pp.379-387, 2013
Ertuğ F.P., Olguner A.A., Öğülener N., Şingirik E., "Protective Effect Of Quercetin, A Polyphenolic Compound, On Mouse Corpus Cavernosum", FUNDAMENTAL PHARMACOLOGY, vol.24, pp.223-232, 2010
Aydinoğlu F., Yilmaz S.N., Dağlioğlu N., Coskun B., Öğülener N., "Effects Of Ethanol Treatment On The Neurogenic And Endothelium-Dependent Relaxation Of Corpus Cavernosum Smooth Muscle In The Mouse", PHARMACOLOGICAL REPORTS, vol.60, pp.725-734, 2008
Seçilmiş M.A., Kiroğlu O., Öğülener N., "Role Of Superoxide Dismutase Enzymes And Ascorbate In Protection Of Nitrergic Relaxation Against Superoxide Anions In Mouse Duodenum", ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, vol.29, pp.687-697, 2008
Öğülener N., Dondas N.Y., Seçilmiş M.A., "The Location Of Photodegradable Nitric Oxide Store In The Mouse Stomach Fundus", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.548, pp.137-143, 2006
Öğülener N., Ergun Y., "Selective Modifiers Of Glutathione Prevent Restoration Of Photorelaxations In Mouse Gastric Fundus", FUNDAMENTAL PHARMACOLOGY, vol.19, pp.503-509, 2005
Öğülener N., Ergun Y., "Neocuproine Inhibits The Decomposition Of Endogenous S-Nitrosothiol By Ultraviolet Irradiation In The Mouse Gastric Fundus", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.485, pp.269-274, 2004
Öğülener N., Ergun Y., "A Putative Role For S-Nitrosoglutathione As The Source Of Nitric Oxide In Photorelaxation Of The Mouse Gastric Fundus", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.450, pp.267-275, 2002
Öğülener N., Ergun Y., Yaktubay Döndaş N., Dikmen A., "The Influence Of Nitric Oxide Donors On The Responses To Nitrergic Nerve Stimulation In The Mouse Duodenum", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.421, pp.121-131, 2001
Ergun Y., Öğülener N., "Evidence For The Interaction Between Nitric Oxide And Vasoactive Intestinal Polypeptide In The Mouse Gastric Fundus", JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, vol.299, pp.945-950, 2001
Ergun Y., Öğülener N., Dikmen A., "Involvement Of Nitric Oxide In Non-Adrenergic Non-Cholinergic Relaxation And Action Of Vasoactive Intestinal Polypeptide In Circular Muscle Strips Of The Rat Gastric Fundus", PHARMACOLOGICAL RESEARCH, vol.44, pp.221-228, 2001
Yaktubay Döndaş N., Öğülener N., Önder S., Baysal F., "Possible Stimulation Of Na+-K+-Atpase By No Produced From Sodium Nitrite By Ultraviolet Light In Mouse Gastric Fundal Strip", GENERAL PHARMACOLOGY, vol.32, pp.159-162, 1999
Öğülener N., Yaktubay Döndaş N., Büyükafşar K., Dikmen A., Baysal F., "Some Properties Of The Photorelaxation Induced By Uv Light And Possible Contribution Of Nitric Oxide In The Isolated Mouse Gastric Fundal Smooth Muscle", ASIA PACIFIC JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.11, pp.109-120, 1996
Öğülener N., Kumcu E., Baysal F., Dikmen A., "Possible Roles Of Nitric-Oxide And Vasoactive Intestinal Polypeptide On Relaxation Induced By Isoprenaline In Isolated Muscle Strips Of The Mouse Gastric Fundus", ACTA MEDICA OKAYAMA, vol.49, pp.231-236, 1995
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiroğlu O., Aydinoğlu F., Öğülener N., "The Effects Of Thiol Modulators On Nitrergic Nerve- And S-Nitrosothiols-Induced Relaxation In Duodenum.", J Basic Clin Physiol Pharmacol., vol.24, pp.143-150, 2013 (Link)
Öğülener N., Kumcu E., Karataş Y., Baysal F., ".The Involvement Of Multible K+ Channels In Photorelaxation In Mouse Gastric Fundus", Annals of Medical Science, cilt.11, ss.1-6, 2002
Öğülener N., Göçmen C., Kumcu E., Dikmen A., Baysal F., "Effects Of Some Agents Affecting K+ Channels On The Isolated Mouse Vas Deferens", Annals of Medical Science, cilt.8, ss.1-6, 1999
Karataş Y., Göçmen C., Boyacılar Ö., Ertuğ F.P., Öğülener N., Önder S., Şingirik E., Dikmen A., Baysal F., "Kurbağa Rectus Abdominis Kasının Değişik Ortam Isılarında (20oc Ve 30 Oc) Sodyumsuzluğa Bağlı Olarak Oluşan Kontraktürler Üzerine Bazı Iki Değerli Katyonların Etkileri. ", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.21, ss.218-228, 1996
Büyükafşar K., Karataş Y., Boyacılar Ö., Baysal F., Şingirik E., Önder S., Öğülener N., "Önceden Kastırılmamış Izole Kurbağa Özafagus Üst Segment Dairevi Şeritlerinde Nitrerjik Sistemin Etkinliği Ile Ilgili Bir Çalışma", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.20, ss.275-283, 1995
Göçmen C., Kumcu E., Büyükafşar K., Baysal F., Dikmen A., Önder S., Öğülener N., Şingirik E., Aksu F., "İzole Fare Özafagus Segmentlerinde Ortam Isısı Değişikliklerinin Elektriksel Saha Stimülasyonu Ile Oluşan Aktiviteler Üzerine Etkileri Ile Ilgili Bir Çalışma. ", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.20, ss.214-223, 1995
Baysal F., Ertuğ F.P., Büyükafşar K., Önder S., Karataş Y., Göçmen C., Dikmen A., Öğülener N., "İzole Kurbağa Rektus Kasında Na2edta Ile Kalsiyumsuz Ortamda Oluşturulan Kontraktürler Ve Bazı Iki Değerli Katyonlar. ", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.20, ss.183-190, 1995
Öğülener N., Şingirik E., Atçı Ş., Aksu F., Baysal F., "Farelerde Kimyasal Ve Elektriksel Olarak Geliştirilen Konvülsiyon Olguları Üzerine Diltiazemin Etkileri.", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.8, ss.99-113, 1993
Öğülener N., Önder S., Atçı Ş., Göçmen C., Şingirik E., Dikmen A., Baysal F., "İzole Kurbağa Akciğer Şeritleri Ve Izoprenalin", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.8, ss.35-42, 1993
Önder S., Aksu F., Öğülener N., Baysal F., " Muhtelif Pvp?Lerin Mide Düz Şeritleri Üzerinde Etkileri Ilgili Bir Farmakolojij Araştırma. ", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.7, ss.93-99, 1992
Aksu F., Öğülener N., Baysal F., Önder S., " İzole Kurbağa Akciğer Şeritlerine Elektriksel Olarak Hasıl Edilen Gevşemelerde Sempatik Etkinliğin Muhtelif Katkısı Ile Ilgili Bir Çalışma ", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.7, ss.23-32, 1992
Aksu F., Öğülener N., Baysal F., "Düz Kasta Spazmolitik Etkinliğin Yeni Bir Yöntemle Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma.", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.7, ss.121-130, 1992
Aksu F., Önder S., Öğülener N., Baysal F., " Kurbağa Özafagus Şeritlerinde Elektriksel Olaral Hasıl Edilen Gevşetici Cevaplar Üzerinde Ilave Farmakolojik Çalışmalar.", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.6, ss.35-43, 1991
Aksu F., Önder S., Öğülener N., Erden F., Baysal F., "Potasyum Iyonunun Kurbağa Özafagus Dairevi Şeritleri Üzerindeki Etkisi Ile Ilgili Bir Çalışma. ", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.6, ss.45-51, 1991
Öğülener N., Erçetin Z., Dikmen A., Baysal F., "İzole Rectus Abdominis Kasında Edta?Nın Kontraktür Yapıcı Aktivitesine Isının Etkisi. ", Ç. Ü. Tıp. Fak. Dergisi, cilt.15, ss.192-196, 1990
Önder S., Aksu F., Atçı Ş., Öğülener N., Baysal F., "Elektriksel Olarak Uyarılan Kurbağa Mide Adalesi Üzerinde Papverin Ile Ouabain, Fenoksibenzamin Ve Prokain Etkileşmesi. ", Ç. Ü. Tıp. Fak. Dergisi 1988, 13(3); 228-235., cilt.13, ss.228-235, 1988
Önder S., Öğülener N., Baysal F., "İzole Fare Fundus Şeritlerinde Karbakol Ile Hasıl Edilen Aktivite Üzerine Çeşitli Tedavi Sıvıların Etkileri", Ç. Ü. Tıp. Fak. Dergisi, cilt.12, ss.105-110, 1987
Önder S., Demircioğlu Z., Öğülener N., Şingirik E., Baysal F., "Kurbağa Mide Duvarından Hazırlanan Ve Elektriksel Olarak Uyarılan Dairevi Kas Şeritleri Ve Tedavide Kullanılan Muhtelif Sıvılar.", Ç. Ü. Tıp Fak. Derg. , cilt.11, ss.85-91, 1986
Önder S., Öğülener N., Demircioğlu Z., Baysal F., "İzole Kurbağa Dairevi Mide Kas Şeritlerinde Karbakol Ile Hasıl Edilen Aktivite Üzerine Çeşitli Tedavi Sıvıların Etkileri.", Ç. Ü. Tıp. Fak. Derg., cilt.1, ss.226-271, 1986
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öğülener N., "", , TÜRKİYE,
Öğülener N., "", , TÜRKİYE,
Dalkir F.T. , Aydinoğlu F., Öğülener N., "Fare korpus kavernozum dokusunda ekzojen hidrojen sülfür?ün gevşetici yanıtlarında atropin ve pirenzepin?in olası etkisi", 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.173-173
Aydinoğlu F., Öğülener N., "The Investigation of the Relaxant Mechanism of Hydrogen Sulfide in Isolated Mice Corpus Cavernosum", 3rd European Meeting on the Biology of Hydrogen Sulfide, Athens, Atina, YUNANISTAN, 3-6 Mayıs 2015, vol.47, pp.22-22
Aydinoğlu F., Öğülener N., "Fare Korpus Kavernozum Düz Kasinda Hidrojen Sülfür'Ün Gevşetici Etki Mekanizmasinin Araştirilmasi", 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2013, ss.105-105
Öğülener N., Aydinoğlu F., ". İzole Fare Akciğer Dokusunda Sub-Akut Etanol Uygulamasının Rhoa/Rho-Kinaz Yolağına Etkisinin Araştırılması.", 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2011, ss.287-287
Aydinoğlu F., Yilmaz S.N., Coskun B., Dağlioğlu N., Öğülener N., "The Effects Of Ethanol-Treatment On The Neurogenic- And Endothelium-Dependent Relaxation Of Corpus Cavernosum Smooth Muscle In Mouse", Fifth EPHAR Congress, Manchester , Manchester, INGILTERE, 13-17 Temmuz 2008, pp.81-81
Şingirik E., Ertuğ F.P., Olguner A.A., Öğülener N., "Antioxidant Effects Of A Poliphenolic Compound Quercetin In Mouse Corpus Cavernosum", Fifth EPHAR Congress, Manchester , Manchester, INGILTERE, 13-17 Temmuz 2008, pp.65-65
Öğülener N., Ertuğ F.P., Aydinoğlu F., Şingirik E., "Fare Mide Fundusunda Nitrerjik Gevşemeler Üzerinde Quercetin?In Antioksidan Etkisi", 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, ss.301-301
Öğülener N., Ertuğ F.P., Aydinoğlu F., Şingirik E., "Antioxidant Effect Of Quercetin On The Nitrergic Neurotansmitter In The Mouse Gastric Fundus", XVth World Congress of Pharmacology 2006, Bejing, ÇIN HALK CUM., 2 Temmuz 2006 - 7 Temmuz 2007, pp.435-435
Kiroğlu O., Öğülener N., "Fare Duedonum Dokusunda Nitrerjik Gevşemelerde S-Nitrozotiyollerin Rolü", 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, ss.293-293
Öğülener N., Aydinoğlu F., Yilmaz S.N., Coskun B., Dağlioğlu N., "Fare Korpus Kavernozum Düz Kasında Kronik Etanol Uygulamasının Nitrerjik Gevşemeler Üzerine Etkisi", 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, ss.309-309
Kiroğlu O., Öğülener N., "Fare Duedonum Kasında Nitrerjik Innervasyonun Farmakolojij Özelliği.", 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2005, ss.291-291
Öğülener N., Yaktubay Döndaş N., "Evidence That Photodegradable Nitric Oxide Store Might Localize At Prejunctional Site In The Mouse Gastric Fundus", 4th EPHAR Congress, porta, PORTEKIZ, 14-17 Temmuz 2004, pp.69-69
Öğülener N., Yaktubay Döndaş N., "Effect Of Nitric Oxide On Mouse Duodenal Motility", 4th EPHAR Congress, porta, PORTEKIZ, 14-17 Temmuz 2004, pp.64-64
Öğülener N., Kiroğlu O., "Antioxidant Protection Of Nitrergic Transmission Against Inhibition By Superoxide Anions In The Mouse Duodenum", 4th EPHAR Congress, porto, PORTEKIZ, 14-17 Temmuz 2004, pp.69-69
Ergun Y., Öğülener N., Dikmen A., "Involvement Of Nitric Oxide In Non-Adrenergic Non-Cholinergic Relaxation And Action Of Vasoactive Intestinal Polypeptide In The Rat Gastric Fundus", Thirth EPHAR Congress, Lyon, FRANSA, 2-7 Temmuz 2001, pp.100-100
Öğülener N., Ergun Y., Dondas N.Y., Dikmen A., "The Influence Of Nitric Oxide Donors On The Responses To The Nitrergic Nerve Stimulation In The Mouse Duodenum", Thirth EPHAR Congress, Lyon, FRANSA, 2-7 Temmuz 2001, pp.103-103
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Öğülener N., Aydinoğlu F., "Helmint infeksyonlarının Kemoterapisi", Goodman & Gilman'ın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, Ş. Remzi Erdem, Müberra Devrim Güner, Ed., Güneş Tıp İstanbul Kitabevi, Ankara, ss.872-882, 2017
Öğülener N., "Gastrointestinal Motilite ve Su Akışı; Kusma; Safra ve Pankreas Hastalıkları", Goodman & Gilman'ın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, Ş. Remzi Erdem, Müberra Devrim Güner, Ed., Güneş Tıp İstanbul Kitabevi, Ankara, ss.799-818, 2017
Öğülener N., "Farmakogenetik", Eczacının Başvuru Rehberi , Yakıncı C; G.Aktay, Ed., Fersa Obset, Ankara, ss.161-165, 2015
Öğülener N., "İnhalasyon Yoluyla Kullanılan Ilaçlar", İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlar: İnhalasyon tedavisi, Hastürk S., Ed., Bilmedya Grup Yayınevi, İstanbul, ss.--, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi