Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sabunsuz poliüre greslerinin geliştirilmesi", SAN TEZ, 00425.STZ.2009-2, Yönetici, 2011
"Grafit ile modifiye polimer esaslı katalitik elektrot geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, TBAG108T407, Araştırmacı, 2010
"Grafit ile modifiye edilmiş polipirol/politiyofen kaplamaların geliştirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, FEF2007BAP15,, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi