Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1993 - 2010
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1984 - 1986
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 15.08.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 19.11.2015 - 14.08.2016
ÜAK Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniversitesi, , 15.10.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 05.05.2014 - Devam Ediyor
UYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi , , 02.09.2013 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 03.09.2012 - 27.02.2015
Yüksekokul Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, , 01.09.1999 - 03.09.2000
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 01.09.1998 - 01.09.2003
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 02.09.1996 - 02.09.2002
VERDİĞİ DERSLER
Program Geliştirme Uygulamaları, Doktora, 2012-2013
Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Yöntemleri, Doktora, 2012-2013
Uygulamalı Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II , Yüksek Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans, 2012-2013
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2012-2013
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2012-2013
Uygulamalı Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2012-2013
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri, Doktora, 2012-2013
Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Yöntemleri, Doktora, 2012-2013
Düşünme Eğitiminde Temel Kavramlar ve İlkeler, Yüksek Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uygulamalı eğitim istatistiği , Yüksek Lisans, 2011-2012
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri , Doktora, 2011-2012
Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri I , Yüksek Lisans, 2011-2012
Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Yöntemleri , Doktora, 2011-2012
Öğretim İlke ve Yöntemleri , Lisans, 2011-2012
Düşünme eğitiminde temel kavram ve ilkeler , Yüksek Lisans, 2011-2012
Program Geliştirme Uygulamaları , Doktora, 2011-2012
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri II , Yüksek Lisans, 2011-2012
Sosyal Bilgiler Öğretimi , Lisans, 2011-2012
Düşünme Eğitiminde Temel Kavramlar ve İlkeler, Yüksek Lisans, 2011-2012
Düşünme eğitiminde araştırma ve uygulama , Doktora, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Kuşdemir Kayiran, "Öz Düzenleyici Öğrenmenin Okuduğunu Anlamaya Yönelik Akademik Başarı, Öz Düzenleme Becerileri Ve Okuma Stratejileri Üzerindeki Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Doktora, A.Öztürk, "Sosyo-Bilimsel Konularla Argümantasyon Becerisi ve İnsan Haklarına Karşı Tutum Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Doktora, A.Karabay, "Eleştirel Okuma-Yazma Eğitiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarına ve Eleştirel Okuma Yazma Düzeylerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Doktora, S.Güzel Yüce, "Bir İlköğretim Okulunda Düşünme Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Eylem Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Doktora, A.Balcioğulllari, "Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Coğrafi Düşünme Becerileri Öğretiminin Öğrencilerin Coğrafi Düşünme Becerilerine, Akademik Başarılarınave Bunların Kalıcılığına Etkisi?, Çukurova Üniversitesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Doktora, A.Bal, "İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi?, Çukurova Üniversitesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Doktora, Ö.Demir, "Bilişsel Koçluk Yöntemiyle Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Epistemolojik İnançlarına, Bilişsel Farkındalık Becerilerine, Akademik başarılarına ve Bunların Kalıcılıklarına Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Doktora, M.Sari, "Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşükve Yüksek Okul Yaşam Kalitesi'ne Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2007.
Doktora, H.Berkant, "Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Dersinde Yapıcı Öğrenme Temelli Hazırlanan Anlamlı Nedensel Düşünmeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Anlamlı Nedensel Düşünmelerine, Akademik Başarılarınave Günlük Yaşam Davranışlarına Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Doktora, B.Aybek, "Konu ve Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeylerine Etkis", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Doktora, F.Karakuş, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapıcı Öğrenmeve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Akademik Başarı, Kalıcılıkve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2006.
Doktora, F.Sadik, "Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıve Bunlarla Baş Edilme Stratejilerinin Öğretmen, Öğrencive Veli Görüşlerine Göre İncelenmesive Güvengen Disiplin Modeli Temele Alınarak Uygulanan Eğitim Programının Öğretmenlerin Baş Etme Stratejilerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2006.
Doktora, S.Kilimci, "Almanya, Fransa, İngiltereve Türkiye Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2006.
Doktora, H.Aldağ, "Düşünme Aracı Olarak Metinsel ve Metinsel-Grafiksel Tartışma Yazılımının Tartışma Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Doktora, M.Karakuş, "İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Yaklaşımlı Öğretimin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerilerine, Tutumlarına, Akademik Başarılarınave Kalıcılığa Etkisi?, Çukurova Üniversitesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2004.
Doktora, İ.Gelen, "Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlamave Kalıcılığa Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, M.Yeşilpinar, "Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmenin Öğretimine Yönelik Yeterliklerine İlişkin Görüşleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, P.Baydar, "İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyi ve Bu Süreçte Yaşanılan Sorunların Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, T.Ayar, "Öğretme-Öğrenme Sürecinde Geribildirim: Dördüncüve Beşinci Sınıf Öğretmenve Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıfta Geribildirim Kullanımının Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, B.Gürkan, "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olaylar: İlköğretim Dördüncüve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olayları Ele Alış Biçimlerinin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, K.Adanali, "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Değerlendirme: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitiminin Alternatif Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, R.Yağci, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eleştirel Düşünme: İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Uyguladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, C.Vural, "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Düşünme: Yeni İlköğretim Programı Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Yaratıcılığı Geliştirmesi Açısından Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, Ş.Salici, "Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Sürecini Etkileme Biçiminin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, A.Çuhadar, "Üniversite Öğretim Elemanıve Öğrencilerinin Demokrasi Anlayışlarının Siyasal Toplumsallaşma Bağlamında Cinsiyet, Bilim Alanı, Akademik Aşamave Siyasal Katılımcılık Değişkenleri Açısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, T.Özkan, "İlköğretim Öğretmenlerinin Küresel Eğitime Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, M.Tekgöz, "İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarıve Kalıcılığa Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, S.Eskiocak, "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimi Planlama Aşamasında Karar Verme Sürecine Etki Eden Etmenlerin Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2005.
Yüksek Lisans, S.Tamam, "İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Performans Değerlendirmeye İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, A.Balcioğullari, "Adana İli Merkez İlçelerindeki Resmi Genel Liselerde Coğrafya Öğretiminin Coğrafi Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, Ö.Uludağ, "Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretimve Geleneksel Öğretimin 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Başarıya Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, V.Yilmaz, "İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını Karşılaması Açısından Değerlendirilmesi. Adana İlinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, E.Yildirim, "Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersinde Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Adana İlinde Bir Örnek Olay İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, T.Özcan, "İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Genel Amaçlarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, D.Özüberk, "Feuerstein?in Aracılı Zenginleştirme Programı Temel Alınarak Hazırlanan Programın Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, H.Berkant, "Ortaöğretim Biyoloji Öğretiminin Biyolojik Nedensellik Bağlamında İncelenmesi?, Çukurova Üniversitesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, M.Sari, "İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma-Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Yüksek Lisans, E.Durusoy, "Spor Pazarlamasının Kitle İletişim Araçları Yoluyla Kullanımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Yüksek Lisans, B.Aybek, "İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyalve Diğer Bilimlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2000.
Yüksek Lisans, M.Karakuş, "Alt Sosyo-Ekonomik Düzeydeki İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerine Yaratıcı Sorun Çözme Programının Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2000.
Yüksek Lisans, İ.Gelen, "İlköğretim Okulları 4. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.
Yüksek Lisans, G.Karakaş, "İlköğretim 4.ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Günlük Yaşamlarındaki Problemlerini Çözmeye İlişkin Karar Verme Becerilerini Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.
Yüksek Lisans, G.Türkoral, "Adana İli Seyhan İlçesindeki Çıraklık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.
Yüksek Lisans, A.Mentiş, "İlköğretim I. Aşama Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1997.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi