Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tıbbi ve Hijyenik Uygulamalar için Fonksiyonel Maske Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretimi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, MET001, Danışman, 2017
"HALI BOYAMA VE FİKSAJ HATTI TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ", TÜBITAK Projesi, 7151238, Danışman, 2016
"Elastan İçerikli Katlı İplik Üretim Sürecinde Katlama Makinesinin Daha Kaliteli Üretim İçin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Deneme Üretim Çalışmaları", TÜBITAK Projesi, 3141058, Danışman, 2017
"Multicomponent Core-Spun (Dualcore) İpliklerin Tasarımı ve Üretimi ile Katma Değeri Yüksek Denim Kumaşların Geliştirilmesi", SAN TEZ, 0350.STZ.2013-2, Yönetici, 2016
"Tekstil Endüstrisinde Terbiye Aşamasında Kullanılacak Özellikli Bir Teknik Kumaşın (Teknik Kade Kumaşının) Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretimi,", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TEYDEB 3140650, Danışman, 2016
"Mikrofilament Özlü Ştapel Sargılı İplikler ve Bu İpliklerden Dokuma Kumaş Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Doktora, MMF2013D13, Yönetici, 2016
"Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Dokusuz Yüzeylerin Akustik Özelliklerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması", BAP Doktora, MMF2013BAP13,, Yönetici, 2016
"Geri Dönüşüm Pamuk, r-PET ve Karışımlarından Katma Değeri Yüksek Denim Kumaş Üretimi", SAN TEZ, 01299.STZ.2012-1, Yönetici, 2014
"Ring Enjekte İplik Üretim Aparatının Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretilen İpliklerin Denim Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 3110442, Danışman, 2013
"LABORATUVAR TİPİ FİLAMENT İPLİK MAKİNESİNİN TASARIMI, İMALATI VE ÖZGÜN ÜRÜN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI", SAN TEZ, 00428.STZ.2009-2, Yönetici, 2012
"Karde Esnek İplik Üretim Hattında Özellikli İplik Üretim İmkanlarının Araştırılması", BAP Doktora, ..., Yönetici, 2012
"Fantezi (Core-spun ve Şantuklu) İplik Üretimi için Konvansiyonel Ring İplik Eğirme Makinasının Modernizasyonu", TÜBITAK Projesi, 107M134, Yönetici, 2009
"Ring İplik Makinesi için Elektronik Kontrollü Şantuk Sisteminin Geliştirilmesi ve Şantuklu İplik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Doktora, MMF2007D7, Yönetici, 2010
"Açık Uç Rotor Eğirme Sistemi için Şerit (Band) Hazırlık ve İplik Kalite Analizi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2002K120180 , Yönetici, 2004
"Open-End (OE)Rotor İplik Üretimi Esasına Göre Katlı (Sargı) İplik Üretim Makinasının Tasarımı, İmalatı ve Endüstriyel Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 98K121020 ULS.2000.MMF.30, Yönetici, 2001
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Babaarslan O,Kalebek Avcıoğlu, N., "Horizontal Platform Experiment Device For Determination of Friction Coefficient on Fibrous Textile Surface", TÜRKIYE, Patent, TR 2008/01016 B., Ocak 2006
Babaarslan O,Iype, C., "A New Method and Compensatory Device for High Speed Cone Winding of a Constant Delivery System", INGILTERE, Patent, GB 9612712.1, Haziran 1996
Babaarslan O,Kalebek Avcıoğlu, N., "Inclined Plane Experiment Device For Determination of Friction Coefficient on Fibrous Textile Surface", TÜRKIYE, Patent, TR 2008/01017 B., Ocak 2007
Babaarslan O,Seyrek Kurban N., Yılmaz R., Karaduman S., "Konvansiyonel Ve Teknik Tekstil Ürünleri İçin Yeni Bir Basınç Ölçüm Test Cihazı", TÜRKIYE, Patent, PT2016-00150, Eylül 2017
Babaarslan O,DENIZ VURUSKAN, ILHAMI ILHAN, "Ring iplik egirme makinesini esnek üretim yapısına dönüstüren yeni bir yöntem ve düzenek", TÜRKIYE, Patent, TR 2014 11750 B, Mayıs 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi