Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen edebiyat Fakültesi/İstatistik Bölümü, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2006
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2002
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1995 - 2001
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1989 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 10.12.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2013 - 30.12.2016
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 09.12.2008 - 29.09.2014
, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 09.12.2008 - 29.09.2014
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 06.06.2008 - 06.06.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2005 - 01.01.2008
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2003 - 28.05.2018
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2003 - 01.01.2007
, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2001 - 30.12.2004
, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.03.1989 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Özbay, "Tahmin Edicilere bayesyen yaklaşım ve karşılaştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, I.Dawoud, "Predictions in Linear Models ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, H.Ertaş, "DAYANIKLI YANLI TAHMİN EDİCİLER ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Doktora, S.Toker, "Improved Estimators in the Simultaneous Equations Model", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, B.Gültay, "Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Yanlı Tahmin Ediciler ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Doktora, F.Özbey, "Çoklu iç ilişki olması durumunda lineer regresyon modellerinin kullanımı ile kestirim ve öngörü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Doktora, H.Güler, "Yanlı Tahmin Ediciler ve Ekonometride Uygulamaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Doktora, M.Özkale, "Çoklu İç İlişki İle İlgili Problemler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Yüksek Lisans, D.Karapınar, "Lineer Regresyon Modelinde Ağırlıklı Tahmin Ediciler ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, N.Türker, "Lineer Regresyon Modelinde Bayes Tahmin Ediciler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, D.Özonur, "Karma Regresyon Tahmin edicileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, H.Ertaş, "Regresyon analizinde aykırı değerlerin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, S.Toker, "Ridge regression estimator and related estimators", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, B.Gültay, "Çoklu İç İlişki ve Ekolojik Regresyon", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Kozan, "Kısıtlı Tahmin Edicilerin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, M.Özkale, "İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri ve Uygulamalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, H.Tosun, "Matematiksel Programlamanın İstatistikte Uygulamaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, S.Kestir, "Regresyon Tahmin Edicileri ve Karşılaştırma Kriterleri ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Nisan, 2017
Atama, Yrd.Doç. atama jüri üyesi, Yrd.Doç. atama jüri üyesi, Ağustos, 2017
Atama, Yardımcı doçentlik atanma raporu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Nisan, 2017
Doçentlik, Eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Nisan, 2017
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Nisan, 2016
Atama, Profesörlük atama jüri üyesi, Profesörlük atama jüri üyesi, Haziran, 2015
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Ocak, 2015
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Ocak, 2015
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Ocak, 2015
Atama, Profesörlük atama jüri üyesi, Profesörlük atama jüri üyesi, Ağustos, 2014
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Nisan, 2014
Atama, Profesörlük atama jüri üyesi, Profesörlük atama jüri üyesi, Ağustos, 2014
Atama, Doç. atama jüri üyesi, Doç. atama jüri üyesi, Nisan, 2013
Atama, Doç. atama jüri üyesi, Doç. atama jüri üyesi, Ağustos, 2013
Atama, Yrd.Doç. atama jüri üyesi, Yrd.Doç. atama jüri üyesi, Kasım, 2012
Atama, Doç. atama jüri üyesi, Doç. atama jüri üyesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Temmuz, 2012
Atama, Yrd.Doç. atama jüri üyesi, Doç. atama jüri üyesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Doçentlik eser inceleme, Temmuz, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi