Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Uzmanlık, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, AİLE HEKİMLİĞİ, 1997-2002
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, , 1986-1992
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "Kalp Hastalıkları Taraması İçin Başvuran Erişkinlerin Fiziksel Aktivite Durumlarının Saptanması ve Bunun Sosyodemografik Özellikler, Alışkanlıklar ve Hastalıklar ile İlişkisinin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DAHİLİ BİLİMLER AİLE HEKİMLİĞİ Şubat, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Temel Klinik Araştırma (İyi Klinik Uygulamalar), TUCRIN, 2018
Cinsel Terapi, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 2018
Evlilik ve Çift Terapisi, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 2017
Ayrımcılık ve Toplumsal Cinsiyet, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2015
EndNote 7 Kullanımı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015
Cinsel Tedaviler ve Cinsel Danışmanlık, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 2014
Eğitici Eğitimi , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013
Geriyatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu , Akademik Geriatri Derneği Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu,, 2013
İş Yeri Hekimliği Yenileme Eğitimi, Çukurova İşyeri Hekimliği Eğitimi Kurumu, 2013
Kognitif Davranış Terapisi Temelli Hasta Yönetimi, Davranış Terapileri Akademisi, 2013
AkademiKA Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi , Ege Üniversitesi ve Sanofi İlaçları İnovasyon İşbirliği, 2012
Aile Danışmanlığı Programı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2011
Sosyal Sorun Çözme Terapisi, Nefes Gelişim Akademisi, 2011
Aile Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile Ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011
Aile Hekimliğinde Araştırma, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, 2010
Assesment Course, The European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine, 2010
Bilim Tarihi ve Felsefesi Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2009
Temel Geriatri , Türk Geriatri Derneği, 2008
Sigara Bırakma ve Toplumsal Önemi Kursu , Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Adana Sağlık Müdürlüğü, 2008
Leonardo EURACT Alan Eğiticileri Eğitimi Kursu, , Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, 2008
Improving Teaching Skills Course, TESDER&UNIVERSITY OF ILLINOIS DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION, 2008
Diyabet Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, ÇÜTF Aile Hekimliği AD, 2008
Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması, Başvuru ve Yönetimi , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Mesleki Gelişim Kurulu, 2008
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Mesleki Gelişim Kurulu,, 2007
Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi., Adana Sağlık Müdürlüğü, 2007
Writing Scholary Articles in English, Çukurova Üniversitesi International Office, 2007
Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005
Eğitim Becerileri Kursu , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005
Temel Epidemiyoloji Kursu , Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Uludağ Üniversitesi , 2004
Mezuniyet Sonrası Diyabet Tedavi Eğitim Kursu , Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2001
Kendini Tanıma ve Etkili İletişim Teknikleri Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001
Eğiticilerin Eğitimi; Sunu Becerilerinin Kazandırılması , Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001
Aile Dinamikleri Kursu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Trakya Üniversitesi , 2001
Mezuniyet Sonrası Kardiyoloji Eğitim Kursu, Türk Kardiyoloji Derneği KKH Çalışma Grubu, 2000
RİA ve MR Uygulama Kursu, Sağlık Bakanlığı, 2000
İş Hekimliği Sertifikası Kursu, Adana Tabip Odası, 1999
Stratejik Hastane Yönetimi , Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi , 1999
Domestic Violence & the Response of Medical Professionals, Police Officers & Lawyers, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve British Council, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi