Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yayın Türlerinin Belirlenerek Stratejik Planlamaya Katkı Sunulması", BAP Arastırma Projesi, TF2014BAP8, Yönetici, Devam Ediyor
"Vipli Hastaların Prognozunu Değerlendirmede Supar ve SAPS2'nin Yeri", BAP Arastırma Projesi, TF2013LTP35, Yönetici, Devam Ediyor
"Çocuklarda Pertükan Nefrolitotomi Ameliyatlarında Ultrasound Eşliğinde Yapılan Torakal Paravertebral Bloğun Hemodinami ve Postoperatif Ağrı Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, TF2013LTP28, Yönetici, 2014
"Çocuklarda Batın Operasyonlarında Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Transversus Abdominis Plane Bloğunda Lokal Anestezik Volümlerin Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF2012BAP6, Yönetici, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi