Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şafak Ü., Güldürek M., "The Ostracoda assemblage of the Eocene-Oligocene transition in northwestern Thrace: Kirklareli-Edirne area (northwestern Turkey)", JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, vol.117, pp.62-85, 2016 (Link)
Şafak Ü., Ocakoglu F., Acikalin S., "Ostracoda assemblage and the environmental characteristics of the Eocene Succession of the Central Sakarya Region", MICROPALEONTOLOGY, vol.61, pp.49-68, 2015
Ocakoglu F., Acikalin S., Yilmaz I.O., Şafak Ü., Gokceoglu C., "Evidence Of Orbital Forcing In Lake-Level Fluctuations In The Middle Eocene Oil Shale-Bearing Lacustrine Successions In The Mudurnu-Goynuk Basin, Nw Anatolia (Turkey)", JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, vol.56, pp.54-71, 2012
Boulton S.J., Robertson A.H.F., Ellam R.M., Şafak Ü., Ünlügenç Ü.C., "Strontium isotopic and micropalaeontological dating used to help redefine the stratigraphy of the neotectonic Hatay Graben, southern Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.16, pp.141-178, 2007
Boulton S.J., Robertson A.H.F., Ellam R.M., Şafak Ü., Ünlügenç Ü.C., "Strontium Isotopic And Micropalaeontological Dating Used To Help Redefine The Stratigraphy Of The Neotectonic Hatay Graben, Southern Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.16, pp.141-178, 2007
Şafak Ü., Kelling G., Gokcen N., Gurbuz K., "The Mid-Cenozoic Succession And Evolution Of The Mut Basin, Southern Turkey, And Its Regional Significance", SEDIMENTARY GEOLOGY, vol.173, pp.121-150, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şafak Ü., Donat D., " Sinanlı-Samandağ ve Arsuz-İskenderun /Hatay yöresi Miyosen-Pliyosen İstifinin mikropaleontolojik incelemesi ve ortamsal yorumu", TPJD Bülteni, cilt.26, ss.19-51, 2014
Şafak Ü., " Hınıs (Erzurum, Doğu Anadolu) yöresindeki volkano-sedimanter Yolüstü Formasyonu ostrakod faunası ve ortamsal özellikleri, ", Maden Tetkik Arama Dergisi, ss.55-81, 2013
Şafak Ü., Kapucuoğlu U., Donat D., "Besni (Adıyaman) dolayının Eosen Planktik Foraminifer Biyostratigrafisi", TPJD Bülteni, cilt.23, ss.9-27, 2011
Şafak Ü., "Güney-Buldan-Babadağ-Yenicekent-Kale (Denizli, GB Anadolu) Çevresi Tersiyer Çökellerinin Ostrakod Topluluğu ve Ortamsal Özellikleri", KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.44-62, 2010
Şafak Ü., "Pınarhisar ?Vize / Kırklareli (KB Anadolu) Yöresi Oligosen Yaşlı Linyitli Çökellerin Ostrakod Faunası ve Ortamsal Özellikleri", TPJD Bülteni, cilt.22, ss.11-29, 2010
Şafak Ü., Kapucuoğlu U., Donat D., "Besni-Kahta (Adıyaman) Civarında Yer Alan Tersiyer İstifinin Ostrakod Faunası ve Ortamsal Yorumu", Ç. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.24, ss.193-209, 2009
Şafak Ü., Heybeli D., "Huzurkent (Tarsus) Civarındaki Kuzgun Formasyonu?nun Ostrakod Toplulukları ve Ortamsal Özellikler", Yerbilimleri (Geosound), ss.225-247, 2008
Şafak Ü., "Malkara (Tekirdağ) Yöresi Erken/ Alt Oligosen Çökellerin Ostrakod Faunası ve Ortamsal Özellikleri", Yerbilimleri (Geosound), , ss.263-283, 2008
Şafak Ü., "Recent Ostracoda Fauna of the Mersin Gulf; Southern Turkey, and their Correlation with other Gulf and Shelf Environments in the Mediterranean and Aegean Regions", Yerbilimleri (Geosound), ss.1-21, 2008
Şafak Ü., "Adana güneyinde yer alan Geç Miyosen resif çökellerinin sondaj karotlarındaki ostrakodlarla ortamsal analizi", Yerbilimleri (Geosound), , ss.178-210, 2006
Şafak Ü., Şafak Ü., Nalcıoğlu G., "Doğu Toroslar?da Devoniyen-Karbonifer Geçişini Belgeleyen Brachiopoda Faunası", Yerbilimleri (Geosound), ss.41-61, 2005
Nalcioğlu G., Şafak Ü., "Doğu Toroslar?da Devoniyen-Karbonifer Geçişini Belgeleyen Brachiopoda Faunası", Yerbilimleri (Geosound), ss.41-61, 2005
