Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik A., Kiliç A.M., Akkurt F., "Investigation of Availability of Expanded Perlite in the Production of Construction Material", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, pp.451-458, 2014 (Link)
Kiliç A.M., "New lightweight colemanite-added perlite brick and comparison of its physicomechanical properties with other commercial lightweight materials", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, pp.59-66, 2014 (Link)
Çelik A.G., Kiliç A.M., Cakal G.Ö., "Nexpanded Perlite Aggregate Characterization For Use Ss A Lightweight Construction Raw Material", PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, vol.49, pp.689-700, 2013
Aykamiş A., Turhan Ş., Uğur F., Baykan U., Kiliç A.M., "Natural Radioactivity, Radon Exhalation Rates And Indoor Radon Concentration Of Some Granite Samples Used As Construction Material In Turkey", Radiation Protection Dosimetry, vol.157, pp.105-111, 2013
Aykamiş A., Kiliç A.M., "Natural Radionuclide Distribution In Quartzite Sands Of East Mediterranean Region (Turkey)", BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.70, pp.317-321, 2011
Kiliç Ö., Kiliç A.M., Keskin M.Ö., "The Effect Of The Rock Type Forming The Aggregate In Lightweight Polymer Concrete On Compressive And Flexural Tensile Strength", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.1986-1992, 2010
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Salt Crust Mineralogy And Geochemical Evolution Of The Salt Lake (Tuz Golu), Turkey", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.1317-1324, 2010
Kiliç A.M., Yaşar E., Erdoğan Y., Ranjith P., "Influence Of Rock Mass Properties On Blasting Efficiency", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.4, pp.1213-1224, 2009
Turhan Ş., Aykamiş A., Kiliç A.M., "Natural Radionuclide Content And Radiological Hazard Associated With Usage Of Quartzite Sand Samples From Ovacik-Silifke-Mersin Open Pit As Building Material In Turkey", RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, vol.18, pp.101-107, 2009
Aykamiş A., Kiliç A.M., "The Natural Radioactivity Levels And Radiation Hazard Of Pumice From The East Mediterranean Region Of Turkey", BULLETIN OF GEOSCIENCES, vol.68, pp.331-338, 2009
Sivrikaya O., Kiliç A.M., Yalçin M., Aykamiş A., Sönmez M., "The 2001 Landslide And Its Destructive Effects, Turkey", ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.54, pp.1489-1500, 2008
Kiliç A.M., "Importance And Necessity For The Utilization Of Nuclear Energy In Turkey", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.10, pp.1074-1084, 2008
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "The Phase Transition In Natural Gypsum", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.18, pp.3157-3168, 2007
Kiliç A.M., Konuk A., Kasap Y., Gasimov R., "The Effects Of Non-Controllable Factors In Efficiency Evaluation Of Turkish Coal Enterprises", ENERGY EXPLORATION, vol.25, pp.429-450, 2007
Kiliç A.M., "Turkey'S Main Energy Sources And Importance Of Usage In Energy Sector", ENERGY EXPLORATION, vol.24, pp.1-17, 2006
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Overview Of Turkey'S Coal Necessity, Reserves And Utilization", ENERGY EXPLORATION, vol.24, pp.439-453, 2006
Kiliç A.M., "Major Utilization Of Natural Gas In Turkey", ENERGY EXPLORATION, vol.23, pp.125-140, 2006
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Evaluation Of Gordes Zeolite Deposit Of Turkey For Industrial Uses", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.18, pp.1405-1412, 2006
Kiliç A.M., "Turkey'S Natural Gas Necessity, Consumption And Future Perspectives", ENERGY POLICY, vol.34, pp.1928-1934, 2006
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Aritan A., "Duvertepe Kaolin Deposits In Balikesir (North-West Turkey) And Ceramic Properties", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.18, pp.1352-1360, 2006
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Recovery Of Salt Co-Products During The Salt Production From Brine", Desalination, vol.186, pp.11-19, 2005 (Link)
Kiliç A.M., Mouza J., Arnould M., "Stability Analysis And Dynamic Solution In Open Pite Mines: Application To Afsin-Elbistan Lignite Mine (Turkey)", BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.57, pp.327-336, 1999
Kiliç A.M., Mouza J., Arnould M., "Stability Analysis In Open Pit Mines: Application To Afsin-Elbistan Lignite Mine (Turkey)", BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.56, pp.51-60, 1997
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "Kireçtaşı Mermerlerinin Fiziko-mekanik Özellikleri ile P Dalga Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.9-16, 2018
Kiliç A.M., Kahraman E., "Çukurova Bölgesi Kireçtaşlarının Los Angeles Aşınma Direnci ile Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.31-38, 2017
Kahraman E., Kiliç A.M., "Investigation of the Relationship between Böhme Abrasion Resistance and Strength Properties of Some Natural Stone ", International Journal of Natural and Engineering Sciences, vol.11, pp.31-35, 2017
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "The Use of Ultrasonic Mesaurements Determining the Quality of the Dimension Stone Blocks ", International Journal of Natural and Engineering Sciences , pp.28-33, 2017
Kiliç A.M., Kahraman E., Tosun M., "Yeraltı Krom İşletmesinde Acil Durum Planına Yönelik Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.63-71, 2016
Türkmenoğlu Z.F. , Kiliç A.M., Güler S. , "The Effect of High Temperature on Physical and Mechanical Properties of Self Compacting Lightweight Concretes", Int'l Journal of Research in Chemical, Metallurgical and Civil Engg. (IJRCMCE), vol.3, pp.235-238, 2016
Tosun M. , Kiliç A.M., "PİRAMİT MADEN HATAY KROM İŞLETMESİNDEKİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM PLANLARI*", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.35-43, 2016
Kahraman E., Kiliç A.M., "Çamlıbel (Tokat) Diyabazlarının Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,, cilt.31, ss.159-169, 2016
Yıldırım D., Kiliç A.M., "EN-EZ İNŞAAT YEŞİLOVACIK-AYDINCIK ARASI TÜNEL İNŞAATI ŞANTİYESİNDEKİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMASI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.89-98, 2016
Kiliç A.M., "Gaziantep-Şehit Kamil-Karpuzkaya Bölgesi Kalker İşletmesinin Patlatma Parametrelerinin İncelenmesi ve Patlatma Sonrası Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.217-226, 2015
Türkmenoğlu Z.F. , Kiliç A.M., Depçi T., "Van Pomzası ve Mermer Tozu Atıkları ile Üretilmiş Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.105-116, 2015
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Türkiye Elektrik Üretiminde Kömür Kullanımı Ve Stratejik Önemi", Madencilik Türkiye, ss.74-82, 2014
Çakır B., Kiliç A.M., Kahraman E., "Silopi (Harbul-Üçkardeşler) Asfaltit Filonunun Micromine Madencilik Tasarim Proğrami Kullanilarak Açik İşletme Dizayninin Yapilmasi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.99-113, 2013
Firat B., Kiliç A.M., "Cihanbeyli-Kozanlı (Konya) Mermerlerinin Tekno-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.137-144, 2012
Dağ M., Kiliç A.M., "Park Elektrik Siirt Madenköy Bakır İşletmesindeki İş Güvenliği Uygulamaları Ve Risk Değerlendirmesi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.139-146, 2011
Kiliç A.M., "Kargıcak-Ovacık (Mersin) Kuvarsitik Kumtaşı Açık İşletmesindeki Delme-Patlatma Uygulamaları", Ç.Ü., Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.11-26, 2011
Aksoy B., Kiliç A.M., "Silopi (Harbul-Üçkardeşler) Asfaltit Filonunun Micromine Madencilik Tasarım Programı Kullanılarak İncelenmesi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.92-101, 2011
Çelik A., Kiliç A.M., "Bor Katkılı Perlit Karışımlardan Hafif Tuğla Üretimi Ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.21-29, 2010
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Yeraltı Maden İşletmeleri'Nde Oluşan Göçüklerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından İncelenmesi", T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi (İSG) , cilt.19, ss.19-23, 2009
Aykamiş A. , Kiliç A.M., "Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Mersin-Ovacık-Kargıcak Kuvarsit Yataklarının Doğal Radyoaktivite Ölçümleri", Ç.Ü., Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.42-51, 2009
Kiliç Ö., Kiliç A.M., Kaçmaz E., "T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı Ve Güvenliği Dergisi (İsg) ", Yeraltı Kömür Ocaklarında Oluşan Tehlikelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi, ss.11-14, 2009
Avci Ö., Kiliç A.M., "Türkiye Ve Avrupa Birliği Enerji Durumu", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.11-21, 2009
Akyol M., Kiliç A.M., "Kızılyüksek Krom Yatağı?Na (Aladağ) Ait Rezerv Ve İşletme Yönteminin Belirlenmesi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.148-158, 2009
Aykamiş A., Kiliç A.M., "Ceyhan Kireçtaşlarından Üretilen Ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Kireçlerin Radyoaktivite Ölçümleri", ?, Ç.Ü., Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.237-245, 2008
Tutuş M., Kiliç A.M., "Çukurova Yöresinde Bulunan Bazı Mermerlere Ait Fiziko-Mekanik Özelliklerin İstatiksel Analizi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,, cilt.17, ss.132-141, 2008
Kiliç A.M., Yapici N., Aykamiş A., "Kadirli (Osmaniye) Yerleşim Alanındaki Zeminlerin Jeolojik Ve Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi", Geosound (Yerbilimleri) Dergisi, cilt.53, ss.443-457, 2008
Keskin M.Ö., Kiliç A.M., "Bilgisayar Programları Yardımıyla Şev Duraylılık Analizleri", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.118-125, 2008
Vahide A., Kiliç A.M., "Türkiye Enerji Kaynakları, Enerji Planlaması Ve Enerji Stratejileri", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.86-94, 2007
Kiliç A.M., Yapici N., Aykamış Ş., "Kadirli Bölgesinde (Osmaniye) Yerleşime Açılması Düşünülen Alanların Zeminlerinin Jeolojik Ve Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi,", Geosound, cilt.22, ss.409-418, 2007
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Maden İşletmelerinde İş Sağliği Ve İşgüvenliği Sorunlari", T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi (İSG) , ss.10-15, 2007
Keskin M.Ö., Kiliç A.M., "Geosound (Yerbilimleri) Dergisi", Suni Mermer Plakların Donma-Çözülme Sonrası Dayanım ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması, ss.185-190, 2007
Kiliç A.M., "Kırka Boraks İşletmesi (Türkiye) Delme-Patlatma Analizi", Geosound (Yerbilimleri) Dergisi, ss.19-29, 1998
Kiliç A.M., Anil M., "Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi (Türkiye) İç Döküm Sahası Stabilite Analizi", Geosound (Yerbilimleri) Dergisi, ss.59-70, 1996
Kiliç A.M., Mouza J., "Afşin-Elbistan İşletmesi (Türkiye) Doğu Şevi Stabilite Analizi", Geosound (Yerbilimleri) Dergisi, ss.93-110, 1995
Kiliç A.M., Mouza J., Anil M., "Kırka-Boraks İşletmesi (Türkiye) Kuzey Şevi Etüdü", Geosound (Yerbilimleri) Dergisi, ss.41-53, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "RECOVERY OF SALT CO-PRODUCTS FROM MEDITERRANEAN SEAWATER BY MULTI EVAPORATION-COOLING METHOD", SWATH 5- Fifth İnternational Conference on Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, Belgrad, YUNANISTAN, 26-29 Ağustos 2018, pp.509-514
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Manufacturing of Chrome in Turkey and Future", International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2018, pp.1591-1597
Kiliç Ö., Toraman S., Kiliç A.M., "Geothermal Reservoir Modeling", GAPYENEV-2018 Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 12-18 Mayıs 2018, pp.258-259
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "Place of Turkey in the World Boron Production and Importance", International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2018, pp.1598-1607
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "Evaluation of the Use of Perlite in Industry", International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2018, pp.1584-1590
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "Investigation of Electricity Installed Capacity, Production and Consumption in Turkey", International Conference on Energy Research (ENRES- 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2018, pp.365-375
Kiliç A.M., "Energy Policies of Turkey in Vision 2023 ", International Conference on Energy Research (ENRES- 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2018, pp.1-11
Kiliç Ö., Kiliç A.M., Kahraman E., Tezölmez R.E. , "Occupational Health and Safety Technics on Marble Factories", 3th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.1459-1463
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., Tezölmez R.E. , "Dust Problems in Mines and Effects on Worker Health", 3th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.1597-1600
Kiliç Ö., Toraman S., Kiliç A.M., "Jeotermal Rezervuar Modelleme", GAPYENEV-2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.62-62
Kiliç Ö., Kiliç A.M., Çinar M., "Türkiye Biyogaz Potansiyeli Ve Biyogaz Üretim Süreci", GAPYENEV-2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.63-63
Kiliç Ö., Toraman S., Kiliç A.M., "Kütahya-Simav Jeotermal Sahası Re-Enjeksiyon Çalışmaları", GAPYENEV-2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.64-64
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "COAL RESERVES IN THE WORLD AND TURKEY AND PLACE IN ELECTRICITY PRODUCTION", 21st International Coal Congress and Exhibition of Turkey, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.139-164
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "EVALUATION OF FATAL WORK ACCIDENTS AT TURKISH COAL MINING", 21st International Coal Congress and Exhibition of Turkey, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.449-458
Akay Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "Evaluation of Relationship between Electricity Consumption and Gross Domestic Product Using Panel Data Analysis", 3th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.164-168
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "Turkey Electricity Energy Resources and Evaluation of Domestic Resource Usage", International Conference on Energy Research (ENRES- 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2018, pp.370-377
Yildirim D. , Kahraman E., Kiliç A.M., "Occopational Safety Practices in Tunnel Constructions ", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.997-1005
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Kahraman E., "The Use of Ultrasonic Mesaurements Determining the Quality of the Dimension Stone Blocks", INTERNATIONAL CONGRESS on NATURAL and ENGINEERING SCIENCES, Belgrad, SIRBISTAN, 21-25 Temmuz 2017, pp.26-26 (Özet) (Abstract)
Ural O.B. , Ural S., Kiliç A.M., Kiliç Ö., "STABILITY AND RISK ANALYSIS BASED ON THE PROBABILITY THEORY AT AEL/KIŞLAKÖY OPEN CAST MINE?S WESTERN FINAL SLOPE ", 6th International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining?2017 , ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, pp.597-614
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "ENVIRONMENTAL EFFECTS of LIME PRODUCING PLANTS ", INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT , ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.376-376
Kiliç A.M., "INVESTIGATION OF SLOPE STABILITY AND DRILLINGBLASTING WORKS IN OPENCAST MINING OPERATIONS IN TERMS OF OCCUPATIONAL SAFETY ", 6th International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining?2017 , ADANA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2017, pp.90-108
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Kahraman E., "COMPARISON OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL VALUES OF FLY-ROCK DISTANCE CAUSED BY BLASTING ", INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.162-162
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "Determination of the Usability of Ignimbritin (Ahlat Stone) as Building Stone ", 9th INTERNATIONAL MARBLE AND NATURAL STONE CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2017, pp.579-583
Yildirim D. , Kahraman E., Kiliç A.M., "Risk Assessment In Tunnel Constructionand An Example of Practice", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1006-1014
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "The Evaluation of Silifke (Mersin) Region Marble Formations", 9th INTERNATIONAL MARBLE AND NATURAL STONE CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2017, pp.585-594
Kahraman E., Kiliç A.M., "Evaluation of Flyrock Distance and Fly-Rock Diameter Caused by Blasting and An Example Of Practice", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1014-1022
Altürk O. , Kahraman E., Kiliç A.M., "Investigation of the Fragmentation Effect of The Joınt Systems in Small Scale Bench Blasting", 9TH INTERNATIONAL DRILLING AND BLASTING SYMPOSIUM, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2017, pp.193-202
Kiliç A.M., Kahraman E., "The Investigation of Environmental Impacts Induced by Blasting andAn Example of Practice ", Proceedings of the 8th International Aggregates Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.103-112 (Özet) (Abstract)
Kahraman E., Kiliç A.M., "Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining ", Proceedings of the 8th International Aggregates Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.324-329
Kiliç A.M., Kahraman E., Tosun M. , "An practice on the emergency action plan in the underground chrome operating ", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.300-360
Kahraman E., Kiliç A.M., "Occupational health and safety measures for the drilling and blasting operations in mines ", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.2968-2977
Kiliç A.M., Kahraman E., Tosun M. , "An practice on the risk analysis in the underground chrome operating", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.3070-3080
Kahraman E., Kiliç A.M., Türkmenoğlu Z.F. , "Gaziantep-Şehitkamil-Karpuzkaya Yöresi Kireçtaşlarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2015, ss.178-179
Kiliç A.M., Sakatoğlu S. , Kahraman E., Yilmaz M., "Adana Yöresi Krom Potansiyeli ve Ferrokrom Tesisi Kullanılabilirliğinin Önemi", TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.543-560
Kiliç A.M., Sakatoğlu S. , Kahraman E., Yilmaz M. , "Adana İli Taş (Kalker) İşletmelerinde Üretilen Agreganın İl Açısından Önemi", TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.561-574
Kiliç A.M., Sakatoğlu S. , Kahraman E., Yilmaz M. , "Adana İli İthal Yakıt Kaynaklı Elektrik Üretimi ve Yaratacağı Sorunlar", TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.273-290
Kahraman E., Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Adana İli Saimbeyli Yöresi Kireçtaşlarının Kırmataş Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", 7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Mart 2015, ss.293-300
Çelik A., Kiliç A.M., "Determination Of Physicomechanical And Chemical Properties Of Colemanite Added Perlite Bricks ", Proceedings of the 23rd Internatıonal Mining Congress of Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2013, pp.1635-1644
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Risk Değerlendirme", VII. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2013, ss.154-161
Kiliç A.M., Çakir B., Kiliç Ö., "Silopi (Üçkardeşler-Harbul) Asfaltit Filonunun Modellenmesi Ve Rezerv Tespiti", Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2012, ss.241-252
Çelik A., Kiliç A.M., "Effect Of Temperature On The Thermal And Physical Properties Of Espey Colemanite", 8th International Industrıal Minerals Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Mart 2012, pp.105-112
Çelik A., Kiliç A.M., "Characteristic Properties Of Ankara (Imrahor) Clays And Its Use As A Construction", 8th International Industrıal Minerals Symposium,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Mart 2012, pp.243-252
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Türkiye?De Elektrik Üretiminde Kömür Kullanımının Stratejik Açıdan Değerlendirilmesi", Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2012, ss.267-279
Kiliç A.M., "Türkiye Enerji Potansiyeli Ve Bu Potansiyel İçerisinde Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi", VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2011, ss.665-684
Kiliç Ö., Kiliç A.M., Kaçmaz E., Sakatoğlu S., "Maden Mevzuatında Çevre Hassasiyeti", 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 11-15 Haziran 2011, ss.267-279
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Adana İli Enerji Potansiyeli Ve İl Açısından Stratejik Önemi", Adana Kent Sorunları Sempozyumu-II, ADANA, TÜRKIYE, 12-13 Kasım 2011, ss.129-153
Çelik A., Kiliç A.M., "Radioactivity, Chemical And Mineralogical Evaluations Of Some Stones, Used As An Industrial Materials In Adana And Mersin Region", 19th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET 2011, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2011, pp.247-258
Çelik A., Kiliç A.M., "Evaluation Of Turkey Perlite Ores As Being Raw Material And Investigation Of Using İzmir (Menderes-Cumaovası) Perlites As Construction Material", 19th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET 2011, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2011, pp.467-480
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Adana İli Maden Potansiyeli Ve İl Açısından Önemi", Adana Kent Sorunları Sempozyumu-II, ADANA, TÜRKIYE, 12-13 Kasım 2011, ss.265-274
Kiliç Ö., Kiliç A.M., Kaçmaz E., "Turkey?S Marble Potential And Its Contribution To Economy", Proceedings of 7Th International Marble and Natural Stone Congress of Turkey, AFYON, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2010, pp.117-122
Kiliç A.M., Alabaş V., Yildiz D., Tozkoparan L., "Afşin?Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık İşletmesi, Gevşetme Patlatma Uygulamaları", Türkiye 17. Kömür Kongresi, Bildiriler Kitabı, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2010, ss.265-274
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Yer Altı Kömür İşletmelerinde Grizu Patlamaları Ve Önleme Yöntemleri", V. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2009, ss.137-146
Aykamiş A., Kiliç A.M., "Yer Altı Kömür İşletmelerinde Grizu Patlamaları Ve Önleme Yöntemleri", 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 2009, ss.249-256
Firat B., Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Mermer Ocaklarında İş Sağlığı Ve Güvenliği", Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu?2009 Bildiriler Kitabı,, ADANA, TÜRKIYE, 19-20 Kasım 2009, ss.181-188
Aykamiş A. , Kiliç A.M., "Tarsus-Mersin Bölgesine Hammadde Sağlayan Ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Kireçtaşlarının Radyoaktivite Ölçümleri?", Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 19-20 Kasım 2009, ss.299-309
Kiliç A.M., Aykamiş A. , "Yapı Malzemelerinde Kullanılan Kayaçların Radyoaktivite İçeriği Ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 19-20 Kasım 2009, ss.299-309
Kiliç A.M., Aykamiş A., "Natural Radioactivity Measurements Of Quartzite Sands (Ovacik-Kargicak-Mersin) In Mediterranean Region-Turkey", Proceedings of 7. International the Industrial Minerals Symposium and Exhibition, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2009, pp.313-318
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Keskin M.Ö., Aykamiş A., "Statistical Evaluation Of Relationship Between The Sio2 Ratio And Physico-Mechanical Properties Of Granites", Proceedings of 7. International the Industrial Minerals Symposium and Exhibition,, İZMİR, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2009, pp.319-327
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Andaç İ., Çelik A., "Investigation Of Possibilities On Usage Of Low Grade Boron In Sectoral Areas", IV. International Boron Symposium, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mart 2009, pp.35-42
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Üretim Sonrası Atık Ürün Olarak Görülen Endüstriyel Hammaddelerin Değerlendirilebilme Olanakları", 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 2009, ss.207-215
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Tuz Gölü Suyundaki Ağır Metal Konsantrasyonunun İncelenmesi", 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 2009, ss.257-269
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Jeotermal Enerjinin Ülkemiz Açısından Önemi Ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi", TMMOB Jeotermal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Aralık 2009, ss.93-104
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Andaç İ., Çelik A., "Boron Mining In Turkey, The Marketing Situation And The Economical Importance Of Boron In The World", IV. International Boron Symposium, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-14 Mart 2009, pp.23-34
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Tuz Gölü Suyundaki Ağır Metal Konsantrasyonunun İncelenmesi", 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 2009, ss.257-269
Kiliç A.M., Keskin M.Ö., Kiliç Ö., Çoşkun İ., "Pınarbaşı (Kayseri) Ve Yıldızeli (Sivas) Yöresi Travertenleri Teknomekanik Özellikleri Özgül Enerji İlişkisinin Araştırılması", MERSEM 2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 26-27 Haziran 2008, ss.293-301
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Keskin M.Ö., Çoşkun İ., "Pınarbaşı (Kayseri) Ve Yıldızeli (Sivas) Yöresi Travertenlerinin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi", MERSEM 2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 26-27 Haziran 2008, ss.239-248
Kiliç Ö., Kiliç A.M., "Pınarbaşı (Kayseri) Ve Yıldızeli (Sivas) Yöresi Travertenlerinin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi", Mersin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, AFYON, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.2720-2730
Kiliç A.M., "Mersin Yöresi Enerji Kaynakları Ve Ekonomik Açıdan Önemi", Mersin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İÇEL, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.2731-2748
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Türkiye Enerji Sektöründe Kömür Üretim Ve Tüketiminin Önemi", Türkiye 16. Kömür Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2008, ss.27-38
Kiliç A.M., Keskin M.Ö., Kiliç Ö., Tutuş M. , "Çukurova Yöresinde Bulunan Bazı Mermerlere Ait Fiziko-Mekanik Özelliklerin İstatistiksel Açıdan İlişkilerinin Araştırılması", MERSEM 2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 26-27 Haziran 2008, ss.373-379
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Türkiye Enerji Güvenliği Ve Kömür Kullanımının Stratejik Açıdan Önemi", Türkiye 16. Kömür Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2008, ss.39-52
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Raw Salt Production From Tuz Golu Lake Before Privatization And The Properties Of Produced Salt", Proceedings of 6. International the Industrial Minerals Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Ağustos 2007, pp.23-32
Kaya A., Kiliç A.M., "Açık Ocak İşletmeciliğinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları", Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 8-9 Mart 2007, ss.157-166
Anil M., Kiliç Ö., Yapici N., Türkmenoğlu M., Kiliç A.M., "Modifiye Eberhart Tipi Kireç Fırınlarında Petrol Koku Kullanımında Muhtemel Riskler Ve Önlemleri", Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 8-9 Mart 2007, ss.11-23
Aykamiş A., Kiliç A.M., Keskin M.Ö., "İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Radyasyon Ve Radyasyondan Korunma Yolları", Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 8-9 Mart 2007, ss.73-90
Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Investigation Of Thermal Behavior And Phase Formation Of Gypsum", Proceedings of 6. International the Industrial Minerals Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Ağustos 2007, pp.256-261
Kiliç A.M., Keskin M.Ö., "Evaluating Relationships Between The Physico-Mechanical Properties Of Some Granites", 20th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET 2007, ANKARA, TÜRKIYE, 8-11 Ocak 2007, pp.245-256
Kiliç A.M., Çelik A., "Turkey Boron Reserves And Economic Evaluation Of The Possibilities Of Utilizing", Proceedings of 6. International the Industrial Minerals Symposium,, İZMİR, TÜRKIYE, 4-6 Temmuz 2007, pp.341-353
Kiliç A.M., Keskin M.Ö., "Döşeme Ve Kaplama Plaklarının Yapımında Kullanılan Agrega Cins Ve Boyutlarının, Plakların Fiziko-Mekanik Özelliklerine Etkisi", 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2006, ss.221-227
Keskin M.Ö., Kiliç A.M., "Yapı Sektöründe Döşeme Ve Kaplamada Kullanılan Plakların Üretim Teknolojileri", 4.Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2006, ss.339-345
Arıtan A., Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Willow Sogut Ceramic Industries, Inc. To Raw Material Quarries Provides Analysis Of The Products Produced", 19th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET , İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2005, pp.367-374
Kiliç A.M., Yapici N., "Geotechnical Studies Required Under The Establishment And Construction Of Sewer Networks A Case Study", 19th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET 2005, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2005, pp.253-264
Kiliç A.M., "Importance Of Boron Mine For Turkey And Place In The Future", Proceeding of the 2. Internationale Boron Symposuim, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-13 Mart 2004, pp.31-41
Kiliç A.M., Yalçin M., "Significance And Potential Of Geothermal Energy Of Turkey", CMES1-04 The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2004, pp.552-558
Kiliç A.M., Yalçin M., "Position And Importance Of Hydraulic Energy In Renewable Energy Sources Of Turkey", CMES1-04 The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2004, pp.146-152
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Aritan A., "The Effects Of Clay Characteristic Properties To The Clay Quality", Proceedings of X. Balkan Mineral Processing Congress, VARNA, BULGARISTAN, 15-20 Temmuz 2003, pp.23-25
Kiliç A.M., Aykamiş A., "Akdeniz Bölgesinde Bazı Yerleşim Birimlerinde Yapılan Su Arama Sondajları", Sondaj Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 10-11 Nisan 2003, ss.169-181
Kiliç A.M., "Türkiye Ve Enerji Gerçeği", Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 3-4 Ekim 2003, ss.361-368
Keskin M.Ö., Kiliç A.M., "Doğu Akdeniz Yöresi Bazaltlarının Kırma Taş Olarak Değerlendirilme Olanakları", 3.Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2003, ss.151-157
Kiliç A.M., Keskin M.Ö., "Doğu Akdeniz Yöresi Taş Ocakları Malzemelerinin Kırmataş Olarak Değerlendirilme Olanakları", 3.Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2003, ss.301-306
Kiliç A.M., Aykamiş A., Tokgönül F., Yaşar A., "Doğu Akdeniz Bölgesi Maden Potansiyeli Ve Ekonomik Açıdan Önemi", 3. GAP ve Sanayi Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2003, ss.373-379
Kiliç A.M., Karakuş A., "Diyarbakır Yöresi Mermerleri Ve Ekonomik Açıdan Önemi", 3. GAP ve Sanayi Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2003, ss.137-142
Kiliç A.M., "Tuz Gölü'Nde Ortaya Çıkan Kirlenme Ve Kimyasal Açıdan Göl Suyunun İncelenmesi", V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2003, ss.584-592
Kiliç A.M., Karakuş A., Keskin M.Ö., "Diyarbakır Yöresi Mermerlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri-Özgül Enerji İlişkisi", MERSEM 2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2003, ss.159-171
Kiliç A.M., "Türkiye Enerji Sektöründe Doğal Gaz", II. Doğalgaz & Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2003, ss.114-125
Kiliç A.M., "Bor Madeninin Önemi Ve Stratejik Geleceği", 3. GAP ve Sanayi Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2003, ss.373-379
Kiliç A.M., "Ş.Koçhisar (Ankara) Civarındaki Killerin Tuğla-Kiremit Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", XI Ulusal Kil Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2003, ss.257-267
Keskin M.Ö., Kiliç A.M., "Osmaniye-Yaveriye Çöp Sahası Zemin Etüdü", 4. GAP Mühendislik Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2002, ss.1645-1652
Kiliç A.M., "Türkiye?De Doğal Gazın Önemi Kullanımı Ve Projelendirilmesi", 4. GAP Mühendislik Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2002, ss.1652-1660
Kiliç Ö., Kiliç A.M., Uyanik E., "Tuz Gölü?Nden Tuz Yan Ürünleri Üretiminin Araştırılması", 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2001, ss.316-322
Kiliç A.M., Onur H., "Dynamic Stability Analysis Of The Inner Dump In Afşin-Elbistan Lignite Open Cast Mine", 17th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET 2001, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mart 2001, pp.11-16
Kiliç A.M., Uyanik E., "Tuz Gölü?Nde Oluşan Kirlenmenin Göl Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2001, ss.135-144
Yilmaz M., Şirin F., Kiliç A.M., Kiliç A., "Türkiye 12. Kömür Kongresi", Türkiye 12. Kömür Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 21-27 Mayıs 2000, ss.23-26
Kiliç A.M., Yilmaz M., Şirin F., Kadirov A., Bayraktutan M., Kalkan E., et al., "Maximum Magnitude Map Of The East Anatolia Region", International Workshop on Recent Eartguakes and Disaster Prevention Management, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 1999, pp.273-281
Onur H., Kiliç A.M., Berktaş A., "Adana Ve Yöresindeki Açık Ocak Uygulamalarında Patlatmadan Kaynaklanan Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi", Madencilik ve Çevre Toplantısı Bildiriler Kitabı, ADANA, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 1997, ss.77-88
Kiliç A.M., Anil M., "A.E.L Kışlaköy Açık İşletmesinde Şev Stabilite Problemleri", VIII. Mühendislik Haftası , ISPARTA, TÜRKIYE, 9-10 Haziran 1994, cilt.1, no.1, ss.85-98
Kiliç A.M., Anil M., "A.E.L Kışlaköy Açık İşletmesinde Şev Stabilite Problemleri", VIII. Müh. Haftası Bildiriler Kitabı, ISPARTA, TÜRKIYE, 2-3 Şubat 1994, ss.50-58
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Altiner M., Yılmaz M. , Ed., "Madenlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'2015", Önka Kağıt Ürünleri İmalatı Matbaa Yayıncılık, ANKARA, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi