Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1988 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Uştu, "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılık, İşten ayrılma Niyeti ve Sosyo Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılığı Yordama Düzeylerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.