Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2000 - 2006
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1996 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği, Tekstil Teknolojisi, 02.02.2013 - 02.02.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, , 01.03.2012 - 02.03.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği, , 02.03.2003 - 04.03.2012
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, , 02.09.1996 - 02.02.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği, , 02.06.1996 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İplik Oluşumu Yapı ve Özellikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yenilik ve Girişimcilik, Lisans, 2016-2017
Tekstil Lab. I, Lisans, 2016-2017
Yeni İplikçilik Metodları, Yüksek Lisans, 2013-2014
İplikçilikte Proses ve Kalite Kontrolü, Yüksek Lisans, 2006-2007
Dokusuz Yüzeyler, Lisans, 2006-2007
Teknik Tekstiller, Lisans, 2006-2007
İplik Üretim Yöntem ve Makineleri, Lisans, 2006-2007
Tekstilde Deneysel Araştırma Metodları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Teknik Tekstil ve Dokusuz Yüzeyler, Yüksek Lisans, 2006-2007
Tekstilde Konstruktif Proje Çalışmaları , Yüksek Lisans, 2006-2007
Tekstil Maddeleri Mekaniği, Doktora, 2006-2007
İplik Oluşumu Yapı ve Özellikleri, Yüksek Lisans, 2006-2007
Tekstüre İplikçiliği, Lisans, 2006-2007
Pamuk İplikçiliği, Lisans, 2006-2007
Yapay Lif Üretim Teknikleri, Yüksek Lisans, 2006-2007
Fantazi İplik Üretimi, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Telli, "Geri Dönüşüm Pamuk, r-PET ve Karışımlarının Denim Kumaş Üretiminde Kullanılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Doktora, E.Sarıoğlu, "Mikrofilament Özlü Ştapel Sargılı İplikler ve Bu İpliklerden Dokuma Kumaş Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Doktora, S.Özkan Hacioğullari, "Laboratuvar Tipi Filament İplik Makinesinin Tasarımı ve Özgün Ürün Geliştirme Çalışmaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Doktora, B.Ülger, "Yeni Nesil Teknik Lifler (Karbon, Lenzing FR, Metaaramid, Paraaramid) Kullanılarak Özellikli İpliklerin Üretiminde Kalite-Maliyet Optimizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Doktora, H.Kaynak, "Filament Mikroliflerden Elde Edilmiş İplikler Kullanılarak Dokunacak Kumaşların Performans Özelliklerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Doktora, Y.Erbil, "Ring ve Rotor İplikçiliğinde Farklı Karışım Oranı ve Tiplerinin İplik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Doktora, D.Vuruşkan, "Elastan İçerikli İplik Üretmek Üzere Modifiye Edilen Ring Makinesinde Üretim Değişkenlerinin Optimizasyonu ve İplik Kalitesi Üzerindeki Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Doktora, N.Avcioğlu Kalebek, "Değişik Yöntemlerle Elde Edilmiş Dokusuz (Nonwoven) Yüzeylerin Aşınma - Sürtünme ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2010.
Doktora, İ.İlhan, "Ring İplik Makinesi için Elektronik Kontrollü Şantuk Sisteminin Geliştirilmesi ve Şantuklu İplik Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, P.Duru Baykal, "Karışım İpliklerin Mekanik Özelliklerinin Tahmin Edilmesi ve Karışımın Optimizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Doktora, Y.Daşan, "Çok Bileşenli Ring İpliklerin Tasarımı Geliştirilmesi Ve Denim Kumaş Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, N.Seyrek Kurban, "Süper Streç Denim Kumaşların/Giysilerin Geliştirilmesi ve Vücuda Uygulayacağı Basınç Düzeylerinin Ölçülmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, C.Filiz, "Askeri Eğitim Elbisesi Olarak Kullanılan Kumaşlara Uygulanan Bitim İşlemlerinin Kumaş Performans Özelliklerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, M.Çelik, "Krep (Crep) Yapılı Filament İplikler ve Denim Kumaş Üretiminde Kullanımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, M.Kebabci, "Geliştirilen Laboratuvar Tipi Filament İplik Çekim Makinasında Polipropilen Esaslı İplik Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, R.Yilmaz, "Stapel Katmanlı İplik Yapılarının Tasarımı, Geliştirilmesi, Üretimi ve Performans Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Daşan, "PBT (Polibütilen Tereftalat) ve Elastan İçerikli Tencell/Pamuk Karışımlı İpliklerin Performans Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, B.Akkiş, "Farklı İplik Numaralarından Örülmüş Değişik Örgü Tiplerinin Kumaşın Fiziksel Özelliklerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, M.Bilir, "Farklı Lineer Yoğunluk ve Elastan Oranlarında Eğrilmiş Pamuk İpliklerinin Gömleklik Kumaş Özelliklerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2008.
Yüksek Lisans, S.Özkan, "Filament Kesit Şeklinin Sayısının ve Lineer Yoğunluğunun POY ve Tekstüre İplik Özelliklerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, H.Tamtürk, "Pamuklu Dokuma Kumaşlara Uygulanan Ön Terbiye İşlemlerinin Mamul Kumaş Özellikleri Üzerindeki Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2007.
Yüksek Lisans, F.Ak, "Kumaş Yapısını Etkileyen Faktörler ve Örgünün Kumaş Performansına Etkisinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, S.Çirkin, "Yalancı Büküm Tekstüre İşleminde Tekstüre Değişkenlerinin İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, H.Balci, "Akıllı (Fonksiyonel) Tekstiller, Seçilmiş Kumaşlarda Antibakteriyel Apre ve Performans Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, B.Ülger, "Farklı Eğirme Sistemleriyle Eğrilmiş Modal İplikleri ile Bu İpliklerden Dokunmuş Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Çalışma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, Y.Erbil, "Karışım OE-Rotor İpliği Üretiminde Eğirme Elemanlarından Düse?nin İplik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, A.Eyüpoğlu, "Angora Yününün (WA) Fiziksel ve Kimyasal Özeliklerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, İ.İlhan, "Şenil İpliğin Aşınma Direncini Etkileyen Parametreler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Yüksek Lisans, H.Örtlek, "Spandex İçerikli (Lycralı) Core-Spun İpliklerin Tüylülük Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2001.
Yüksek Lisans, S.Midikli, "Mekanik ve Termal Yöntemlerle Elde Edilmiş Dokusuz Yüzeylerin Gerilme Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Yüksek Lisans, P.Duru Baykal, "Tekstilde Open-End (OE) İplik Eğirme Prensibine Göre Katlı İplik Üretimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1998.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2017, Nisan, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Doktora Tez Savunma Sınavı, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2016, Nisan, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2016, Ekim, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2015, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2015, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2009
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi