Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İleri Fizikokimya, Yüksek Lisans, 2014-2015
General Chemistry, Lisans, 2013-2014
Fizikokimya I, Lisans, 2013-2014
Fizikokimya II, Lisans, 2013-2014
Chemistry for Engineers, Lisans, 2013-2014
İleri Fizikokimya, Yüksek Lisans, 2013-2014
General Chemistry, Lisans, 2013-2014
Fizikokimya I, Lisans, 2013-2014
Fizikokimya I, Lisans, 2012-2013
Fizikokimya, Lisans, 2012-2013
Fizikokimya II, Lisans, 2012-2013
İleri Fizikokimya, Yüksek Lisans, 2012-2013
General Chemistry, Lisans, 2012-2013
General Chemistry, Lisans, 2011-2012
Fizikokimya I, Lisans, 2011-2012
Fizikokimya II, Lisans, 2011-2012
İleri Fziikokimya, Yüksek Lisans, 2011-2012
Fizikokimya, Lisans, 2011-2012
Fizikokimya 2, Lisans, 2010-2011
İleri Fizikokimya, Yüksek Lisans, 2010-2011
Fizikoimya I, Lisans, 2010-2011
Fizikoimya II, Lisans, 2009-2010
Fizikokimya I, Lisans, 2009-2010
Fizikokimya 2, Lisans, 2008-2009
Fizikokimya, Lisans, 2007-2008
Fizikokimya 2, Lisans, 2007-2008
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Kıcır, "Çinko oksit yardımıyla fotoaktif malzeme geliştirilmesi ve Fotokorozyon", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, İ.Çetin, "Korozyonu önlemede kompozit polüre-polipirol kaplamaların kullanılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, N.Elalan, "Metilendifenildiizosiyanat-primer amin reaksiyonları ile sabunsuz gres eldesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, Ö.Cum, "3-Amino-5metiltio-1H-1,2,4 triazol ve 3-merkapropropil trimetoksisilan bileşiklerinin yumuşak çelik korozyonuna karşı inhibitör etkinliklerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, F.Demir, "Katkılı polipirol kaplamalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi