Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kadmiyum, çinko ve kadmiyum-çinko karışımlarının etkisindeki Nil çuprasında (Oreochromis niloticus) karaciğer antioksidan sistem cevabı", BAP Diğer, FBA-2016-5848, Araştırmacı, 2016
"İki Farklı Lipit Preparatının Prematüre Bebeklerin Antioksidan Enzimleri ve Lipit Peroksidasyonu ve Morbidite Üzerine Etkileri", BAP Doktora, TTU-2015-4910, Araştırmacı, 2017
"Metal Nanopartiküllerinin (Al2O3, CuO, TiO2) Balıklar (Oreochromis niloticus) Tarafından Alınımı, Atılımı ve Metabolik Etkilerinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Y373 , Yönetici, 2016
"Farklı tuzluluk düzeylerine sahip sularda cıva etkisinde kalan balıkların (Oreochromis niloticus) ozmoregülasyon sisteminin incelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3875, Yönetici, 2016
"Memelilerde (Rattus norvegicus var albinos) nanopartiküllerin Al2O3, CuO, TiO2 metabolik etkilerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3806, Yönetici, 2015
"Farklı kalsiyum düzeyine sahip sularda balık (Oreochromis niloticus) ATPaz ve asetilkolin esteraz aktiviteleri üzerine ağır metallerin etkisi", BAP Diğer, FBA-2014-2592, Yönetici, 2016
"Kurşun ve Kadmiyumun Balık (Oreochromis niloticus) kan Dokusu Antioksidan Sistemine Etkileri", BAP Diğer, FEF2013BAP12, Yönetici, 2015
"Kurşun ve Kadmiyumun Balık (Oreochromis niloticus ) Osmoregülasyon ve Antioksidan Sistemleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesinde Su Sertliğinin Önemi", TÜBITAK Projesi, 112T678, Yönetici, 2013
"Kurşun ve kadmiyumun balık (Oreochromis niloticus) kan dokusu antioksidan sistemine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2012BAP13, Yönetici, 2015
"Tuzluluğu Artırılmış Ortamda Ağır Metal Etkisinde Kalan Tatlısu Balığı Oreochromis niloticus da Osmoregülasyon Sisteminin İncelenmesi Ve Biyoindikatör Olma Potansiyelinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 108T269, Yönetici, 2010
"Tatlısu balığı Oreochromis niloticus un antioksidan sisteminin akut ve kronik metal (Cu+2 Cd+2, Zn+2, Cr+6, ve Fe+2) etkisine verdiği tepkiler", BAP Arastırma Projesi, FEF2008BAP9, Yönetici, 2010
"Tatlı su balığı Oreochromis niloticus dokularında Cu+2,Zn+2,Cd+2 ve Pb+2 nin bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2010BAP14, Yönetici, 2008
"Tatlı su balığı Oreochromis niloticus dokularında Cu+2,Zn+2,Cd+2 ve Pb+2 nin bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2006BAP14, Yönetici, 2008
"Bakır, Çinko, Kadmiyum, Krom ve Gümüşün Oreochromis niloticus?un bağırsak, beyin, böbrek, karaciğer ve solungac dokularındaki katalaz aktivitesi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF2003BAP22, Yönetici, 2006
"Doğu Akdeniz balıklarında (Mugil cephalus,Mullus barbatus,Atherina hepsetus) metallotioein benzeri proteinlerin varlığının belirlenmesi ve karşılaştırmalı analizleri", BAP Arastırma Projesi, FEF2002BAP18, Yönetici, 2003
"Balık dokularında metabolizma için gerekli ağır metallerin balık boyu ve ağırlığı arasındaki ilişkilerin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF200022, Yönetici, 2001
"Doğu Akdeniz?de yaşayan çeşitli balık türlerinin kas,karaciğer ve solungaç dokularında ağır metal birikiminin karşılaştırmalı analizi", BAP Arastırma Projesi, FEF9920, Yönetici, 2000
"Bakır ve Kurşunun bir tatlı su balığı olan Tilapia zillii?nin solungaclarında Na,K-ATPase enziminin aktivitesi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FEF986, Yönetici, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi