Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004 - 2009
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997 - 2004
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1996 - 1997
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 01.03.2019 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniversitesi Kariyer Merkezi, , 17.12.2018 - Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 24.10.2013 - 15.01.2015
BAP Komisyon Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 02.02.2009 - 13.11.2013
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 02.02.2009 - 13.11.2013
Enstitü Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 02.02.2009 - 13.11.2013
Enstitü Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 19.01.2006 - 02.02.2009
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 02.11.2000 - 02.11.2003
VERDİĞİ DERSLER
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Doktora, 2017-2018
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yönetim ve Bilim, Doktora, 2016-2017
Temel İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2015-2016
İşletme Yönetimine Giriş II, Lisans, 2015-2016
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Yüksek Lisans, 2015-2016
Temel İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2015-2016
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Doktora, 2015-2016
Yönetimde Güncel Konular I, Doktora, 2015-2016
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Yüksek Lisans, 2015-2016
Temel İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Yüksek Lisans, 2014-2015
İşletme Yönetimine Giriş II, Lisans, 2014-2015
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Örgütsel Davranış ve liderlik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Temel İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Temel İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Temel İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetim ve Organizasyon, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetimde Güncel Konular I, Doktora, 2014-2015
İşletme Yönetimine Giriş Iı, Lisans, 2013-2014
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Yüksek Lisans, 2013-2014
Temel İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2013-2014
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Doktora, 2013-2014
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Lisans, 2012-2013
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2012-2013
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çağdaş İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2012-2013
İşletme Yönetimine Giriş I, Lisans, 2012-2013
Örgütsel Davranış, Lisans, 2012-2013
Yönetim ve Organizasyon, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çağdaş Yönetim Teknikleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Örgütsel Davranış, Doktora, 2012-2013
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2012-2013
İşletme Yönetimine Giriş II, Lisans, 2012-2013
Temel İşletme, Yüksek Lisans, 2012-2013
Örgütsel Davranış ve Liderlik, Yüksek Lisans, 2011-2012
İşletme Bilimine Giriş, Lisans, 2011-2012
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2011-2012
Örgütsel Davranış, Doktora, 2011-2012
Temel İşletmecilik bilgisi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2011-2012
İşletme Bilimine Giriş, Lisans, 2011-2012
Organizational Behavior, Lisans, 2011-2012
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2010-2011
İşletme Bilimine Giriş II, Lisans, 2010-2011
Temel İşletmecilik, Yüksek Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Gündoğdu, "Liderlik Tarzlarının Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Tatminleri ve Motivasyonları Üzerindeki Etkileri: Görgül Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, T.Utkucu, "Türkiye'de İmar Planı Yapmaya Yetkili Kurumların Kurumsal İtibarı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, E.İplik, "Yabancı Uyruklu Akademisyenlerin Birey-Çevre Uyumu: İşe Yönelik Tutumlarda Kültürel Adaptasyonun Rolü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Doktora, İ.Ülbeği, "Yıldırma, iş stresi, tükenmişlik, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler: Görgül bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, O.Eroğlu, "Kent rekabetçiliğinde kümelenme stratejisinin olumlu etkisi ve kümelerin kent rekabetçiliği algısı: Kent rekabetçiliği ve Diyarbakır mermer kümesi örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Doktora, B.Akça, "Dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerde örgütsel adaletin rolü: İSO işletmelerinde bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2012.
Doktora, M.Aydemir, "Üst Yönetim Ekibi Heterojenliğinin İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Türk İşletme Grupları İştirakleri Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Doktora, A.Hüseyniklioğlu, "Kaynak Bağımlılığının Savaşlar Üzerindeki Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Doktora, F.İplik, "Uluslararası Stratejik İşbirlikleri: Türkiye?de Konaklama Sektöründe Faaliyet Gösteren Uluslararası Stratejik İşbirliklerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Doktora, T.Isir, "Örgütlerde Personel Seçim Süreci : Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Kişilik Özelliklerinin Tespit Edilerek Personel Seçim Sürecinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Doktora, S.Güleç, "E- İşletme : Sınırsız Genişleyen İnternet Dünyasında İşletmelerin Yönetimi Ne Zaman Nasıl Değişmelidir?", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2002.
Yüksek Lisans, D.Dölek, "Kurumsal İtibara Olası Tehditler Ve Bu Tehditlere Karşı Alınabilecek Önlemler: Şişecam Fabrikalarında Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, H.Deringöl, "Tarihsel Gelişimi İçinde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı, Amaçları Ve Fonksiyonları Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, H.Çeliktaş, "İnovasyon Yönetimi, Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Şirketlerde İnovasyon Uygulamalarının Tespitine Yönelik Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, P.Yeşilyurt, "Türk ve İtalyan Yöneticilerin Liderlik Tarzları: Türkiye?de Faaliyet GösterenTürk-İtalyan Ortak Girişimlerinde Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, Ş.Gafuroğlu, "Ekonomik Krizlerin Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler (Kobi) Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, S.İyiişleroğlu, "Aile Şirketleri : Adana ve Çevresinde Faaliyet Gösteren AileŞirketlerinde Nepotizm Uygulamasının Tespitine Yönelik Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, D.Güldal, "Kadın Yöneticileri Motive ve Demotive Eden Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, R.Günel, "Aile İşletmelerinde Yönetimin Bir Sonraki Kuşağa Devrinde KarşılaşılanSorunların Tespitine ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, G.Uzun, "Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki Farklılıklar veBankacılık Sektöründe Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, A.Yoğun, "İşletmelerde Çatışma ve Ulus Kültürü: Çatışma Ortamında Sergilenen Tutum ve Davranışlar ile Ulus Kültürü Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine BirAraştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Yüksek Lisans, F.İplik, "Performans Değerlendirmesi: Türkiye?deki Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Performans Değerlendirme Sürecinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Yüksek Lisans, S.Doğruluk, "Etkili Performans Değerlendirme İçin Gereken Becerilerin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Yüksek Lisans, M.Güvel, "İşletmelerde Ödüllendirme Sistemleri: İlaç Pazarlama Ve Dağıtım İşletmelerinin Ödüllendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Tespiti Ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Yüksek Lisans, B.Fettahlioğlu, "Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Karar Alma Mekanizmaları Ve VerimlilikAçısından Önemi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, Ö.Gezer, "Yönetimde Karar Verme İzmir ve Los Angeles (ABD) Konaklama İşletmelerinde Karar Verme Etkinliği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2002.
Yüksek Lisans, M.Göregen, "İşletmelerde Personel Seçimi Süreci, Bu Süreçte KarşılaşılanSorunlar: Çukurova Bölgesindeki Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2001.
Yüksek Lisans, O.Saygili, "TC Demiryolları İşletmelerinde (TCDD) Yeniden Yapılanma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, S.Filinta, "Toplam Kalite Yönetimi ve Çukurova Bölgesindeki Tekstil İşletmelerindeki Uygulamaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, M.Gülüm, "Geçmişten Günümüze Motivasyon Teknikleri ve Türk Sanayi İşletmelerindeki Uygulamaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1998.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Doktora tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Yüksek lisans savunma jürisi, Çağ Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yüksek lisans savunma jürisi, Çağ Üniversitesi, Mart, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Yüksek lisans savunma jürisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Doktora tez savunma jürisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yüksek lisans savunma jürisi, Çağ Üniversitesi, Ocak, 2019
Atama, Doktor Öğretim Üyesi Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2019
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mayıs, 2018
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Başkent Üniversitesi, Şubat, 2018
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna atama jürisi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2018
Tez Savunma, Yüksek lisans savunma jürisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kasım, 2018
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kasım, 2018
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kasım, 2018
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Şubat, 2018
Atama, Profesörlük Kadrosuna atama jürisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ocak, 2018
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aralık, 2018
Tez Savunma, Yüksek lisans savunma jürisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kasım, 2018
Tez Savunma, Doktora sınav jürisi, Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2017
Tez Savunma, Doktora tez Savunma Jürisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kasım, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Gazi Üniversitesi, Kasım, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2017
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Sabancı Üniversitesi, Ekim, 2017
Tez Savunma, Doktora tez Savunma Jürisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kasım, 2017
Tez Savunma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez Savunma Jürisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Kültür Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Marmara Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Yeditepe Üniversitesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Yeditepe Üniversitesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Kültür Üniversitesi, Eylül, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi