Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çukurova Üniversitesi Ar-GE Strateji Belgesi (İktisat)", TÜBITAK Projesi, 115R172, Yönetici, 2017
"Mersin Örneğinde Kentsel Gelişmenin Doğal Yapı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi ve Yeni Kentsel Kullanım Alanlarının Önerilmesi", TÜBITAK Projesi, 108Y330, Araştırmacı, 2011
"Adana İli Seyhan ve Yüreğir İlçe Merkezlerinde Hane Halkı, Gelir, Tasarruf Eğilimleri ve Yoksulluğun Ölçülmesi", TÜBITAK Projesi, 107K065, Yönetici, 2010