Şafak Ü., Krstic N., Semenenko V., Velitzelos E., "Lacustrine Upper Pliocene in the southern and Middle Europe", Extrait du BULLETIN T. CXXV de l?Academie Serbe et des Arts, pp.107-121, 2005
Şafak Ü., "Yumurtalık Koyu (Adana) Ostrakod Topluluğu", MTA Dergisi, ss.1-10, 2003
Şafak Ü., "Die Verbreitung der neogenen Ostrakodenfaunen in der Umgebung von Antakya (Türkei)", Extrait du BULLETIN T. CXXV de l?Academie Serbe et des Arts, vol.41, pp.121-151, 2002
Şafak Ü., "Karaman civarında yüzeyleyen Eosen İstifinin mikropaleontolojik (Planktik foraminifer-Ostrakod) incelenmesi", MTA Dergisi, no.121, ss.1-17, 1999
Şafak Ü., "Damlama Dolayı (Tarsus-Mersin) Alt-Orta Miyosen İstifinin Mikropaleontolojik (Planktik Foraminifer ve Ostrakod) İncelemesi", Süleyman Demirel Üniv. Müh. Mim. Fak. , cilt.1, ss.101-112, 1999
Şafak Ü., "Recent Ostracoda Assemblage of the Gökçeada-Bozcaada-Çanakkale Region", , Geosound, cilt.35, ss.149-173, 1999
Şafak Ü., Avşar N., Meriç E., "Ostracoda and Benthic Foraminifera of Tertiary Sequence of Western Part of Istanbul", Geosound, no.35, ss.173-201, 1999
Şafak Ü., Avşar N., Meriç E. , "Batı Bakırköy (İstanbul) Tersiyer Çökellerinin ostrakod ve foraminifer topluluğu", MTA Dergisi, no.121, ss.17-33, 1999
Şafak Ü., "Turgutlu-Oruçlu-Köseli (Kozan-Adana) Yöresi Planktik Foraminifer Biyostratigrafis", Türkiye Cumhuriyeti?nin 75. Yılında Fırat Üniversitesi?nde Jeoloji Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu Bildirileri, cilt.1, ss.201-223, 1998
Şafak Ü., "Çamlıyayla (İçel) Yöresi Tersiyer Ostrakod Topluluğu", Türkiye Cumhuriyeti?nin 75. Yılında Fırat Üniversitesi?nde Jeoloji Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu Bildirileri, ss.183-201, 1998
Şafak Ü., Subaşi Y., "Beşkonak-Altınkaya (Serik KD?su, Antalya) dolayı Miyosen İstifinin mikropaleontolojik ve ortamsal özellikleri", İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.11, ss.67-86, 1998
Şafak Ü., "Bakırköy Havzası (İstanbul) Tersiyer çökellerinin ostrakod faunası, ", Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Yerbilimleri, ss.255-285, 1997
Şafak Ü., Taner G., "Kılbasan Yöresinde (Karaman Kuzeyi) bulunan Kuvaterner Tatlısu Faunası", MTA Dergisi, no.120, ss.35-45, 1997
Şafak Ü., "Karaman yöresi Üst Miyosen-Pliyosen istifinin ostrakod faunası ve ortamsal yorumu", MTA Dergisi, cilt.119, ss.89-102, 1997
Şafak Ü., Gökçen N., "Die Tertiäre Ostrakodenfauna des Mut-Ermenek Gebietes (Türkei)", Yerbilimleri (Geosound), , ss.9-34, 1996
Şafak Ü., Ünlügenç U., Şenol M. , "İncirlik (Adana güneydoğusu) çevresinde yeralan Geç Miyosen resifinin stratigrafisi ve mikropaleontolojisi", Türkiye Jeoloji Kurulmu Bülteni, ss.138-153, 1996
Şafak Ü., Meriç E., "Kahta (Adıyaman) Geç Miyosen ostrakod topluluğu hakkında yeni görüşler", Yerbilimleri (Geosound), , ss.171-198, 1996
Şafak Ü., Nazik A., "Eshab-I Kehf (Tarsus-Mersin) dolayı Neojen istifinin ortamsal yorumu", Ç. Ü. Müh. Mim. Fak. 15. Yıl Sempozyumu Bildirileri, cilt.1, ss.291-301, 1994
Ünlügenç U., Demirkol C., Şafak Ü., ", Adana Baseni K-KD?sunda yer alan Karsantı Baseni çökellerinin stratigrafik-sedimantolojik nitelikleri", A. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu Bildirileri, cilt.1, ss.215-227, 1993
Şafak Ü., "Işıktepe- Dalakdere (KB Mersin) civarının Miyosen biyostratigrafisi", Yerbilimleri (Geosound), ss.127-150, 1993
Şafak Ü., "Antakya Havzası Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi", A. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu Bildirileri, cilt.1, ss.143-156, 1993
Şafak Ü., "Antakya Havzası Ostrakod Biyostratigrafisi", Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, cilt.36, ss.115-137, 1993
Şafak Ü., "Karsantı yöresinde (KKD Adana) yüzeyleyen Tersiyer istifinin ostrakod dağılımı ve ortamsal özellikleri", Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, cilt.36, ss.95-113, 1993
Nazik A., Şafak Ü., Şenol M. , "Micropaleontological investigation (Ostracoda) of the Pliocene Sequence of the Tufanbeyli (Adana) area", Ist International Symposium on Eastern Mediterranean GeologyYerbilimleri (Geosound), , cilt.1, ss.281-305, 1992
Şafak Ü., Nazik A., Şenol M., "Kayseri güneydoğusu (Sarız) Pliyosen ostrakod ve gastropod faunası", Ç. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.7, ss.171-197, 1992
Şafak Ü., Ünlügenç U., "Kozoluk, Solaklı ve Kevizli (Adana K?I) civarında yüzeyleyen Oligosen-Orta Miyosen yaşlı istiflerin ostrakod faunası ve biyostratigrafisi", Yerbilimleri (Geosound), ss.117-139, 1992
Şafak Ü., Gökçen N., "Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek: Mut Havzası Tersiyer İstifi", Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, cilt.34, ss.27-35, 1991
Şafak Ü., Gökçen N., "Mut-Ermenek Tersiyer istifinin stratigrafisi ve mikropaleontolojisi", MTA Dergisi , cilt.110, ss.175-180, 1990
Şafak Ü., "Malatya kuzeybatısının (Medik-Ebreme Yöresi) Üst Lütesiyen ostrakod faunası", Ç. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.5, ss.135-156, 1990
Şafak Ü., "Körlü (Tarsus-Mersin) Bölgesi `?Karaisalı, Kuzgun, Memişli Formasyonları??nın Molluska Faunası, Jeoloji Mühendisliği", Jeoloji Mühendisliği, ss.17-29, 1985
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şafak Ü., Nurlu N., "PETROGRAPHY AND PLANKTONIC FORAMINIFERA BIOSTRATIGRAPHY OF YPRESIAN-LUTETIAN, LANGHIANSERRAVALL IAN UNITS LOCATED IN THE SİLİFKE-TAŞUCU REGION (MERSİN, SOUTHERN ANATOLIA)", Uluslararası katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.648-649 (Link)
Şafak Ü., Güldürek M., "Edirne-Kırklareli (Trakya) Bölgesi Paleojen-Neojen Çökellerinin (Edirne-Uzunköprü-Çavuşlu, Edirne-Keşan-Küçükdoğanca, Edirne-Süloğlu-Yağcılar, Kırklareli-Vize-Hasbağköy Sondajları) Mikropaleontolojik İncelenmesi", 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı , RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2015, ss.123-144
Şafak Ü., "Environmental Properties and Micropaleontological Investigation of Tertiary Sequences in Çorlu-Muratlı-Lüleburgaz-Babaeski (Southeastern Thrace, Turkey)", 8th European Osrtracodologists? Meeting, Tartu, Estonia., Tartu, ESTONYA, 22-30 Temmuz 2015, pp.67-67
Şafak Ü., Kaya M., "Köprüköy / Erzurum (Doğu Anadolu) yöresi ostrakod faunası ve ortamsal özellikleri", Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu , VAN, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2015, ss.266-269
Şafak Ü., Özsarı F., Yildiz C.E., "Tekirdağ yöresi Oligosen Çökellerinin (Hacısungurlu Sondajı) Ostrakod Faunası ve Ortamsal Özellikleri", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.552-553
Şafak Ü., Güldürek M., ", KB Trakya Eosen-Oligosen geçişinin ostrakod topluluğu: Kırklareli-Edirne yöresi/ KB Türkiye", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.726-727
Şafak Ü., "Eosen-Oligosen Ostrakodlarının Türkiyede Dağılımları ", 67 Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.744-745
Şafak Ü., " Yedikule-İstanbul Bölgesi Erken Oligosen çökellerinin ostrakod faunası ve ortamsal özellikleri", 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2014, ss.55-56
Şafak Ü., Ocakoğlu F., Açıkalın S. , "Ostracod associations and depositional environments of Eocene sections in the Central Sakarya Region (NW Anatolia)", 17 th International Symposium on Ostracoda, Roma, ITALYA, 23-26 Temmuz 2013, vol.XXXVII, no.1, pp.333-334
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi