Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2008 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1998 - 2008
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Uştu, "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılık, İşten ayrılma Niyeti ve Sosyo Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılığı Yordama Düzeylerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, Ç.Asar, "İlkokul yöneticilerinin yeterliliklerine ve iletişim becerilerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, F.Karakuş, "Sınıf öğretmenlerinin empatik beceri puanlarının sosyo-demografik değişkenlere ve tercih edilen disiplin türlerine göre incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi