Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğal Bakteri Suşlarından Tirozinaz Enzim İzolasyonu, Karakterizasyonu, Üretici Genin Klonlanması, Rekombinant Enzimin Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Kullanılabilirliği ", TÜBITAK Projesi, 114Z065, Yönetici, 2016
"Etlik tavuklardaki bağırsak ve solunum yolu bakteriyel enfeksiyonları tedavi edici AR-GE projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 23.10.2013/7425 , Danışman, 2015
"Alkali ve Termostabil Keratinaz Üreticisi Doğal Bacillus sp.ve Streptomyces sp.Suşlarında Genetik Manipülasyon ile Enzim Üretiminin Arttırılması,Enzim Üretimi,Karakterizasyonu ve Endüstriyel Alanlarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması.", BAP Doktora, FEF2013D40, Yönetici, 2015
"Doğal Bakteri Suşlarından Tirozinaz Enzim İzolasyonu, Karakterizasyonu, Üretici Genin Klonlaması, rekombinant enziminin karakterizasyonu ve biyoteknolojik kullanılabilirliği", BAP Doktora, FEF2013D33, Yönetici, 2015
"Triple negatif meme hastalarında GPNMB ekspresyonunun immünohisyokimya ve RT-PCR tekniikleriyele incelenmesi", BAP Doktora, FEF2013D44, Yönetici, Devam Ediyor
"Bacillus sp.suşlarından üretilen asidik selülaz ve ksilanaz enzim kombinasyonu kullanılarak lignoselülozik materyalin enzimatik hidrolizi ve biyoetanol üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması", BAP Doktora, FEF2012D17, Yönetici, Devam Ediyor
"Cold Aktif Alkalin Amilaz Enzimi Üreten Proteaz Negatif Bacillus sp.Suşlarının İzolasyonu, Enzim Üretimi,Karakterizasyonu ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF2012BAP11, Yönetici, Devam Ediyor
"Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretimi", TÜBITAK Projesi, YEM-EN 107G246, Araştırmacı, 2012
"Doğal ortamdan izole edilen Bacillus sp. Bakterisinde selülaz enzim üretimi, karakterizasyonu ve Biyo-etanol üretiminde kullanılma olanaklarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF.2006BAP12, Yönetici, 2008
"Van soda gölünden izole edilen alkalofilik Bacillus sp. Suşlarında alkalin protease enzimi izolasyonu, karakterizasyonu ve biyoteknolojik kullanım olanaklarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF.2004BAP8, Yönetici, 2006
"Türkiye deki Bazı Aşırı Tuzlu Ortamlardan İzole Edilmiş Olan Halofilik Ve Ekstrem Halofilik Arkeaların Tanılanması Ve Proteaz Başta Olmak Üzere Ekstremozimlerin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TBAG-2321(103T069), Araştırmacı, 2005
"Van gölünden izole edilen alkaline halofil Bacillus sp. Bakterilerindeki protease ve xylanase enzimlerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve biyoteknolojik kullanım olanaklarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF.2003BAP10, Yönetici, 2005
"Enterobacter sp. ve Pseudomonas sp. Bakterilerinde Bakır, Kadmium, Krom ve Nikel Dirençlilik Mekanizmalarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF. 2002BAP5, Yönetici, 2004
"Volvariella ve Coprinus Cinsi Basidiomycetlerden Antimikrobik ve Antihypercholesterol etkili bileşiklerin araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, FEF.2002BAP7, Yönetici, 2004
"Doğal Termofil ve Mezofil Bacillus sp. Suşlarında Isıya ve Değişik pH?lara Dayanıklı Amilaz, Selülaz ve Proteaz Enzimi Üretme Özelliğinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF. 98.5. , Yönetici, 2000
"Antibiyotik Üreten Streptomycetes sp. Suşlarında Değişik Besiyerleri ve Sıcaklık Kullanılarak Antibiyotik Aktivitesinin Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FEF. 97.5. , Yönetici, 1999
"Kanalizasyon ve Toprak Gibi Doğal Ortamlardan İzole Edilen Enterobacteriaceae ve Pseudomonas sp. de İmipenem (Carbapenem) Dirençlilik Frekansı, Dirençliliğin Orijini Ve Transfer Edilebilirliği", BAP Arastırma Projesi, FEF. 97.3. , Yönetici, 1999
"Enterobacteriaceae Üyesi Bakterilerde Antibiyotik Dirençliliğinin Transposonlarla İlişkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF. 97.2. , Yönetici, 1999
"Bazı Lac (+) ve Lac (-) Bakteriler İçin Spesifik Faj İzolasyonu", BAP Arastırma Projesi, FEF. 95.5. , Yönetici, 1997
"Farklı Bakteri Gruplarının Denitrifikasyon Prosesindeki Başarıları ve Uygulamaya Dönük Proses Verimlerinin Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEF. 91.5. , Yönetici, 1993
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Arikan B, "Biyoaktif Molekül Karışımı", TÜRKIYE, Patent, 2015/00751, Ocak 2015
Arikan B, "Yem katkısı olarak kullanılmak üzere ksilanaz enzimi üretimi ve bu enzimden toz preparat ve kaplanmış ürün elde edilmesi yöntemi", TÜRKIYE, Patent, 2014/04579, Ocak 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi