Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Ekotoksikoloji
Çevre Kirliliği
Hayvan Fizyolojisi
Biyokimyasal Toksikoloji
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi
Akuatik Toksikoloji
Su Kirliliği ve Kontrolü
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Physiology
Environmental Sciences
Toxicology