Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisinin Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi", BAP Diğer, SYD-2017-8526, Araştırmacı, 2017
"Türkiye'de İmar Planı Yapmaya Yetkili Kurumların Kurumsal İtibarı", BAP Doktora, SDK-2016-7133, Yönetici, 2017
"4. Örgütsel Davranış Kongresi ", BAP Diğer, SBT-2016-7118, Yönetici, 2016
"YABANCI UYRUKLU AKADEMİSYENLERİN BİREY-ÇEVRE UYUMU: İŞE YÖNELİK TUTUMLARDA KÜLTÜREL ADAPTASYONUN ROLÜ", BAP Doktora, SDK-2015-5097, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi