Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"AFe2Se2 (A=Gd, Nd, Te, Ce) Süperiletkenlerinin Fiziksel Özellikleri", BAP Doktora, FDK-2015-4036, Araştırmacı, 2016
"Lazer tekniği ile yönlendirilmiş Y-katkılı BSCCO süperiletken çubukların fiziksel özelliklerinin araştırılması ", BAP Diğer, FBA-2015-3934, Yönetici, 2016
"Temel ve Mühendislik Bilimlerinde Çeşitli Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılabilmeleri için gerek duyulan Fiziksel Özellik Ölçüm SistemiPPMSPhysical Property Measurement Systemnin Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına Kazandırılması", BAP Alt Yapı, FAY-2015-4751, Araştırmacı, Devam Ediyor
"FeSe-11 Süperiletkenlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Fiziksel Özellikleri", BAP Y.Lisans, FYL-2014-2363, Yönetici, 2015
"FeSe Tabanlı Kristallerin Üretimi Karakterizasyonu ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2015-3844, Yönetici, 2016
"Lazer tekniği ile yönlendirilmiş Nakatkılı BSCCO süperiletken çubukların fiziksel özelliklerinin araştırılması ", BAP Diğer, FBA-2014-3500, Yönetici, 2016
"FeSe-122 Süperiletkenlerin Üretimi, Karakterizasyonu, ve Fiziksel Özellikleri", BAP Doktora, FDK-2014-1915, Yönetici, 2016
"Polimer Tekniğiyle Üretilen BSCCO süperiletkene Sodyum (Na) katkısının etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2013BAP22, Yönetici, 2015
"FeSe-122 Süperiletkenlerin Üretimi, Karakterizasyonu, Elektriksel ve Manyetik Özellikleri", TÜBITAK Projesi, 112T767, Yönetici, 2015
"Nb ve Ta katkılanmış BSCCO süperiletken malzeme üretimi ve üretilen malzemenin fiziksel özelliklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF2011BAP15, Yönetici, 2013
"Isısal İşlem Uygulanmış Fosfin Metal Komplekslerinin Fiziksel Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, FEF2010BAP12, Yönetici, 2011
"Nd1-xGdxNi4B Bileşiklerinin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF2009BAP16, Yönetici, 2010
"LaMn2-xFexSi2 Bileşiğinde Magnetokalorik Etkinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF2008BAP4, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi